Noutăți

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Mondiale a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Directorul Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), Corneliu Jaloba, a adresat astăzi, în numele administrației CTIF, un mesaj de felicitare, cu prilejul Zilei Mondiale a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, angajaţilor instituției, partenerilor acesteia, tuturor celor care activează în sectorul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) din țară. Acest eveniment este marcat în 193 țări membre ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, inclusiv în Republica Moldova.  

CTIF anunță organizarea a două cursuri de instruire privind utilizarea sistemului informațional integrat de evidență contabilă

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) invită contabilii din cadrul autorităților și instituțiilor publice bugetare care implementează Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C (SIIECAP), administrat de CTIF, să participe la cursurile de instruire privind utilizarea acestui sistem ce vor avea loc în ultima decadă a lunii mai. Primul curs va fi desfășurat în perioada 20 –24 mai, iar al doilea – în intervalul 27 – 31 mai.

Agenții economici sunt invitați să participe la un curs de instruire privind utilizarea serviciului e - Factura

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) îndeamnă agenții economici interesați să se înscrie la cursul de instruire privind utilizarea serviciului electronic e - Factura, organizat de CTIF la 17 mai 2019. Cursul are o durată de patru ore și se va desfășura, cu începere de la ora 9.00, la sediul Centrului de instruire în finanțe al CTIF pe adresa: mun. Chișinău, str. Pușkin 45, etajul 2. 

După cinci săptămâni de studii, doritorii pot primi certificate de absolvire a cursului de instruire primară a declarantului vamal

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) amintește persoanelor interesate de profesia de declarant vamal că ei pot să se înscrie, până la 13 mai, la cursul de instruire primară a declarantului vamal cu o durată de cinci săptămâni, organizat de CTIF în perioada 13 mai – 14 iunie 2019. După susținerea testelor, audienții vor primi certificate de absolvire a cursului de instruire, document necesar pentru angajare în companiile de brokeri vamali sau în calitate de declaranți vamali în nume propriu.

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe îndeamnă tinerii specialiști în domeniul IT să vină în echipa sa

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunţă tinerii specialiști IT interesați că ei pot candida la ocuparea funcţiei vacante de proiectant coordonator al sistemelor informaționale în Direcția proiectarea sistemelor informaționale și serviciilor (DPSIS) din cadrul CTIF. Termenul limită de prezentare a CV – urilor este 31 mai 2019.

Administrația CTIF Vă urează Paște Fericit!

În numele administrației Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), directorul acestuia, Corneliu Jaloba, a adresat un mesaj de felicitare, cu prilejul Sfintelor sărbători de Paști, angajaților instituției, partenerilor și clienților CTIF, tuturor celor care activează în sectoarele finanțe publice, fiscal, vamal și achiziții publice din țară.

Tot mai mulți contribuabili apelează la ajutorul Centrului unic de apel 080001525

În primele trei luni ale anului, numărul apelurilor preluate de Centrul unic de apel 080001525 al Serviciului Fiscal de Stat (SFS), deservit de operatorii Direcției asistență clienți din cadrul Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), a crescut, față de aceeași perioadă a anului trecut, cu mai bine de 16% și a alcătuit peste 68,3 mii. În acest interval de timp, fiecare din cei 19 operatori ai CTIF a preluat zilnic de la 70 la 100 de apeluri adresate Centrului unic de apel.

Creșteri ascendente a numărului persoanelor fizice care procură semnături electronice

Creșteri ascendente a numărului persoanelor fizice care procură semnături electronice În primul trimestru al anului curent, numărul persoanelor fizice care au primit semnături electronice, eliberate de Centrul de înregistrări al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) a crescut, față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 12,8% și a alcătuit peste 4,5 mii. Per total, numărul persoanelor fizice și persoanelor juridice care au obținut,

Tot mai multe autorități și instituții publice din raioanele republicii utilizează serviciile IT prestate de CTIF

În primele trei luni ale anului, Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) a încheiat contracte de prestare a serviciilor IT pentru anul 2019 cu mai bine de 1,1 mii de autorități și instituții bugetare din raioanele republicii. Aceste servicii sunt acordate de către reprezentanții CTIF în teritoriu, care oferă, totodată, consultanță și suport tehnic utilizatorilor Sistemului Informațional de Gestionare a Finanțelor Publice (SIGFP) al Ministerului Finanțelor din toate unitățile administrativ – teritoriale ale țării.

CTIF anunță organizarea unui nou curs de instruire primară a declarantului vamal

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) invită persoanele interesate de meseria declarant vamal să se înscrie la cursul de instruire primară a declarantului vamal cu o durată de cinci săptămâni, organizat de CTIF în perioada 13 mai – 14 iunie 2019. După susținerea testelor, audienții vor primi certificate de absolvire a cursului de instruire, document necesar pentru angajare în companiile de brokeri vamali sau în calitate de declaranți vamali în nume propriu.

Numărul beneficiarilor sistemului informațional SIIECAP pe platforma 1C este în creștere

În primul trimestru al anului curent, numărul autorităților și instituțiilor publice care utilizează Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C (SIIECAP), administrat de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), a crescut, față de finalul anului 2018, cu 3,5% și a alcătuit 890 de entități.

Mesajul de felicitare al directorului CTIF cu ocazia sărbătorii profesionale a contabililor

Astăzi, când marcăm Ziua contabilului - sărbătoarea profesională a specialiștilor în domeniul contabilității, directorul Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), Corneliu Jaloba, a adresat, în numele administrației instituției, un mesaj de felicitare, prilejuit de acest eveniment, contabililor din cadrul Centrului, al Ministerului Finanțelor, altor autorități și instituții publice care beneficiază de serviciile prestate de CTIF.  

CTIF anunță lansarea ciclului de instruiri pentru specialiștii din sistemul finanțelor publice

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) anunță organizarea primelor două cursuri de instruire pentru dezvoltarea capacităților profesionale ale auditorilor interni în domeniul finanțelor publice din cadrul unui program amplu de instruiri pentru specialiștii din sistemul finanțelor publice în anul 2019, aprobat de Ministerul Finanțelor. Cele două cursuri, cu o durată de trei zile fiecare, se vor desfășura în perioadele 10 – 12 aprilie și, respectiv, 17 – 19 aprilie.

Mesaj prilejuit de împlinirea unui an de la transformarea ÎS „Fintehinform” în Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe

Astăzi, 2 aprilie 2019, se împlinește un an de la transformarea întreprinderii de stat (ÎS) „Fintehinform” în Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), cu care ulterior au fuzionat ÎS „Fiscservinform” și ÎS „Vamservinform”. Cu această ocazie, directorul CTIF, Corneliu Jaloba, a adresat, în numele administrației, un mesaj tuturor angajaților instituției.

Contribuabilii sunt invitați să participe la cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) îndeamnă  persoanele juridice interesate să se înscrie la unul din cele patru cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice programate pentru luna aprilie. Cursul cu genericul „Serviciile fiscale electronice” (6 ore) se va desfășura la 16 aprilie (în limba română), iar celelalte trei cursuri cu tema: utilizarea serviciului e - Factura (4 ore) – la  15 și 22 aprilie (în limba română) și la 23 aprilie (în limba rusă). 

Sfaturi practice pentru persoanele fizice plătitoare a impozitului pe venit

Persoanele fizice plătitoare a impozitului pe venit care au neclarități și/sau întrebări referitoare la întocmirea și depunerea declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018 pot suna la Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat (SFS) la numărul 080001525, unde vor primi consultațiile de care au nevoie. Operatorii Centrului activează zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00 și 17.00. Apelurile la numărul 080001525 sunt gratuite și pot fi efectuate din orișicare localitate a republicii de la orice telefon mobil sau fix.

ASEM și CTIF au discutat prioritățile de colaborare pentru anul 2019

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) și Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) vor face schimb de curicule și materiale de instruire în domeniile finanțe publice, fiscal, vamal, achiziții publice, alte domenii de interes comun și vor organiza în comun instruiri, seminare, conferințe, ateliere de lucru în domeniul tehnologiilor informaționale. 

Centrul de instruire în finanțe și-a schimbat sediul

În sediul nou al Centrului de Instruire în Finanțe a avut loc, astăzi, cursul de instruire privind utilizarea Sistemului Informațional Automatizat „e- Factura”. Noul sediu este amplasat pe strada A. Pușkin, 45 et.2.

Participanții au avut posibilitatea să cunoască mai multe informații privind procedura de creare, redactare, semnare electronică și circulație electronică a facturilor fiscale.

Formatorii Centrului acordă o atenție deosebită desfășurării cursului sub forma 30% teorie și 70% practică, conform experienței didactice internaționale.

CTIF caută candidați pentru suplinirea funcțiilor vacante de declarant vamal

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunţă concurs pentru angajarea personalului în funcţiile vacante de declarant vamal la postul vamal Palanca (raionul Ștefan Vodă). Persoanele interesate în ocuparea acestor funcții pot prezenta CV – urile, până la data de 15 aprilie 2019, către Direcția brokeraj vamal din cadrul CTIF la adresa de e-mail: irina.ribac@ctif.gov.md. 

Centrul de apel al CTIF oferă servicii de consultanță privind depunerea în mod electronic a Declarației cu privire la impozitul pe venit

Centrul de apel al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) informează contribuabilii persoane juridice și persoane fizice care practică activitate de întreprinzător și au obligația să depună Declarația cu privire la impozitul pe venit până la data de 25 martie 2019 că dânșii pot beneficia de consultanță și asistență tehnică din partea operatorilor CTIF în ceea ce privește prezentarea în mod electronic a Declarației/Dării de seamă cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018 către Serviciul Fiscal de Stat (SFS).   

Mesajul de felicitare al conducerii CTIF cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, marcată la 8 martie, directorul Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” (CTIF), Corneliu Jaloba, a adresat, în numele conducerii CTIF, un mesaj de felicitare, prilejuit de acest eveniment, doamnelor și domnișoarelor care activează în cadrul instituției și în colectivele partenerilor și clienților CTIF.

În luna martie, CTIF va desfășura trei cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunță contribuabilii interesați despre organizarea, în luna martie, a trei cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice. Primul curs cu genericul „Serviciile fiscale electronice” (6 ore) se va desfășura la data de 19 martie (în limba română), iar celelalte două - cu tema: utilizarea Sistemului Informațional Automatizat „e - Factura” (4 ore) – la data de 20 martie (în limba română) și 21 martie (în limba rusă). 

Peste 3,2 mii de autorități și instituții publice au beneficiat de serviciile IT oferite de CTIF

Reprezentanții în teritoriu ai Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) au oferit, în anul 2018, o gamă largă de servicii IT pentru mai bine de 3,2 mii de autorități și instituții publice din republică, dintre care circa 2,8 mii – sunt amplasate în afara mun. Chișinău. 

Program amplu de instruiri pentru specialiștii din domeniul finanțelor publice, planificat de CTIF pentru 2019

Anul curent, Centrul de instruire în finanțe din cadrul Instituției publice „Centrul de tehnologii informaționale în finanțe” (CTIF) va demara, în premieră, un ciclu de instruiri în domeniul finanțelor publice pentru specialiștii din cadrul autorităților și instituțiilor bugetare din țară. Instruirile vor fi ghidate de formatori ai Centrului de instruire al CTIF și din cadrul unor instituții specializate în materie de management al finanțelor publice.

Centru de conectare la servicii fiscale electronice și eliberarea semnăturii digitale, va funcționa în program extins

Stimați contribuabili,

Prin prezenta, vă informăm că în scopul asigurării consultării și asistenței tehnice a contribuabililor, Centru de conectare la servicii fiscale electronice și eliberarea semnăturii digitale, va funcționa în program extins, pe durata zilelor de 21.02.2019, 22.02.2019, 23.02.2019, de la 08:00-20:00.

Vă așteptăm la sediile de pe străzile:
     Chișinău, str. Constantin Tanase, 6, et.3
     Bălți, str. Ștefan cel Mare, 128 
     Comrat, str. Comsomolului, 24

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe oferă servicii contabile de calitate

Revista Monitorul fiscal FISC.md a publicat, săptămâna curentă, un articol semnat de două persoane cu funcții de răspundere din cadrul Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), care aduc mai multe argumente ce demonstrează că CTIF, abilitată cu funcția de acordare a suportului instituțional în domeniul contabilității în sectorul bugetar, este cea mai indicată entitate pentru oferirea serviciilor contabile profesioniste și de consultanță autorităților și instituțiilor bugetare interesate.

Directorul CTIF consideră că echipa instituției poate face față tuturor provocărilor în domeniul IT

Primul bilanț al activității noii instituții publice „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” (CTIF), create în anul 2018 în contextul reformei administrației publice promovate de Guvern prin fuziunea a trei întreprinderi de stat: „Fintehinform”, „Fiscservinform” și „Vamservinform”, precum și principalele priorități ale acesteia pentru anul 2019 au fost consemnate de directorul CTIF, Corneliu Jaloba, într-un interviu publicat pe portalului curentul.md (

În luna februarie, CTIF organizează două cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunță contribuabilii interesați despre organizarea, în luna februarie, a două cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice. Primul curs cu tema: utilizarea serviciului electronic „e - Factura” (4 ore) va avea loc la 14 februarie (în limba rusă), iar al doilea curs - cu genericul „Serviciile fiscale electronice” (6 ore) – la 15 februarie curent (în limba română). 

CTIF anunță angajări în funcțiile vacante de contabil și operator introducere, validare și prelucrare date

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunţă demararea procesului de angajare în funcţiile vacante de contabil și operator introducere, validare și prelucrare date în Direcția servicii contabile pentru instituții bugetare din cadrul CTIF. Termenul limită de prezentare a CV – urilor în adresa CTIF este 15 februarie 2019.

Tot mai mulți moldoveni procură semnătura electronică pentru a putea utiliza serviciile publice electronice

În anul 2018, numărul persoanelor fizice care au primit, la solicitare, semnături electronice, eliberate de Centrul de înregistrări al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) a crescut, față de anul 2017, cu mai bine de 47% și a alcătuit circa 16,5 mii. În comparație cu anul 2016, numărul cetățenilor care au devenit titulari ai semnăturii electronice eliberate de CTIF a sporit aproape de trei ori.

În primul an de la lansare, prin Ghișeul unic de raportare electronică au fost transmise peste 1,8 mil. de rapoarte

În 12 luni de la lansarea Ghișeului unic de raportare electronică www.raportare.gov.md, numărul total de rapoarte financiare și statistice expediate de autoritățile/instituțiile publice, agenții economici și cetățeni prin intermediul acestei platforme către autoritățile de stat din domeniul finanțelor publice și statisticii a depășit cifra de 1 mil. 866,5 mii. Majoritatea absolută dintre acestea - peste 1 mil. 846,5 mii - au fost transmise de către autorități /instituții publice și agenți economici și mai bine de 20 mii – de către cetățeni.

CTIF a stabilit relații de parteneriat cu Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) și Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP) au încheiat, săptămâna trecută, un acord de colaborare privind activitățile de perfecționare profesională a contabililor în domeniul finanțelor publice și utilizării tehnologiilor informaționale în contabilitate. 

CTIF va stabili relații de cooperare cu Asociația companiilor IT din Lituania „INFOBALT”

Directorul Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), Corneliu Jaloba, a solicitat sprijinul ambasadei Republicii Lituania la Chișinău în stabilirea relațiilor de cooperare cu companiile IT lituaniene în scopul preluării celor mai bune practici europene în implementarea soluțiilor IT în domeniul finanțelor publice și asigurarea securității cibernetice a sistemelor informaționale. Directorul CTIF a făcut această solicitare în cadrul întrevederii avute ieri cu ambasadorul Lituaniei la Chișinău, Kestutis Kudzmanas.

Peste 176,6 mii de persoane au beneficiat de asistență consultativă și tehnică oferită de Centrul de apel al CTIF

Numărul persoanelor care au solicitat, în anul 2018, asistență consultativă și tehnică din partea Centrului de Apel al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) a crescut, față de anul 2017, cu 21,5% și a constituit peste 176,6 mii. Practic toate persoanele care au adresat cereri de acordare a asistenței la telefonul Centrului de Apel 0 8000 1525 au primit răspunsurile corespunzătoare în termenele stabilite.

CTIF dorește să prea experiența companiilor estoniene în domeniul digitizării serviciilor publice


Oportunitățile preluării de către Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) a experienței companiilor IT estoniene în domeniul digitizării serviciilor publice și asigurării securității cibernetice au fost discutate în cadrul unei întrevederi avute, la finalul săptămânii trecute, de conducerea CTIF cu însărcinatul în afaceri, șeful oficiului de la Chișinău al Ambasadei Estoniei în România, Simmu Tiik.

CTIF anunță organizarea, în luna februarie, a unui curs de instruire primară a declarantului vamal

Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) invită doritorii de a îmbrățișa profesia de specialist în domeniul vămuirii să se înscrie la cursul de instruire primară a declarantului vamal, programat pentru luna februarie 2019. Cursul are o durată de cinci săptămâni, sesiunile de instruire se vor desfășura în zilele de luni până vineri, între orele 17.30 și 20.15, iar în zilele de  sâmbătă – între orele 9.00 și 13.10.  

CTIF a încheiat un acord de colaborare cu Academia de Studii Economice a Moldovei

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) și Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) au încheiat, săptămâna trecută, un acord de colaborare în domeniul formării profesionale și aprofundării cunoștințelor în materie de tehnologii informaționale și aplicare a acestora în dezvoltarea serviciilor publice electronice. Cooperarea este prevăzută pentru o perioadă de patru ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia pe același termen, cu acordul părților. 

Peste 4,3 mii de persoane instruite în materie de utilizare a sistemelor informaționale administrate de CTIF

În anul 2018, Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) a organizat și desfășurat 298 cursuri de instruire cu diferite tematici la care au participat 4 315 de persoane care utilizează sau doresc să utilizeze sistemele informaționale automatizate (SIA) în domeniile: finanțe publice, fiscal, vamal și achiziții publice, sisteme administrate de CTIF.  Majoritatea cursurilor au fost ghidate de formatorii Centrului de instruire din cadrul CTIF, celelalte – de formatori din cadrul Ministerului Finanțelor și instituțiilor subordonate acestuia.  

CTIF anunță organizarea a trei cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice

Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) invită contribuabilii interesați să se înscrie la cursurile de instruire programate pentru luna ianuarie 2019. Primele două cursuri cu tema: utilizarea sistemului informațional automatizat „e - Factura” (4 ore) vor avea loc la 15 ianuarie (limba română) și, respectiv, la 16 ianuarie (limba rusă), iar al treilea curs - cu genericul „Serviciile fiscale electronice” (6 ore) – la 29 ianuarie curent. 

Circa 1,8 mii de angajați în sectorul bugetar au beneficiat de suport consultativ oferit prin linia telefonică 0 8000 1525

În decursul lunii decembrie (în zilele lucrătoare) linia telefonică specială 0 8000 1525 pentru acordarea suportului consultativ în aplicarea Legii nr.270/2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, a fost apelată de 1 795 de angajați din cadrul autorităților și instituțiilor bugetare. Majoritatea apelanților au solicitat să li se comunice mărimea salariului de funcție calculat pentru luna decembrie 2018 în condițiile noii Legi a salarizării.

Conducerea CTIF Vă urează sărbători fericite

Directorul Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (IP CTIF),  Corneliu Jaloba, adresează un mesaj de felicitare, prilejuit de apropiatele sărbători de iarnă, colectivului instituției, partenerilor și clienților acesteia, tuturor celor care activează în domeniile finanțe publice, fiscal, vamal și achiziții publice. 

Ghid video privind calcularea salariilor angajaților din sectorul bugetar, lansat de Ministerul Finanțelor

Angajatorii și contabilii autorităților și instituțiilor bugetare, dar și angajații acestor entități pot lua cunoștință de noile condiții de salarizare, stabilite de Legea nr. 270/2018 privind sistemul unic de salarizare în sectorul bugetar, vizualizând Ghidul video privind calcularea salariilor angajaților din sectorul bugetar începând cu 1 decembrie 2018. Ghidul a fost lansat de Ministerul Finanțelor pe pagina sa web oficială și poate fi urmărit pe adresa: http://mf.gov.md/ro/content/sistem-unitar-de-salarizare.

De luni, 17 decembrie, încep instruirile privind punerea în aplicare a noii Legi a salarizării în sectorul bugetar

Contabilii din cadrul autorităților și instituțiilor bugetare din 32 de raioane, UTA Găgăuzia, municipiile Chișinău și Bălți sunt invitați să participe, în perioada 17 – 18 decembrie 2018, la un ciclu de instruiri în domeniul punerii în aplicare a Legii privind sistemul unic de salarizare în sectorul bugetar. Instruirile sunt organizate de Ministerul Finanțelor și vor fi ghidate de membrii grupului de formatori, instituit de minister.

Linie telefonică specială pentru persoanele care au neclarități în aplicarea noii Legi a salarizării în sectorul bugetar

Specialiștii din autoritățile și instituțiile bugetare care au neclarități și întrebări privind punerea în aplicare a Legii nr.270 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, pot suna la numărul de telefon 0 8000 15 25 (tasta 6) al Centrului de Apel al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”. Apelurile sunt gratuite și pot fi efectuate de la orice telefon fix sau mobil, de luni până vineri, între orele 8.00 și 17.00.

Servicii noi în domeniul contabilității pentru autoritățile și instituțiile bugetare

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) informează că, începând din septembrie 2018, prestează noi servicii contabile pentru autoritățile și instituțiile bugetare. CTIF oferă serviciile respective în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 125 din 06.02.2018, prin care instituția a fost abilitată să acorde suport instituțional în domeniul contabilității în sectorul bugetar. 

Noi instruiri pentru utilizatorii platformei de achiziții publice MTender și a sistemului informațional integrat de evidență contabilă

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunță, pentru luna decembrie, organizarea a cinci cursuri de instruire privind utilizarea sistemului informațional automatizat  „Registrul de stat al achizițiilor publice (MTender)” și a două cursuri pentru utilizatorii Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C (SIIECAP). Graficul cursurilor poate fi consultat aici.

Experiența internațională privind dezvoltarea profesională a specialiștilor în domeniul contabilității din sectorul public, studiată de CTIF

Responsabili din cadrul Instituției publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), Ministerului Finanțelor (MF) și Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști (ACAP) au participat, în perioada 28-29 noiembrie, la un seminar  regional privind învățământul și instruirile în domeniul contabilității, care s-a desfășurat la Viena. Acesta este al treilea seminar organizat în cadrul programului  PULSAR de către Ministerul Finanțelor din Austria și Banca Mondială (BM) pentru țările din Balcanii de Vest și din Parteneriatul Estic.

În atenția actualilor și potențialilor deținători ai semnăturii electronice eliberate de CTIF

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) aduce la cunoștința persoanelor interesate de obținerea dispozitivului de creare a semnăturii electronice și a certificatului cheii publice că fostul său Centru de certificare continuă să funcționeze în calitate de Centru de înregistrare al Centrului unic de certificare al Guvernului, entitate gestionată  de Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” (STISC).

CTIF oferă servicii noi în domeniul contabilității pentru instituțiile bugetare

La începutul săptămânii curente, specialiștii Instituției publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) au prezentat la Sângerei un nou proiect de acordare a suportului instituțional în domeniul ținerii evidenței contabile pentru instituțiile de învățământ din acest raion. CTIF prestează acest tip nou de servicii începând cu luna septembrie 2018. 

Agenții economici vor transmite formularele statistice lunare prin intermediul Ghișeului unic de raportare electronică

Începând cu data de 12 noiembrie 2018, agenții economici care au obligația să prezinte formularele statistice lunare către Biroul Național de Statistică (BNS) vor transmite aceste formulare prin intermediul Ghișeului unic de raportare electronică www.raportare.gov.md, platformă administrată de către Instituția publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF). Potrivit unui comunicat emis de BNS, din aceeași dată, transmiterea formularelor menționate prin intermediul platformei www.raportare.gov.md este sistată.

Oportunități pentru preluarea celor mai bune practici de formare profesională în domeniul finanțelor publice 

Responsabilii pentru formarea profesională în domeniul finanțelor publice din cadrul Ministerului Finanțelor și al Instituției publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) vor beneficia de o rețea de comunicare cu omologii săi din 9 țări europene în materie de formare profesională. Rețeaua a fost constituită la Conferința internațională privind dezvoltarea capacităților de formare în domeniul finanțelor publice, desfășurată la 6 și 7 noiembrie la Haga, Olanda, la care au participat reprezentanți ai entităților de profil din 10 țări, inclusiv din R. Moldova.. 

Noi instruiri privind utilizarea platformei electronice de achiziții publice MTender pentru autoritățile și instituțiile publice din mun. Chișinău

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunță că, în decursul lunii noiembrie, va organiza 24 de cursuri de instruire privind utilizarea sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice (MTender)” pentru autoritățile și instituțiilor publice din mun. Chișinău ce participă la Programul de utilizare experimentală a acestui sistem. Graficul cursurilor pentru perioada 5 – 29 noiembrie 2018 poate fi accesat aici

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe a stabilit relații de cooperare cu Ministerul Apărării

Instituția publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) și Ministerul Apărării au încheiat, la finalul săptămânii trecute, un acord de colaborare în domeniul securității cibernetice și consolidării capacității de apărare cibernetică, pentru a asigura conjugarea eforturilor în vederea sporirii capacităților instituționale ale părților în acest domeniu. Acordul a fost semnat de Secretarul de Stat al Ministerului Apărării, Vladimir Iliev, și Directorul CTIF, Corneliu Jaloba.

CTIF continuă instruirile privind utilizarea noii platforme electronice ”Registrul de stat al achizițiilor publice (MTender)”

Începând cu săptămâna curentă, Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) a demarat un nou ciclu de instruiri privind utilizarea sistemului informațional automatizat  „Registrul de stat al achizițiilor publice (MTender)” pentru specialiștii în achiziții publice din cadrul autorităților și instituțiilor publice din 10 raioane ale republicii și din mun. Chișinău.

Centrul de apel al CTIF a început să ofere servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice electronice

Începând cu luna octombrie curent, Centrul de apel al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) oferă persoanelor interesate consultanță privind modul de utilizare a funcționalităților noului Sistem Informațional Automatizat„Registru de stat al achizițiilor publice ” (MTender). Aceste servicii sunt oferite de către operatorii Centrului zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00 și 17.00, la tel: 022 822 038.

Tot mai multe instituiții publice și agenți economici utilizează Ghișeul unic de raportare electronică

În nouă luni de la lansarea Ghișeului unic de raportare electronică, numărul total de rapoarte expediate de instituțiile publice, agenții economici și cetățeni prin intermediul platformei on – line raportare.gov.md către Serviciul Fiscal de Stat, Ministerul  Finanțelor, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină și Biroul Național de Statistică a atins cifra de 1 mil. 250 mii. Majoritatea absolută dintre acestea (peste 1 mil. 229,8 mii) au fost transmise de către instituții publice și agenți economici.

Soluții IT pentru contabilitate

Instituția Publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) îndeamnă responsabilii din cadrul autorităților și instituțiilor publice bugetare din țară, interesați în  automatizarea complexă a evidenței contabile, să implementeze Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C (SIIECAP), sistem administrat de CTIF și ajustat de către specialiștii acestuia la planul de conturi și noua clasificație bugetară.

CTIF anunță organizarea a două cursuri de instruire pentru utilizatorii sistemului informațional integrat de evidență contabilă

Instituția Publică “Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) invită  reprezentanții autorităților și instituțiilor publice bugetare care utilizează sau doresc să  implementeze Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C (SIIECAP) să participe la două cursuri de instruire cu o durată de cinci zile fiecare dedicate practicii de utilizare a acestui sistem.  Primul curs va fi organizat în perioada 15 – 19 octombrie, iar al doilea – în intervalul 22 – 26 octombrie.

La 1 octombrie a fiecărui an, angajații CTIF vor marca Ziua fondării instituției

Ministerul Finanțelor a instituit oficial, printr-un ordin al său, în calitate de sărbătoare  profesională, ziua de 1 octombrie a fiecărui an – Ziua fondării Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF). Decizia a fost luată la solicitarea a mai multor angajați ai CTIF în legătură cu împlinirea, la 1 octombrie curent, a 45 de ani de la constituirea Centrului de calcul al Ministerului Finanțelor, care în decursul acestor ani și-a schimbat statutul de trei ori și a fost transformat, în anul 2018, prin Hotărârea Guvernului nr. 125 din 6.02.2018, în CTIF. 

Mesaj de felicitare prilejuit de aniversarea celor 45 de ani de la constituirea Centrului de calcul al Ministerului Finanțelor

Astăzi, 1 octombrie 2018, se împlinesc 45 de ani de la constituirea Centrului de calcul al Ministerului Finanțelor, care în decursul anilor și-a schimbat statutul de trei ori și a fost transformat, în anul 2018, prin Hotărârea Guvernului nr. 125 din 6.02.2018, în Instituția publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), cu care au fuzionat  două întreprinderi de profil din subordinea Ministerului Finanțelor. Cu ocazia marcării acestui eveniment, directorul CTIF, Corneliu Jaloba, adresează, în numele administrației, un mesaj de felicitare foștilor angajaţi ai Centrului de calcul, veteranilor acestuia care continuă să activeze în cadrul CTF, tuturor angajaților și  partenerilor instituției.

Anna Statnic: ”Gestionarea finanțelor publice este de neconceput fără tehnologii informaționale moderne”

La 1 octombrie 2018 se împlinesc 45 de ani de la constituirea Centrului de calcul al Ministerului Finanțelor, care în decursul anilor și-a schimbat statutul de trei ori și, în anul 2018, a fost transformat, prin Hotărârea Guvernului nr. 125 din 6.02.2018, în Instituția publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), cu care au fuzionat două întreprinderi de profil din subordinea Ministerului Finanțelor. Cum au evoluat în timp activitățile Centrului de calcul? Cu ce probleme s-au confruntat specialiștii IT la început de cale? Ce au reușit dânșii și ce experiențe pot fi preluate de la ei de către actualii specialiști IT? La aceste întrebări a răspuns unul din veteranii CTIF – Anna Statnic, șef al secției suport sisteme informaționale în domeniul finanțelor publice.

CTIF anunță un curs de instruire primară pentru viitorii specialiști în domeniul vămuirii

Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF)  anunţă organizarea, cu începere de la 1 octombrie 2018, a unui curs de instruire primară a doritorilor de a îmbrățișa profesia de specialist în domeniul vămuirii, cu o durată de cinci săptămâni. După încheierea cursurilor, audienții vor primi Certificate de instruire, ce le pot ajuta să devină angajați ai companiilor de brokeri vamali sau declaranți vamali în nume propriu.

CTIF a dat start instruirilor pentru autoritățile participante la programul de utilizare experimentală a noului sistem informațional ”Registrul de stat al achizițiilor publice”

Începând de marți, 18 septembrie, Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) organizează zilnic, până la finalul lunii septembrie, cursuri de instruire privind utilizarea experimentală a sistemului informațional automatizat  „Registrul de stat al achizițiilor publice” (SIA MTender) pentru responsabilii de achizițiile publice din cadrul a 42 de autorități publice centrale care participă  la acest program. Cursurile sunt ghidate de formatorii Centrului de instruire în finanțe din cadrul CTIF, participarea la ele fiind gratuită. 

Cursuri de instruire privind utilizarea instrumentelor electronice de achiziții publice MTender pentru funcționarii instituțiilor bugetare din mun. Chișinău

Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunță că în luna septembrie 2018 va organiza, pentru specialiștii în domeniul  achizițiilor publice din cadrul autorităților și instituțiilor bugetare din mun. Chișinău, cursuri de instruire privind utilizarea instrumentelor electronice de achiziții publice MTender.  Aceste cursuri sunt ghidate de formatorii Centrului de instruire în finanțe din cadrul CTIF, iar participarea la ele este gratuită.

Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale a lucrătorilor din sistemul financiar

Astăzi, când marcăm sărbătoarea profesională a lucrătorilor din sistemul financiar - Ziua financiarului, directorul Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), Corneliu Jaloba, a adresat, în numele administrației CTIF, un mesaj de felicitare, prilejuit de acest eveniment, angajaţilor Centrului, ai Ministerului Finanțelor și altor instituții subordonate acestuia, tuturor celor care activează în sectorul finanțelor publice din Republica Moldova.

Contribuabilii interesați sunt invitați să participe la cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice

Instituția Publică “Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) invită  contribuabilii interesați să participe la două cursuri de instruire dedicate utilizării  serviciilor fiscale electronice, cursuri ghidate de formatorii Centrului de instruire în finanțe din cadrul CTIF. Primul curs se va desfășura la 15 august, pentru contribuabilii vorbitori de limba rusă, iar al doilea -  la 20 august, pentru contribuabilii vorbitori de limba română.

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe a preluat, după reorganizare, atribuțiile a trei întreprinderi de stat

Ieri,1 august 2018, a fost finalizat procesul de reorganizare a întreprinderilor de stat ”Fintehinform”, ”Fiscservinform” și ”Vamservinform”, prin transformarea primei întreprinderi în Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) și prin fuziunea ultimelor două întreprinderi cu CTIF, instituție care a preluat, conform Hotărârii Guvernului nr. 125 din 6.02.2018, drepturile, obligațiile, funcțiile și serviciile prestate de cele trei entități.

Cursuri de instruire privind utilizarea sistemului informațional ”Registrul de stat al achizițiilor publice (MTender)”

Responsabili pentru înregistrarea contractelor de achiziții publice la trezorerii din cadrul instituțiilor bugetare din raioanele Edineț și Briceni participă astăzi, 17 iulie, la cursuri de instruire privind utilizarea SI ”Registrul de stat al achizițiilor publice (MTender)”, organizate de Instituția Publică “Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF). Ghidați de reprezentanții CTIF,  participanții la aceste cursuri testează funcționalitatea modulului SI MTender de generare și semnare electronică ale contractelor de achiziții publice.

Procesul de instruire continuă

Întru facilitarea procesului de implementare și menținere a Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autorităţile Publice bazat pe Platforma „1C” (SIIECAP), Instituția Publică ,,Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (IP CTIF) începînd cu 14 mai 2018 a organizat - 4 cursuri saptămînale cu contabilii din cadrul instituțiilor bugetare.

Platforma MTender – un nou mijloc electronic de desfășurare a achizițiilor publice

Platforma publică MTender, mtender.gov.md a procedurilor de achiziții publice electronice a fost lansată  în luna ianuarie a anului 2017 de către Ministerul Finanțelor cu suportul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Platforma are o interfață comodă utilizatorilor, informația fiind structurată pe compartimente: achiziții publice, pentru autoritățile contractante, pentru participanții la procedurile de achiziții, pentru societatea civilă.

Echipa IP CTIF a participat la Spartachiada Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova - ediția a XV-a

În perioada 25-27 mai 2018 s-a desfăşurat ediţia a XV-a a spartachiadei Angajaţilor din Serviciile Publice la ,,Campingul din Vadul lui Vodă”, organizată de către Asociaţia Sindicală Teritorială Chişinău SINDASP.

La ediția curentă au participat 11 echipe cu circa 250 participanţi din ministere şi alte autorităţi publice centrale şi locale:

1. Ministerul Finanțelor

2. Ministerul Economiei și Infrastructurii

17 mai, Ziua Mondială a Comunicațiilor şi a Societății Informaționale

     Pe 17 mai este marcată Ziua Mondială a Comunicațiilor şi a Societății Informaționale, instituită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite și Conferința Plenipotențiară a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor ce vine pentru a marca aniversarea semnării Convenţiei Telegrafice Internaţionale şi crearea Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT) în 1865.

Desfășurarea cursurilor de instruire

   În derulare este cursul de instruire "Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice – SIIECAP" (bazat pe platforma 1C) preconizat pentru Primării cu perioada de la 14.05.2018 - 18.05.2018 la care participă reprezentanți din cadrul primăriilor Drochia, Ungheni, Căușeni, Rezina, Leova, Șoldănești și Orhei.

   Următoarele cursuri se vor desfășura în perioadele:

Reprezentantul IP CTIF a participat la World Blockchain Summit

     Pe 11 mai 2018 în Moldova în premieră a fost organizată World Blockchain Summit una din cele mai mari conferințe în domeniul Tehnologiilor blockchain și criptovalutei la nivel național la care a luat parte și dl. Denis Bacheev viceadministratorul Instituției Publice ,,Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe”.

Până la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Instituţia publică “Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”se vor aplica tarifele în vigoare

Pentru moment, Instituţia publică “Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” va presta servicii, care anterior au fost în competenţa Î.S. „Fintehinform” iar pentru a asigura continuitatea mecanismului de prestare a serviciilor publice, vor fi aplicate temporar tarifele în vigoare

Tarifele pentru serviciile prestate le puteți găsi pe site-ul instituției www.ctif.gov.md la rubrica ”Produse și servicii”.

A început etapa de fuziune a ÎS “Fiscservinform” şi ÎS “Vamservinform”cu Instituţia publică “Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”

În temeiul pct. 6 din HG nr. 125 din 06.02.2018, Întreprinderea de Stat “Fiscservinform” şi Întreprinderea de Stat “Vamservinform” sînt în process de reorganizare prin fuziune (absorbţie) cu Instituţia publică “Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”.

Drepturile şi obligaţiile persoanelor juridice absorbite trec integral la persoana juridică absorbantă.

Rechizite pentru contractare

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, în baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 125 din 06.02.2018, este succesorul de drepturi şi obligaţii al Întreprinderii de Stat „Fintehinform”, din data de 02.04.2018, cu păstrarea numărului de identificare și codului fiscal (IDNO) 1005600036924.

În acest context, vă informăm că, începând cu 02.04.2018, toate documentele urmează a fi emise pe numele Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanțe” cu utilizarea următoarelor date juridice, poştale şi bancare:

În atenția solicitanților serviciilor CTIF!

Instituţia publică “Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” este orientată spre prestarea serviciilor informative şi consultative și la fel asigurarea suportului tehnic a utilizatorilor sistemelor informaționale din gestiune. Pentru facilitarea accesului se pune la dispoziție un Call-center.

Colectivul Centrului este o echipă competentă, profesionistă, care vine în ajutorul clientului și este orientată direct către client şi depune efortul pentru a asigura creşterea nivelului de satisfacţie a acestuia.

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md