Catalogul serviciilor și produselor pentru persoane juridice

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

CATALOGUL SERVICIILOR

1. Servicii de dezvoltare, mentenanță adaptivă și proiectare a Sistemelor Informaționale Automatizate
1.1. Servicii de gestionare a proiectelor în domeniul IT

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Prestarea serviciilor de gestionare a proiectelor în domeniul IT

Descrierea serviciului

Servicii de suport managerial prestate de către un manager de proiect la implementarea proiectelor în domeniul IT, și anume: asigură planificarea și gestionarea lucrărilor echipei de proiect; participă la evaluarea resurselor de proiect, elaborarea și/sau coordonarea documentației de proiect (planul de implementare a proiectului; studii de fezabilitate, regulamente, concepții, caiete de sarcini, sarcini tehnice, note, scrisori, procese-verbale, rapoarte de performanță ș.a.m.d); monitorizarea și controlul executării activităților din cadrul fiecărei etape de proiect.

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7.
Tel: 022 822 022 (Secția de marketing vânzări și promovare )

Costul serviciului

Costul se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat (în baza evaluării costurilor om/oră)

1.2. Servicii de proiectare a sistemelor informaționale

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Prestarea serviciilor de proiectare a sistemelor informaționale

Descrierea serviciului

Servicii de elaborare a Concepțiilor, Caietelor de sarcini, Sarcinilor tehnice, Scheme de business-procese, Ghiduri de utilizare aferente sistemelor informaționale

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7.
Tel: 022 822 022 (Secția de marketing vânzări și promovare )

Costul serviciului

Costul se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat (în baza evaluării costurilor om/oră)

1.3. Servicii de elaborarea şi implementare a sistemelor informaționale

INFORMAŢIE DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Elaborarea şi implementarea sistemelor informaționale

Descrierea serviciului

Elaborarea şi implementarea tuturor componentelor unui sistem informațional de diferită complexitate, respectând, după necesitate următoarele etapele: analiza proceselor, modelarea, crearea prototipurilor, proiectarea, mentenanța (corectivă, adaptivă, totală etc.), dezvoltarea, integrarea, testarea şi documentarea.

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7.
Tel: 022 822 022 (Secția de marketing vânzări și promovare )

Costul serviciului

Costul se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat (în baza evaluării costurilor om/oră)

2. Servicii specializate de exploatare și întreținere a Sistemelor Informaționale Automatizate
2.1. Servicii de administrare și întreținere a sistemelor de operare, serviciilor și aplicațiilor tip server

INFORMAŢIE DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Administrarea şi întreținerea sistemelor de operare, serviciilor şi aplicațiilor tip server

Descrierea serviciului

Dezvoltarea scripturilor/programelor pentru extinderea funcționalităților soluțiilor IT sau automatizarea activităților curente.

Asigurarea operării şi mentenanței pentru echipamentele care rulează sisteme de operare tip Windows şi Linux din zona IT, telecomunicații, precum şi a echipamentelor conexe.

Asigurarea funcționalității, disponibilității de înaltă performanță a serverelor Windows şi Linux, echipamentelor de stocare a datelor, unităților de back-up şi a aplicațiilor IT de birou aferente (mesagerie electronică, servicii de stocare fişiere şi imprimare, etc.)

Suport pentru implementarea proiectelor la standarde înalte de calitate şi eficiență.

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7.
Tel: 022 822 022 (Secția de marketing vânzări și promovare )

Costul serviciului

Costul abonamentului se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat

2.2. Servicii de administrarea și întreținere a bazelor de date la nivel central, inclusiv actualizarea informațiilor de referința (clasificatoare, nomenclatoare), cu excepția celor ce necesită modificări în structura bazelor de date

INFORMAŢIE DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Administrarea şi întreținerea bazelor de date la nivel central

Descrierea serviciului

Menținerea serverelor de baze de date în stare de funcționare optimă şi asigurarea integrității datelor, în conformitate cu parametrii tehnici descriși în documentațiile tehnice respective

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7.
Tel: 022 822 022 (Secția de marketing vânzări și promovare )

Costul serviciului

Costul abonamentului se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat

2.3. Servicii de administrare și întreținere a fluxurilor de date la nivel central

INFORMAŢIE DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Administrarea şi întreținerea fluxurilor de date la nivel central

Descrierea serviciului

Menținerea serviciilor de interoperabilitate în stare de funcționare optimă şi asigurarea integrității datelor, în conformitate cu parametrii tehnici descriși în documentațiile tehnice respective

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7.
Tel: 022 822 022 (Secția de marketing vânzări și promovare )

Costul serviciului

Costul abonamentului se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat

2.4. Servicii de gestionare și menținere a rețelelor de transport date

INFORMAŢIE DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Servicii de gestionare și menținere a rețelelor de transport date

Descrierea serviciului

Asigurarea funcționării echipamentelor informaționale şi de comunicații ale organelor vamale în modul stabilit de Serviciul Vamal;

Configurarea routerelor din Data Centre;

Configurarea Echipamentelor de Firewall din Data Centre

Asigurarea funcționării serverelor Serviciului Vamal;

Monitorizarea și configurarea back-up-ului pentru arhivarea datelor la toate sistemele informaționale ale Serviciului Vamal.

Modernizarea rețelelor în cadrul posturilor vamale reieșind din modernizarea acestora

Configurarea echipamentelor de rețea (routere, switch)

Monitorizrea echipamentelor de rețea

Utilizatorii serviciului

Autoritățile Publice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7.
Tel: 022 822 022 (Secția de marketing vânzări și promovare )

Costul serviciului

Costul abonamentului se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat

2.5. Servicii de administrare și întreținere a arhitecturii Centrului informaționale de date (CID)

INFORMAŢIE DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Administrarea şi întreținerea arhitecturii Centrului de date

Descrierea serviciului

Configurare, administrare şi soluționarea problemelor Centrului informațional de date (CID)

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7.
Tel: 022 822 022 (Secția de marketing vânzări și promovare )

Costul serviciului

Costul abonamentului se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat

2.6. Servicii de administrare şi întreținere a echipamentelor de birou

INFORMAŢIE DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Administrarea şi întreținerea echipamentelor de birou

Descrierea serviciului

Configurarea, administrarea şi soluționarea erorilor şi deficiențelor aferente   echipamentelor de birou (tehnica de calcul, imprimante etc)

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7.
Tel: 022 822 022 (Secția de marketing vânzări și promovare )

Costul serviciului

Costul abonamentului se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat

2.7. Servicii de administrare și întreținere a proceselor de asigurare a securității informaționale

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Administrarea și întreținerea proceselor de asigurare a securității informaționale

Descrierea serviciului

Administrarea și întreținerea proceselor de asigurare a securității informaționale

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7.
Tel: 022 822 022 (Secția de marketing vânzări și promovare )

Costul serviciului

Costul abonamentului se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat

2.8. Servicii de mentenanță a sistemelor de supraveghere video

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Mentenanța sistemelor de supraveghere video

Descrierea serviciului

Instalarea sistemelor de supraveghere video

Reamplasarea camerelor video reieșind din solicitările parvenite

Modernizarea sistemelor de supraveghere video existente

Configurarea echipamentelor (camerelor video, video registratoarelor, mikrotik)

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7.
Tel: 022 822 022 (Secția de marketing vânzări și promovare )

Costul serviciului

Costul abonamentului se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat

2.9. Servicii de administrare și întreținere a rețelelor telecomunicaţionale

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Administrarea şi întreținerea rețelelor telecomunicaţionale

Descrierea serviciului

Administrarea şi întreținerea rețelelor locale şi a echipamentelor de rețea

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7.
Tel: 022 822 022 (Secția de marketing vânzări și promovare )

Costul serviciului

Costul abonamentului se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat

3. Servicii de elaborare, administrare, menținere a Sistemului informațional integrat de evidență contabilă în autoritățile publice bazat pe platforma 1C (SIIECAP)
3.1. Servicii de elaborare și implementare a Sistemului informațional integrat de evidență contabilă în autoritățile publice bazat pe platforma 1C (SIIECAP), vânzarea produselor soft „1C”

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Implementarea Sistemului informațional integrat de evidență contabilă în autoritățile publice bazat pe platforma 1C (SIIECAP), vânzarea produselor soft „1C”

Descrierea serviciului

 Implementarea SIIECAP include următoarele:

-   instalarea platformei 1C;

-   crearea bazei informaționale şi încărcarea versiunii;

-   aplicarea codului de activare şi configurarea bazei de date, crearea utilizatorilor şi a regulilor de securitate a bazei;

-   instruirea generală a utilizatorilor privind utilizarea sistemului;

-   ajutor la introducerea soldurilor.

Utilizatorii serviciului

Partenerii intermediari, autorități publice centrale, autorități publice locale, instituții bugetare din Republica Moldova .

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitărilor la adresa electronică : 1C_SIIECAP@ctif.gov.md

Prin apel telefonic la nr( 022) 82-20-26.

Costul serviciului

Costul se stabilește în dependență de serviciul  solicitat*

*Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de implementare a Sistemului informațional integrat de evidență contabilă în autoritățile publice bazat pe platforma 1C (SIIECAP)

 

Nr. ord

Denumirea serviciului prestat

Tarif, lei (inclusiv TVA)

1

Implementarea SIIECAP

825,00 lei/pe zi

2

1C:Contabilitate 8. pentru Moldova (cheie electronică/USB)

6000 lei / 7200 lei

3

1C:Contabilitate 8. pentru Moldova.

Complet pentru 5 utilizatori (cheie electronică/USB)

12600 lei/ 14640 lei

3.2. Servicii de administrare și menținere a Sistemului informațional integrat de evidență contabilă în autoritățile publice bazat pe platforma 1C (SIIECAP)

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Menținerea Sistemului informațional integrat de evidență contabilă în autoritățile publice bazat pe platforma 1C (SIIECAP)

Descrierea serviciului

1. Acordarea suportului companiilor (intermediare) la implementarea şi menținerea SIIECAP.

2. Menținerea SIIECAP  oferă următoarele posibilități:

- accesul la toate modificările de program survenite în baza modificărilor din legislația în vigoare;

- consultații telefonice nelimitate (linia fierbinte) și instruiri privind modificările operate în sistem;

- consultanții oferite de specialiștii cu experiență contabilă bogată în sectorul bugetar.

Utilizatorii serviciului

Partenerii intermediari, autorități publice centrale, autorități publice locale, instituții bugetare din Republica Moldova .

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitărilor la adresa electronică : 1C_SIIECAP@ctif.gov.md

Prin apel telefonic la nr( 022) 82-20-26.

Costul serviciului

Costul se stabilește în dependență de serviciul solicitat*:

 *Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de administrare și menținere a Sistemului informațional integrat de evidență contabilă în autoritățile publice bazat pe platforma 1C (SIIECAP)

 

Nr. ord

Denumirea serviciului prestat

Tarif, lei (inclusiv TVA)

1

Acordarea suportului companiilor la implementarea şi menținerea SIIECAP, pentru o instituție

150,00 lei/lunar

2

Menținerea SIIECAP, 1-3 utilizatori

500,00 lei/lunar

3

Menținerea SIIECAP, 4-5 utilizatori

700,00 lei/lunar

4

Menținerea SIIECAP, 6-9 utilizatori

800,00 lei/lunar

5

Menținerea SIIECAP, 10 și mai mulți utilizatori

1250,00 lei/lunar

4. Servicii Brokeraj - Servicii în domeniul vămuirii mărfurilor și mijloacelor de transport

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Servicii în domeniul vămuirii mărfurilor și mijloacelor de transport

Descrierea serviciului

Serviciile de brokeraj vamal în domeniul vămuirii mărfurilor și mijloacelor de transport sunt prestate agenților economici care solicită plasarea mărfurilor și mijloacelor de transport într-un regim vamal.

În dependență de regimul vamal solicitat se prestează următoarele servicii:

1) perfectarea declarației vamale primare (în regim de tranzit, export import, regimuri suspensive și alte destinații vamale);

2)  perfectarea declarației vamale complementare;

3)  calculul procedurilor vamale( formular -PV);

4) perfectarea declarației privind valoarea în vamă a mărfurilor(D.V.-1);

5) perfectarea borderoului documentelor anexate;

6) perfectarea scrisorilor de transport internațional (CMR);

7) perfectarea carnetului TIR;

8) perfectarea facturii comerciale (invoice);

9) perfectarea certificatelor de origine ;

10)   perfectarea autorizației  pentru regimurile suspensive;

11)   pregătirea și prezentarea declarației vamale conform procedurii stabilite și a actelor anexate, cu depunerea acestora la organul vamal(în regim de import, regimuri suspensive, în regim de export, în regim de tranzit),asistența la control fizic și documentar al mărfii;

12)   perfectarea declarației vamale sumare cu depozitare provizorie;

13)   pregătirea și prezentarea declarațiilor vamale cu un grad sporit de complexitate (procedurile ce țin de plasarea mărfurilor în fond statutar )și a actelor anexate, cu depunerea acestora la organul vamal. Asistența la control fizic și documentar al mărfii;

14)   asigurarea garanției la tranzit;

15)   asigurarea garanției la antrepozitare;

16)   asigurarea garanției la  depozitare provizorie;

17)   asigurarea garanției  în alte regimuri;

18)   servicii de intermediere la preluarea documentelor în raza mun. Chișinău;

19)   pregătire și tipărirea (scrisorilor, cererilor, adresări etc);

20)   informarea și consultarea agenților economici privind vămuirea mărfurilor și mijloacelor de transport;

21)   calcularea preventivă a drepturilor de Import/Export.

Utilizatorii serviciului

Persoanele juridice care participă la relațiile economice internaționale și care își plasează mărfurile și mijloacele de transport într-un anumit regim vamal.

Modalitatea de solicitare a serviciului

1. Pentru persoanele juridice care au semnat contract de prestări servicii:

Persoana juridică (responsabilul din cadrul acesteia) se adresează la declarantul vamal care este responsabil de deservirea acestuia.

2. Pentru persoanele juridice care intenționează se semneze contractul de prestări servicii, se adresează la unul din oficiile declarantului vamal de pe teritoriul Republicii Moldova, unde primește consultațiile de rigoare și poate semna contractul de prestări servicii.

Costul serviciului

Costul se stabilește în dependență de volumul serviciilor prestate, genul și diversitatea mărfurilor destinate vămuirii.

5. Servicii în cadrul Zonei de Control Vamal și Antrepozit Vamal Public

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Servicii în cadrul Zonei de Control Vamal și Antrepozit Vamal Public

Descrierea serviciului

Se prestează următoarele servicii:

- servicii de plasare a mărfurilor în regim de antrepozit vamal cu posibilitatea de a efectua în antrepozit diverse operațiuni cu mărfurile;

- servicii de plasare în depozit provizoriu până la 20 zile calendaristice conform prevederilor art.158 (pct. 1) al Codului Vamal;

- asigurarea efectuării controlului fizic al unităților de transport de către colaboratorii al Serviciului Vamal și anume: intrarea/parcarea unităților de transport pe teritoriului zonei de control vamal pentru perfectarea controlului fizic detaliat sau selectiv al mărfurilor, inclusiv descărcarea/încărcarea;

- asigurarea garanției drepturilor la import cu sursele I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” pentru mărfurile depozitate;

Utilizatorii serviciului

Persoanele juridice care participă la relațiile economice internaționale și care își plasează mărfurile și mijloacele de transport într-un anumit regim vamal.

Modalitatea de solicitare a serviciului

Persoana juridică (responsabilul din cadrul acesteia) se adresează către colaboratorul Direcției generale antrepozite vamale publice care este responsabil de deservirea acestuia.

Pentru persoanele juridice care intenționează se semneze contractul de prestări servicii, se adresează la unul din oficiile Direcției generale antrepozite vamale publice de pe teritoriul Republicii Moldova, unde primește consultațiile de rigoare și poate semna contractul de prestări servicii.

Costul serviciului

Costul se stabilește în dependență de volumul serviciilor prestate, genul și diversitatea mărfurilor destinate vămuirii*.

6. Servicii de efectuare a măsurărilor în domeniul de interes public a sarcinii pe osii, masei totale și dimensiunilor de gabarit a unităților de transport care circulă pe drumurile publice ale R.M.

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Organism de inspecție din cadrul I.P. ,,Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”

Descrierea serviciului

Efectuarea măsurărilor în domeniul de interes public a sarcinii pe osii, masei totale și dimensiunilor de gabarit a unităților de transport care circulă pe drumurile publice ale R.M.

Utilizatorii serviciului

Autovehiculele rutiere autohtoni și străini.

Modalitatea de solicitare a serviciului

La posturile vamale intrarea/ieșirea R.M. și la terminalele vamale din teritoriu.

Costul serviciului

Costul se stabilește în dependență de volumul serviciilor prestate.

*Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de efectuare a măsurărilor în domeniul de interes public a sarcinii pe osii, masei totale și dimensiunilor de gabarit care circulă pe drumurile publice ale R.M.

 

Nr. ord

Servicii prestate

 

Tipurile autovehiculelor deservite

Preţul

inclusiv TVA, lei

1.

Posturi de măsurare amplasate la frontieră

 

 

 

Măsurarea / cântărirea autovehiculelor

Autocamioane

cu două osii

60,00

 

cu trei osii

cu patru osii

Autotren (autovehicul + remorcă, total patru osii)

Combinații de vehicul cu cinci sau mai multe osii

2.

Postul de măsurare intern Bălți (cântar în statică)

 

 

 

Cântărirea autovehiculelor

până la 10,0 tone

50,00

de la 10,1  până la 20,0 tone

100,00

peste 20,1 tone

150,00

7. Servicii de efectuare a expertizelor/constatărilor tehnico-științifice în domeniile examinării tehnice a documentelor, grafoscopiei şi trasologiei

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Servicii de efectuare a expertizelor/constatărilor tehnico-științifice în domeniile examinării tehnice a documentelor, grafoscopiei şi trasologiei

Descrierea serviciului

Efectuarea cercetărilor tehnico-ştiinţifice de către specialiştii Laboratorului de cercetări în domeniului protecţiei documentelor (LCDPD) în domeniile examinării tehnice a documentelor, grafoscopiei şi trasologiei, cu întocmirea rapoartelor de expertiză/rapoartelor de constatare tehnico-științifică.

Examinarea tehnică a documentelor, cercetarea grafoscopică şi traseologică a diverselor obiecte în litigiu.

Utilizatorii serviciului

Autorităţi şi instituţii publice din Republica Moldova, persoane juridice şi fizice (rezidente şi nerezidente)

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea cererii pentru solicitarea serviciilor  în adresa  I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” cu specificarea detaliată a cerinţelor/întrebărilor înaintate specialistului, încheierea contractului

Informaţii de contact:

Republica Moldova, MD-2068, mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 1A, biroul 520, fax: (022) 21-12-02, Laboratorul de cercetări în domeniului protecției documentelor, nr. de telefon: (022) 82-20-13

Costul serviciului

Costul se stabilește în dependență de volumul serviciilor prestate.

*Tarife aprobate pentru efectuarea expertizelor/constatărilor tehnico-științifice în domeniile examinării tehnice a documentelor, grafoscopiei şi trasologiei

 

Nr. d/o

Denumire serviciu

Tarif lei, inclusiv TVA

1.

Constatare Simplă (1obiect)

300,00

2.

Constatare Medie (2-5 obiecte)

700,00

3.

Constatare Complexă (6-10 obiecte)

1300,00

4.

Deplasarea specialistului la fața locului

115 lei/oră

5.

Deplasarea specialistului cu mijlocul de transport al întreprinderii (opțional)

4 lei/km

8. Servicii de procesare și arhivare a documentelor fiscale
8.1. Servicii de procesare a documentelor fiscale

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Servicii de procesare a documentelor fiscale

Descrierea serviciului

Procesare manuală, scanarea bar-codului de pe documente fiscale, semielectronică  a documentelor fiscale prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat şi a plăților trezoreriale prezentate de către Trezoreria de Stat şi Serviciul Fiscal de Stat.

Utilizatorii serviciului

Serviciul Fiscal de Stat

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7.
Tel: 022 822 022 (Secția de marketing vânzări și promovare)

Costul serviciului

Costul abonamentului se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat.

8.2. Servicii de administrare și întreținere a arhivei de documente fiscale

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Servicii de administrare și întreținere a arhivei de documente fiscale

Descrierea serviciului

Administrarea şi întreținerea arhivei:

1. Crearea arhivei electronice şi stocare a datelor,  în rezultatul conversiei (digitizării) documentelor din forma scrisă pe hârtie în format digital.

2. Crearea arhivei fizice  pentru stocarea documentelor pe suport de hârtie într-un depozit specializat şi securizat.

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice.

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7.
Tel: 022 822 022 (Secția de marketing vânzări și promovare)

Costul serviciului

Costul abonamentului se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat.

9. Servicii de analiză a informațiilor fiscale și prezentarea rapoartelor la solicitare

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Analiza informațiilor fiscale

Descrierea serviciului

Sintetizarea datelor din sistemul informațional al Serviciul Fiscal de Stat şi prezentarea acestora Serviciului Fiscal de Stat, precum şi sistematizarea şi prezentarea informațiilor pe marginea executării activităților incluse în planurile instituțiilor de stat ierarhic superioare.

Utilizatorii serviciului

Serviciul Fiscal de Stat şi alte autorități şi instituţii publice.

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7.
Tel: 022 822 022 (Secția de marketing vânzări și promovare)

Costul serviciului

Costul abonamentului se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat.

10. Servicii poligrafice

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Servicii poligrafice

Descrierea serviciului

Ansamblul procedeelor de reproducere grafică şi de multiplicare a unui text sau a unei figuri: flayere şi broșuri, buclete şi leaflete, stickere şi abţibilduri, cărți şi reviste, cataloage şi cărți de vizită, etichete, calendare, bannere, sigilii sub formă de etichete adezive etc.

I. Servicii poligrafice esențiale:

1.1. Tiparul digital - este un procedeu de imprimare alb-negru, format de la A5 până la A3+, sau color - format de la A5 până la A3+ (una din 4 culori: albastru, galben, roșu şi negru), similar imprimantelor de birou, dar de o calitate mult mai bună

1.2. Fixarea cu adeziv - presupune lipirea filelor şi a copertei cu ajutorul adezivului

1.3. Capsarea - presupune fixarea cu ajutorul a două sau patru clame a copertei şi blocului cu foi

1.4. Broșare pe spirală din plastic - acest serviciu constă în crearea unor găuri dreptunghiulare în foile care urmează a fi broșate, în care se introduce o spiră din plastic

II. Servicii poligrafice complexe:

1.5. Tiparul offset - este o modalitate de imprimare în care vopseaua de pe presă este transmisă sub presiune pe suprafața elastică intermediară a pânzei cauciucate, iar de pe aceasta – pe hârtie sau alt material care urmează a fi imprimat

1.6. Lăcuirea offset - presupune aplicarea pe suprafața imprimată a unui lac special incolor, mat sau lucios

1.7. Fălțuirea - este procesul de îndoire într-un anumit mod a foilor de hârtie de diferite formate, altfel spus – procesul de împăturire a foilor.

1.8. Biguirea - este operațiunea de creare a unei caneluri (linii reliefate) pe foaia de hârtie.

1.9. Laminarea - la etapa prelucrării post-imprimare este necesar uneori ca produsele poligrafice imprimate să fie acoperite cu o peliculă.

Decuparea - mai este numită şi tăiere sau ştanţare şi este realizată de obicei cu scopul de a conferi produselor finite o formă anumită, precum şi pentru a perfora (cresta) în acestea găuri.

Utilizatorii serviciului

Autorităţi şi instituţii publice din Republica Moldova, persoane juridice şi fizice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7.
Tel: 022 822 022 (Secția de marketing vânzări și promovare)

Costul serviciului

Costul se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat.

11. Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Certificarea în domeniul semnăturii electronice

Descrierea serviciului

Prestarea serviciilor de eliberare, reînnoire a semnăturii electronice înscrise pe dispozitiv cu sau fără aplicabilitate extinsă, în dependență de tipul semnăturii solicitate, precum și suspendarea, restabilirea și revocarea certificatului cheii publice.

Utilizatorii serviciului

Persoane juridice şi fizice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Completarea comenzii on-line pe portalul www.pki.fsi.md sau depunerea cererii de certificare a cheii publice, fizic, în adresa Centrului de eliberare  al Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”:

Acte necesare:

*pentru persoane fizice și pentru persoane juridice – actul de identitate (original şi copia)

Costul serviciului

Conform tarifelor aprobate*

*Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de certificare în domeniul semnăturii electronice

 

Nr. d/o

Denumirea serviciului

Prețul serviciului, inclusiv TVA, lei

1

Pachet „Semnătura electronică” - include dispozitivul criptografic şi semnătura electronică avansată calificată (certificat cu forţă juridică) cu încheierea Contractului de prestare a serviciilor de certificare în domeniul semnăturii electronice cu un termen de valabilitate de 1 (un) an

390,00

2

Semnătura electronică avansată calificată, (reînnoirea certificatului cu forţă juridică), al II-lea an

200,00

3

Semnătura electronică (certificat fără forţă juridică)

160,00

4

Semnătura electronică (certificat de autentificare)

80,00

5

Livrare pachetului „Semnătura electronică” pe întreg teritoriu Republicii Moldova

gratuit

12. Servicii de înregistrare și asistență tehnică a semnăturii electronice cu importarea semnăturii electronice în profilul utilizatorului SI „Asycuda World”

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Serviciile de asistență tehnică a semnăturii electronice cu importarea

semnăturii electronice în profilul utilizatorului  SI „Asycuda World” 

Descrierea serviciului

Servicii de consultanță și import al semnăturii electronice în profilul specialistului în domeniul vămuirii după prelungire sau obținere a acesteia

Utilizatorii serviciului

Specialiști în domeniul vămuirii

Modalitatea de solicitare a serviciului

Cererea specialistului în domeniul vămuirii sau al întreprinderii

Costul serviciului

Conform tarifelor aprobate*

13. Servicii de conectare la serviciile fiscale electronice

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Servicii de conectare la serviciile fiscale electronice

Descrierea serviciului

Serviciile fiscale electronice lansate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) asigură simplificarea şi optimizarea modalității de comunicare a contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat în primul rând pe aspecte care se referă la prezentarea rapoartelor fiscale.

Utilizarea acestor servicii oferă un şir de avantaje, şi anume: posibilitatea de completare şi transmitere în regim on-line a documentelor fiscale; excluderea cheltuielilor suplimentare de resurse în termeni de timp şi bani aferente procesului de raportare şi interacțiune cu SFS, excluderea necesității de imprimare a formularelor pe suport de hârtie şi prezentarea la sediul DDF, disponibilitatea de prezentare a dărilor de seamă 24/24 ore, 7 zile pe săptămână în condiții de maximă comoditate.

Utilizatorii serviciului

Autorităţi şi instituţii publice din Republica Moldova, persoane juridice şi fizice.

Modalitatea de solicitare a serviciului

1. Agentul economic contactează Centrul de Apel al Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, pentru înregistrarea unei programări la unul din Centre de conectare regională :

- CCR pe mun. Chişinău – or. Chişinău, str. Constantin Tănase 6, etajul 3, bir. 303;

- CCR pe mun. Bălţi – or. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 128, bir. 103 (în incinta Serviciul Fiscal de Stat pe mun. Bălţi);

- CCR pe mun. Comrat – or. Comrat, str. Comsomolului 20, bir. 3 (în incinta Serviciul Fiscal de Stat pe mun. Comrat).

2. Ulterior conform programării, persoanele responsabile se apropie la unul din centrele de conectare.

Costul serviciului

Persoane juridice ce cad sub incidența art. 187 alin. (21) din Codul Fiscal

Alte categorii de utilizatori

Gratuit

Conform tarifelor aprobate* şi publicate pe portalul servicii.fisc.md

*Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de abonare la serviciile fiscale electronice

 

Nr. d/o

Denumirea serviciului

Prețul serviciului, inclusiv TVA, lei

1

Conectarea persoanelor juridice la serviciile fiscale electronice

150,00

2

Modificarea datelor de identificare a contribuabilului la utilizarea serviciilor fiscale electronice

100,00

3

Asistență tehnică la domiciliu (2 ore)

175,00

4

Deplasarea la oficiu clientului

4,00 lei/km

14. Servicii de instruire
14.1. Cursuri de instruire în finanțe

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Cursuri de instruire în finanțe publice

Descrierea serviciului

Instruirea specialiștilor care activează în domeniul finanțelor publice în scopul dezvoltării continue a capacităților profesionale.

Utilizatorii serviciului

Autorități publice centrale, autorități publice locale, instituții bugetare

Modalitatea de solicitare a serviciului

Înregistrarea la cursurile de instruire se face la adresa electronică: instruire@ctif.gov.md, prin apel telefonic la numărul: (022) 82-20-32, 068669942 sau pe pagina web Landing page:  cursuri.ctif.gov.md. Depunerea solicitării în adresa I.P. „CTIF” şi a specificației tematicii cursului de instruire.

Informaţii de contact:

Republica Moldova, MD-2005, mun. Chişinău, str. A. Puskin 45, etajul 2  „Centrul de instruire în finanțe”

e-mail: instruire@ctif.gov.md

nr. de telefon: (022) 82-20-32, 068669942

fax: (022) 21-12-02

Costul serviciului

Conform tarifelor aprobate*

Alte pachete/opțiuni  de servicii

Altele pachete/opțiuni de servicii se adaptează conform solicitărilor şi specificului clientului

Costul altor pachete/opțiuni  de servicii

Costul se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat

* Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de instruire:

 

Nr.

d/o

Denumirea serviciului

Prețul serviciului, lei (per persoană)

1.

Implementarea instrumentelor electronice de achiziții – SIA „Registru de Stat al achizițiilor Publice” MTender (3 ore), inclusiv TVA, lei

gratuit

2.

Servicii de organizare și desfășurare a cursului de instruire cu tematica „Sistemul Informațional Integrat  de evidență contabilă în autoritățile publice bazat pe platforma 1C”  pentru 5 zile, per persoană

(Costul nu include cheltuieli de transport, diurne şi cazare), inclusiv TVA, lei

1750,00

14.2. Cursuri de instruire primară a declarantului vamal

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea cursului

Cursuri de instruire primară a declarantului vamal

Descrierea serviciului

Obiectivul fundamental al programului este de a oferi o bază teoretică şi practică primară, care ar permite ascultătorilor cursului dat să acumuleze competențe în următoarele domenii:

- Sistemul general al regimurilor/destinațiilor vamale ce se aplică în Republica Moldova;

- Calcularea şi perceperea  corectă a drepturilor de import/export în corespundere cu regimul vamal anunțat,  modul de determinare şi declarare a valorii în vamă a mărfurilor importate;

- Modul de completare a declarațiilor vamale în detaliu;

- Nomenclatura combinată a mărfurilor;

- Modul de completare a declarației vamale în Sistemul Informațional  „Asycuda World”.

 

Formatorii  cursului sunt  specialiști cu experiență din cadrul  Serviciului Vamal.

Modalitatea de solicitare a serviciului

Înregistrarea la cursurile de instruire se face la adresa electronică: instruire@ctif.gov.md, prin apel telefonic la numărul: (022) 82-20-32, 068669942 sau pe pagina web Landing page:  cursuri.ctif.gov.md

Depunerea solicitării în adresa I.P. „CTIF” şi a specificației tematicii cursului de instruire.

Informaţii de contact:

Republica Moldova, MD-2005, mun. Chişinău, str. A. Puskin 45, etajul 2 „Centrul de instruire în finanțe”

e-mail: instruire@ctif.gov.md

nr. de telefon: (022) 82-20-32, 068669942

fax: (022) 21-12-02

Costul serviciului

Conform tarifelor aprobate*

Alte pachete/opțiuni  de servicii

Altele pachete/opțiuni de servicii se adaptează conform solicitărilor şi specificului clientului

Costul altor pachete/opțiuni  de servicii

Costul se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat

* Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de instruire:

 

Nr.

d/o

Denumirea serviciului

Prețul serviciului, lei (per persoană)

1.

„Cursuri de instruire primară a declarantului vamal” (5 săptămâni)

*Cursurile sunt scutite de TVA.

3500,00*

 

14.3. Cursuri de instruire privind „Serviciile fiscale electronice”

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea cursului

Cursuri de instruire privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice

Descrierea serviciului

Instruirea clienților în scopul consolidării aptitudinilor de utilizare a serviciilor fiscale electronice.

Utilizatorii serviciului

Autorităţi şi instituţii publice din Republica Moldova, persoane juridice şi fizice.

Modalitatea de solicitare a serviciului

Înregistrarea la cursurile de instruire se face la adresa electronică: instruire@ctif.gov.md, prin apel telefonic la numărul: (022) 82-20-32, 068669942 sau pe pagina web Landing page:  cursuri.ctif.gov.md

Depunerea solicitării în adresa I.P. „CTIF” şi a specificației tematicii cursului de instruire.

Informaţii de contact:

Republica Moldova, MD-2005, mun. Chişinău, str. A. Puskin 45, etajul 2 „Centrul de instruire în finanțe”

e-mail: instruire@ctif.gov.md

nr. de telefon: (022) 82-20-32, 068669942

fax: (022) 21-12-02

Costul serviciului

Conform tarifelor aprobate*

Alte pachete/opțiuni  de servicii

Altele pachete/opțiuni de servicii se adaptează conform solicitărilor şi specificului clientului

Costul altor pachete/opțiuni  de servicii

Costul se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat

 * Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de instruire:

 

Nr.

d/o

Denumirea serviciului

Prețul serviciului, lei (per persoană)

1.

Servicii de organizare și desfășurare a cursului de instruire rapid cu tematica „Serviciile fiscale electronice” (1 zi), inclusiv TVA, lei

510,00

2.

Servicii de organizare și desfășurare a cursului de instruire desfășurat cu tematica „Serviciile fiscale electronice” (2 zile), inclusiv TVA, lei

730,00

3.

Servicii de organizare și desfășurare a cursului de instruire cu tematica SIA „e - Factura” (4 ore), inclusiv TVA, lei

400,00

4.

Servicii de organizare și desfășurare a cursului de instruire cu tematica SIA „Declarația electronică” (4 ore), inclusiv TVA, lei

400,00

5.

Servicii de organizare și desfășurare a cursului de instruire cu tematica SIA „Colectarea informației din surse indirecte” (3 ore), inclusiv TVA, lei

390,00

6.

Servicii de organizare și desfășurare a cursului de instruire cu tematica SIA „Cadastru fiscal” (6 ore), inclusiv TVA, lei

500,00

7.

Servicii de organizare și desfășurare a cursului de instruire în week-end cu tematica SIA „e-Factura” (4 ore), inclusiv TVA, lei

590,00

8.

Servicii de organizare și desfășurare a cursului de instruire în week-end cu tematica SIA „Declarația electronică” (4 ore), inclusiv TVA, lei

590,00

9.

Servicii de organizare și desfășurare a cursului de instruire rapid în week-end cu tematica „Serviciile fiscale electronice” (6 ore), inclusiv TVA, lei

860,00

10.

Servicii de organizare și desfășurare a cursului de instruire în grup (3 ore) cu tematica Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul SIA „SCITL”, inclusiv TVA, lei

290,00

15. Servicii Call Center
15.1. Call – center

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Call - center

Descrierea serviciului

Recepționarea şi gestionarea apelurilor telefonice (telemarketing de intrare), consultarea clienților, asigurând răspunsuri vizavi de întrebări frecvente, urmărind scenariul/instrucțiunea de bază corespunzătoare respectivului serviciu/produs şi acționând în corespundere cu acestea.

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice şi fizice.

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”  şi a specificației serviciilor, ce prezintă descriere detaliată a cerințelor față de serviciile scontate.

Informații de contact:

Republica Moldova, MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr. 7

e-mail: ctif@ctif.gov.mdfax: (+373 022) 21-12-02

Costul serviciului

Costul se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat.

15.2. Help-desk

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Help - desk

Descrierea serviciului

Asigură o legătură directă cu clientul, un termen minim pentru soluționarea cererilor de asistență tehnică deschise şi capabilitatea sesizărilor sau solicitărilor de asistență tehnică. Acest serviciu se solicită în cazul existenței unui nivel sporit de complexitate în utilizare, iar utilizatorii pentru exploatare trebuie să posede cunoștințe speciale din domeniul IT.

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice.

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” şi a specificației serviciilor în care se prezintă o descriere detaliată a cerințelor față de serviciile scontate

Informații de contact:

Republica Moldova, MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr. 7

e-mail: ctif@ctif.gov.mdfax: (022) 21-12-02

Costul serviciului

Costul se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat.

15.3. Contact Center

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Contact - center

Descrierea serviciului

Recepționarea, gestionarea şi efectuarea apelurilor telefonice (telemarketing de ieșire), în scopuri de promovare a serviciilor/produselor şi a imaginii clientului

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice şi fizice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” şi a specificației serviciilor, se prezintă descriere detaliată a cerințelor față de serviciile scontate

Informații de contact:

Republica Moldova, MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr. 7

e-mail: ctif@ctif.gov.mdfax: (+373 022) 21-12-02

Costul serviciului

Costul se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat.

16. Servicii de suport instituțional privind ținerea evidenței contabile

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Servicii de suport instituțional privind ținerea evidenței contabile

Descrierea serviciului

Consultanță și suport instituțional în procesul planificării, ținerii evidenței contabile și elaborarea rapoartelor financiare

Utilizatorii serviciului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa I.P. CTIF şi a specificației serviciilor solicitate. Informații de contact: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 7.

Tel: 022 822 022 (Secția de marketing vânzări și promovare)

Costul serviciului

Costul abonamentului se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat

CATALOGUL PRODUSELOR

1. Comercializarea Timbrelor de acciz pentru producție alcoolică

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Denumirea produsului

Timbru de acciz pentru producția alcoolică

Descrierea produsului

Timbrul de acciz pentru producția alcoolică reprezintă un imprimat pe hârtie specială de format definit, cu inscripții şi semne distinctive, emis de stat şi aplicat pe producția alcoolică accizabilă, produse de agenții economici rezidenți, aflați pe teritoriul Republicii Moldova, care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, precum şi pe producția alcoolică, importată (transportată, depozitată şi comercializată) pe teritoriul Republicii Moldova.

Utilizatorii produsului

Persoane juridice producători şi/sau importatori de producție alcoolică, comercializate pe teritoriul Republicii Moldova.

Modalitatea de solicitare a produsului

Depunerea, prelucrarea şi ridicarea comenzilor (cererilor) se efectuează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1481 din 26.12.2006 „Cu privire la marcarea producției alcoolice”, și anume:

1 Agenții economici completează și expediază comanda la adresa de e-mail: timbre.acciz@ctif.gov.md.
2. Agenții economici recepționează timbre de acciz în termen de 15 zile după achitarea timbrelor solicitate de la Centrul de eliberare a timbrelor de acciz al Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”:

Adresa: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr.6, etajul 3.

Nr. de telefon/ fax: (022) 21-18-53

Costul produsului

Conform tarifelor aprobate*.

*Tarifele aprobate pentru comercializarea timbrelor de acciz

Nr. d/o

Denumire produs

Preț lei, inclusiv TVA

1

Timbru de acciz pentru vinuri

0,42

2

Timbru de acciz pentru divinuri

0,42

3

Timbru de acciz pentru băuturi alcoolice tari

0,42

4

Timbru de acciz pentru altă producție alcoolică

0,42

2. Comercializarea Timbrelor de acciz pentru articolele din tutun

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Denumirea produsului

Timbru de acciz pentru articole din tutun

Descrierea produsului

Timbrul de acciz pentru articole din tutun reprezintă un imprimat pe hârtie specială de format definit, cu inscripții şi semne distinctive, emis de stat şi aplicat pe articolele din tutun accizabile, produse de agenții economici rezidenți, aflați pe teritoriul Republicii Moldova, care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, precum şi pe articolele din tutun, importate (transportate, depozitate şi comercializate) pe teritoriul Republicii Moldova.

Utilizatorii produsului

Persoane juridice producători şi/sau importatori de producție alcoolică, comercializate pe teritoriul Republicii Moldova.

Modalitatea de solicitare a produsului

Depunerea, prelucrarea şi ridicarea comenzilor (cererilor) se efectuează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1427 din 18.12.2007 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun”, și anume:

1 Agenții economici completează și expediază comanda la adresa de e-mail: timbre.acciz@ctif.gov.md.
2. Agenții economici recepționează timbre de acciz în termen de 15 zile după achitarea timbrelor solicitate de la Centrul de eliberare a timbrelor de acciz al Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”:

Adresa: Republica Moldova, MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr.6, etajul 3.

Nr. de telefon/ fax: (022) 21-18-53

Costul produsului

Conform tarifelor aprobate*.

*Tarifele aprobate pentru comercializarea timbrelor de acciz

Nr. d/o

Denumire produs

Preț lei, inclusiv TVA

1

Timbru de acciz pentru articolele din tutun autohtone

0,051

2

Timbru de acciz pentru articolele din tutun de import

0,064

3. Comercializarea Formularelor tipizate de documente primare cu regim special (FTDPRS)

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Denumirea produsului

Formularelor tipizate de documente primare cu regim special (FTDPRS).

Descrierea produsului

Documente primare cu regim special, care conțin grade de protecție, prezentate cumpărătorului de către furnizorul înregistrat în modul stabilit de lege.

Utilizatorii produsului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice.

Modalitatea de solicitare a produsului

Autoritățile şi instituțiile publice din Republica Moldova, conform contractului, transmit comanda săptămânală de FTDPRS cu indicarea cantității per tip și seria.

Persoanele juridice:

1. Solicită comanda de FTDPRS cu indicarea cantității per tip și seria prin intermediul serviciului electronic „Comanda on-line a formularelor tipizate” disponibil pe portalul www.servicii.sfs.md.

2. Depun cererea-comandă semnată şi ștampilată în adresa Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” însoțită de recipisa de obținere a diapazonului de numere din serviciului electronic ,,Comanda on-line a formularelor tipizate” sau se expediază la adresa de e-mail: formulare@ctif.gov.md

Costul produsului

Conform tarifelor aprobate* și în dependență de cantitatea FTDPRS comandate.


* Tarifele aprobate pentru comercializarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special

Nr. d/o

Denumirea produs

Tarif lei, inclusiv TVA

A

Facturi fiscale Orizontale

1

Densitatea hârtiei - 80 gr/m2

1.1

2 exemplare O.L.

1,36

2 exemplare O.N.

1.2

3 exemplare O.L.

2,04

3 exemplare O.N.

1.3

5 exemplare O.L.

3,39

5 exemplare O.N.

2

Densitatea hârtiei - 65 gr/m2

2.1

2 exemplare O.L.

1,27

2 exemplare O.N.

2.2

3 exemplare O.L.

1,9

3 exemplare O.N.

2.3

5 exemplare O.L.

3,17

5 exemplare O.N.

B

Facturi fiscale Verticale

 

Densitatea hârtiei - 80 gr/m2

3.1

2 exemplare V.N.

1,36

3.2

3 exemplare V.N.

2,04

3.3

5 exemplare V.N.

3,39

C

Formulare

4.1

Bon de plată (notar) 1 ex.

0,48

4.2

Bon de plată 2 ex.

0,19

4.3

Foaie de parcurs pentru autocamion 1 ex.

0,21

4.4

Foaie de parcurs pentru autobuz 1 ex. verticala

0,26

4.5

Foaie de parcurs pentru autoturism 1 ex

0,18

4.6

Act de achiziție a mărfurilor, 2 ex. vertical cu verso

0,39

4.7

Act de achiziție a serviciilor de locațiune si a cheltuielilor aferente 2 ex.

0,56

4.8

1-SF Chitanța de recepție a plaților nefiscale 2 ex.

0,16

4.9

2-SF Chitanța de recepție a plaților fiscale 2 ex.

0,13

4.10

Borderou de achiziție al laptelui 2 ex.

0,69


*Tarife aprobate pentru serviciile de curierat

Nr.

d/o

Tipul livrării

Tarif, lei

Termenul livrării

1

or. Chișinău

75

3-7 zile

2

Raioanele republicii**

100

lunar

3

Livrarea individuală

5 lei/km

3-7 zile

4. Comercializarea Blanchete de hârtie prevăzută cu însemne de protecție             

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Denumirea produsului

Blanchete de hârtie prevăzută cu însemne de protecție

Descrierea produsului

Hârtia prevăzută cu însemne de protecție reprezintă hârtia al cărei grad de securitate este direct proporțional cu numărul semnelor în documentul respectiv și asigură securizarea tranzacțiilor economice.

Utilizatorii produsului

Autorități şi instituții publice din Republica Moldova, persoane juridice.

Modalitatea de solicitare a produsului

1.Se obține recipisa cu seria și diapazonul electronic a blanchetelor de hârtie prevăzută cu însemne de protecție prin intermediul serviciului electronic „Comanda on-line a formularelor tipizate”, disponibil pe portalul www.servicii.fisc.md;

2.Se depune cererea-comandă semnată, cu anexarea recipisei la adresa de e-mail: formulare@ctif.gov.md

Costul produsului

Conform tarifelor aprobate* şi în dependență de cantitatea blanchetelor de hârtie prevăzută cu însemne de protecție comandate.

* Tarife aprobate pentru comercializarea blanchetelor de hârtie prevăzută cu însemne de protecție

Nr. d/o

Tipul blanchetei

Tarif lei, inclusiv TVA

1.

Hârtie prevăzută cu însemne de protecție verticală

 

1.1.

Hârtie prevăzută cu însemne de protecție verticală nepersonalizată

0,55

1.2.

Hârtie prevăzută cu însemne de protecție verticală personalizată cu aplicarea diapazonului, codului cu bare și numărul exemplarului

0,57

1.3.

Hârtie prevăzută cu însemne de protecție verticală personalizată cu aplicarea diapazonului, codului cu bare, numărul exemplarului și denumirea întreprinderii

0,57

1.4.

Hârtie prevăzută cu însemne de protecție verticală personalizată cu aplicarea diapazonului, codului cu bare, numărul exemplarului și câmpurilor obligatorii

0,60

1.5.

Hârtie prevăzută cu însemne de protecție verticală personalizată cu aplicarea diapazonului, codului cu bare, numărul exemplarului, denumirea întreprinderii  și câmpurilor obligatorii

0,60

2.

Hârtie prevăzută cu însemne de protecție orizontală

 

2.1.

Hârtie prevăzută cu însemne de protecție orizontală nepersonalizată

0,55

2.2.

Hârtie prevăzută cu însemne de protecție orizontală personalizată cu aplicarea diapazonului, codului cu bare și numărul exemplarului

0,57

2.3.

Hârtie specială orizontală personalizată cu aplicarea diapazonului, codului cu bare, numărul exemplarului și denumirea întreprinderii

0,57

2.4.

Hârtie prevăzută cu însemne de protecție orizontală personalizată cu aplicarea diapazonului, codului cu bare, numărul exemplarului și câmpurilor obligatorii

0,60

2.5.

Hârtie prevăzută cu însemne de protecție orizontală personalizată cu aplicarea diapazonului, codului cu bare, numărul exemplarului, denumirea întreprinderii  și câmpurilor obligatorii

0,60

3.

Hârtie simplă

 

3.1

Anexe la factura fiscală personalizată cu aplicarea diapazonului, codului cu bare, numărul exemplarului  (1+0)

0,28

3.2

Anexe la factura fiscală personalizată cu aplicarea diapazonului, codului cu bare, numărul exemplarului și denumirea întreprinderii  (1+0)

0,28

3.3

Anexe la factura fiscală personalizată cu aplicarea diapazonului, codului cu bare, numărul exemplarului şi câmpurilor obligatorii (1+1)

0,30

3.4

Anexe la factura fiscală personalizată cu aplicarea diapazonului, codului cu bare, numărul exemplarului, denumirea întreprinderii  şi câmpurilor obligatorii (1+1)

0,30

*Prețul individual pentru tipărirea blanchetelor de hârtie prevăzută cu însemne de protecție cu logoul întreprinderii

*Tarife aprobate pentru serviciile de curierat a blanchetelor de hârtie prevăzută cu însemne de protecție

Nr. d/o

Tipul livrării

Tarif, lei

Termenul livrării

1

or. Chișinău

75

3-7 zile

2

Raioanele republicii**

100

lunar

3

Livrarea individuală

5 lei/km

3-7 zile

**Livrarea pe teritoriul Republicii Moldova va fi efectuată lunar.

5. Comercializarea Formularelor de declarații vamale cu regim special

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Denumirea produsului

Formulare de declarații vamale cu regim special

Descrierea produsului

Documente primare cu regim special, care conțin grade de protecție, prezentate cumpărătorului de către furnizorul înregistrat în modul stabilit de lege.

Utilizatorii produsului

Agenții economici

Modalitatea de solicitare a produsului

Agenții economici completează și expediază comanda la adresa C. Tănase 6, bir 312, tel: 022 211 853

Costul produsului

Conform tarifelor aprobate*


*Tarife aprobate pentru comercializarea formularelor de declarații vamale cu regim special

Denumirea declarației vamale

Un. măs.

Prețul  inclusiv TVA, lei

Setul I

Primară

Set

3,90

Complementară

Set

3,90

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md