Contacte

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Administrația
Numele Prenumele Funcția Telefon e-mail
Jaloba Corneliu Director 022 26 28 73  
Saharnean Elena Director adjunct 022 822 000  
Muntean Vadim Director adjunct 022 31 23 37  
Direcția economico-financiară
Numele Prenumele Funcția Telefon e-mail
Iurie Ursu Șef al direcției 022 26 28 74 iurie.ursu@ctif.gov.md
Secția evidență contabilă
Maria Hîrbu Contabil-șef, sef secției 022 26 28 78 maria.hirbu@ctif.gov.md
Scripca Irina Contabil-șef adjunct 022 26 28 79 irina.scripca@ctif.gov.md
Secția planificare și buget
Botnaru Iulian Economist șef,  șef secției 022 26 28 74 iulian.botnaru@ctif.gov.md
Direcția resurse umane
Numele Prenumele Funcția Telefon e-mail
Nicolae Gumenii Șef al direcției 022 22 25 65 nicolae.gumenii@ctif.gov.md
Ivantoc Lidia Șef adjunct al direcției 022 22 25 65 lidia.ivantoc@ctif.gov.md
Direcția juridică
Numele Prenumele Funcția Telefon e-mail
Cogilniceanu Vladimir Șef al direcției 068 06 86 89 vladimir.cogilniceanu@ctif.gov.md
Postu Dorin Șef adjunct al direcției 022 82 20 37 dorin.postu@ctif.gov.md
Centrul de instruire în finanțe (cu statut de direcție)
Numele Prenumele Funcția Telefon e-mail
Nogai Natalia Șef al Centrului de instruire 022 82 20 32 natalia.nogai@ctif.gov.md
Secția managementul calității și suport managerial
Numele Prenumele Funcția Telefon e-mail
Balaniuc Anastasia Șef al secției 022 82 20 33 anastasia.balaniuc@ctif.gov.md
Secția managementul documentelor și secretariat
Numele Prenumele Funcția Telefon e-mail
Chirnițchi Victoria Șef secretariat 022 26 28 73 victoria.chirnitchi@ctif.gov.md
Direcția securitatea internă
Numele Prenumele Funcția Telefon e-mail
Suholitco Igor Șef al direcției 022 82 20 03 igor.suholitco@ctif.gov.md
Departamentul tehnologiilor informaționale
Numele Prenumele Funcția Telefon e-mail
Cornea Radu Șef al departamentului 022 822 031 radu.cornea@ctif.gov.md
Direcția suport sisteme informaționale
Numele Prenumele Funcția Telefon e-mail
Chirica Valeriu Șef al direcției 022 26 29 67 valeriu.chirica@ctif.gov.md
Secția suport sisteme informaționale în domeniul vamal
Cornea Vladimir Șef al secției 022 57 41 87 vladimir.cornea@ctif.gov.md
Secția suport sisteme informaționale în domeniul fiscal
Ceban Alexandru Șef al secției 022 82 20 18 alexandru.ceban@ctif.gov.md
Secția suport sisteme informaționale în domeniul finanțelor publice
Statnic Anna Șef al secției 022 26 28 87 anna.statnic@ctif.gov.md
Secția suport sisteme informaționale de evidență contabilă
Ceban Elena Șef al secției 022 26 28 79 elena.ceban@ctif.gov.md
Departamentul managementul serviciilor publice
Numele Prenumele Funcția Telefon e-mail
Ghițman Alexandr Șef al departamentului 022 82 20 36 alexandr.ghitman@ctif.gov.md
Direcția asistență clienți
Numele Prenumele Funcția Telefon e-mail
Vîrlan Oleg Șef al direcției 022 82 22 22 oleg.virlan@ctif.gov.md
Direcția evidență și măsurare în domeniul vamal
Numele Prenumele Funcția Telefon e-mail
Perjan Vladimir Șef al direcției 060 53 40 03 vladimir.perjan@ctif.gov.md
Direcția brokeraj vamal
Numele Prenumele Funcția Telefon e-mail
Rîbac Irina Șef al direcției 022 43 28 13 irina.ribac@ctif.gov.md
Direcția exploatare a echipamentui X ray
Numele Prenumele Funcția Telefon e-mail
Bușmachiu Alexandru Șef al direcției 022 43 29 29 alexandru.busmachiu@ctif.gov.md
Direcția generală antrepozite vamale publice
Numele Prenumele Funcția Telefon e-mail
Tricolici Viorel Șef al direcției 069 64 03 15 viorel.tricolici@ctif.gov.md
Timuș Artur Specialist coordonator AVP 069 59 32 20 artur.timus@ctif.gov.md
Rotari Victoria Șef al secție  Antrepozite vamale publice Petricani 069 98 48 40 victoria.rotari@ctif.gov.md
Ciur Mihail Șef al secție Antrepozite vamale publice  Bălți 069 11 21 69 mihail.ciur@ctif.gov.md
Ciorici Andrei Șef al secției Antrepozite vamale publice Leușeni 060 20 08 16 andrei.ciorici@ctif.gov.md
Grosu Nicolai Șef al secției  Antrepozite vamale publice  Tudora 060 20 08 17 nicolai.grosu@ctif.gov.md
Guleac Veaceslav Șef al secției  ZCV Otaci 060 30 26 73 veaceslav.guleac@ctif.gov.md
Direcția generală administrarea și prestarea serviciilor publice
Numele Prenumele Funcția Telefon e-mail
Diana Grosu Axenti Șef al direcției generale 022 26 28 72 diana.axenti@ctif.gov.md
Direcția prestării serviciilor în teritoriu
Petcu Iurie Șef al direcției 067 19 59 69 iurie.petcu@ctif.gov.md
Centrul de instruire în finanțe (cu statut de direcție)
Nogai Natalia Șef al Centrului de instruire 022 82 20 32 natalia.nogai@ctif.gov.md
Secția marketing, vânzări și promovare
Leșan Nina Șef al secției 022 82 20 22 nina.lesan@ctif.gov.md
Direcția patrimoniu, logistică și achiziții
Numele Prenumele Funcția Telefon e-mail
Talpeș Valerii Șef al direcției 068 28 72 22 valerii.talpes@ctif.gov.md

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md