Competenţe și funcții

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

În conformitate cu Statutul său, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125 din 06.02.2018, CTIF are următoarele domenii de competență: 

 • administrarea, dezvoltarea, menţinerea şi asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale în domeniile: finanţe publice, achiziţii publice, fiscal şi vamal;
 • implementarea tehnologiilor informaţionale atât în cadrul Ministerului Finanţelor, al autorităţilor administrative din subordinea acestuia, cât şi în afara Ministerului Finanţelor;
 • acordarea suportului instituţional, inclusiv în domeniul contabilităţii în sectorul bugetar şi în procesul de dezvoltare continuă a capacităţilor profesionale ale personalului care activează în domeniile: finanţe publice, achiziţii publice, fiscal şi vamal;
 • administrarea şi întreţinerea infrastructurii TIC şi a altor infrastructuri conexe activităţii desfăşurate atât în cadrul Ministerului Finanţelor, cât şi în cadrul autorităţilor administrative din subordinea acestuia;
 • asigurarea reprezentării în vamă şi a depozitării temporare;
 • alte domenii atribuite prin acte normative, inclusiv ale fondatorului, în competenţa Centrului.

Conform Statutul său, CTIF exercită următoarele funcții:

 • implementarea mecanismului ghişeului unic la prestarea serviciilor publice în domeniile sale de competenţă;
 • prestarea şi modernizarea serviciilor publice, acordarea suportului în domeniile de competenţă stabilite la pct.6 la Hotărârea Guvernului nr. 125 din 06.02.2018;
 • contribuirea la realizarea procesului de reinginerie şi digitizare a serviciilor publice, în vederea eficientizării proceselor operaţionale şi a reducerii costurilor;
 • crearea, deţinerea şi dezvoltarea sistemelor şi resurselor informaţionale de stat în domeniile de competenţă, în conformitate cu actele normative;
 • alte funcţii atribuite de cadrul normativ şi de către fondator.

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md