Structura CTIF

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Director

Directori adjuncți

 

Direcția resurse umane

 

Direcția juridică

 

Direcția economico-financiară

Secția evidență contabilă

Secția planificare și buget

 

Direcția securitate internă

Secția securitate internă, monitorizare și acces

Laboratorul  de cercetări în domeniul protecției documentelor

 

Secția managementul calității și suport managerial

 

Secția managementul documentelor și secretariat

 

Secția audit intern și control

 

Departamentul managementul serviciilor publice

     Direcția gestionarea datelor în domeniul fiscal

Secția procesarea datelor, analiză și rapoarte

Secția gestionarea arhivei în domeniul fiscal

Direcția asistență clienți

     Direcție evidență și măsurare în domeniul vamal

     Direcția brokeraj vamal

     Direcția exploatare a echipamentului X-ray

     Tipografia (cu statut de secție)

 

Direcția generală administrarea și prestarea serviciilor publice

Direcția prestări serviciilor în teritoriu

Direcția servicii contabile pentru instituții bugetare

Centrul de instruire în finanțe (cu statut de direcție)

 Secția marketing, vânzări și promovare

 

Direcție generală antrepozite vamale publice

Secția AVP Petricani

Secția AVP Bălți

Secția AVP Leușeni

Secția AVP Tudora

Secția ZCV Otaci

 

 

Direcția patrimoniu, logistică și achiziții

Secția achiziții publice

Secția de deservire a gospodăriei

Secția transport

Serviciul dezvoltarea infrastructurii

 

Departamentul tehnologiilor informaționale

    Direcția generală tehnologii informaționale în finanțe publice

Direcția resurse și sisteme informaționale în finanțe publice

Secția elaborare a sistemelor informaționale în finanțe publice

Secția elaborare a sistemelor informaționale contabile

Direcția administrarea serverelor și  rețelelor de telecomunicații în finanțe publice

     Direcția generală tehnologii informaționale în domeniul vamal

Direcția resurse și sisteme informaționale în domeniul vamal

Secția elaborare a sistemelor informaționale în domeniul vamal

Secția gestionare a sistemelor de monitorizare video în domeniul vamal

Secția administrare a sistemelor informaționale în domeniul vamal

Direcția sisteme de rețea și telecomunicații în domeniul vamal

 

     Direcția generală tehnologii informaționale în domeniul fiscal

Direcția resurse și sisteme informaționale în domeniul fiscal

 Secția elaborare a sistemelor informaționale în domeniul fiscal

Secția de dezvoltare a bazelor de date în domeniul fiscal

Direcția asigurare tehnică și aplicativă în domeniul fiscal

Secția sisteme de rețea și telecomunicații în domeniul fiscal

Secția administrare de sistem  în domeniul fiscal

Direcția suport sisteme informaționale

Secția suport sisteme informaționale în domeniul vamal

Secția suport sisteme informaționale în domeniul fiscal

Secția suport sisteme informaționale în domeniul finanțelor publice

Secția suport sisteme informaționale de evidența cantabilă

 

Direcția proiectare a sistemelor informaționale și serviciilor

 

Centrul de certificare și semnături digitale (cu statut de direcție)

 

Secția testare a sistemelor informaționale

 

Secția reparație a mijloacelor tehnice

 

Secția securitate informațională.

 

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md