Adrese

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Adresa juridică
MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău,  str. Constantin Tănase, 7

Anticamera
Tel: 022 262 873
e-mail: ctif@ctif.gov.md

Cancelaria
Tel: 022 262 873
e-mail: cancelaria@ctif.gov.md

Serviciul de presă
Mob: 062 106 464 
Tel: 022 822 022 
e-mail: presa@ctif.gov.md

Servicii oferite în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 6

Servicii de instruire în finanțe
str. A. Puskin 45, etajul 2
Tel: 022 822 032/ 068 669 942
e-mail: instruire@ctif.gov.md

Servicii de comercializare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special și a hârtiei prevăzute cu însemne de protecție
str. C. Tănase 6, etajul 3, bir. 312
Tel: 022 822 039
e-mail: formulare@ctif.gov.md

Servicii de comercializare a timbrelor de acciz
str. C. Tănase 6, etajul 3, bir. 312
Tel: 022 211 853
e-mail: timbre.acciz@ctif.gov.md

Servicii de conectare la servicii fiscale electronice
str. C. Tănase 6, etajul 3, bir. 303
Tel: 022 822 222
e-mail: asistenta@ ctif.gov.md

Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice
str. C. Tănase 6, etajul 3, bir. 303, Chișinău
Tel: 022 822 040
e-mail: pki@sfs.md

Servicii oferite în mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3

Servicii de brokeraj vamal
str. Petricani 21/3
Tel.: 022 312 341

Servicii de antrepozit vamal
str. Petricani, 21/3
Tel.: 022 432 111/069 984 840

Servicii oferite pe teritoriul Republicii Moldova

Servicii de conectare la servicii fiscale electronice - Bălți
mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 128, et.1, of.103
Tel: 022 822 222
e-mail: asistenta@ctif.gov.md

Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice - Bălți
mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 128, et.1, of.103
Tel: 022 822 040
e-mail: pki@sfs.md

Servicii de conectare la servicii fiscale electronice - Comrat
mun. Comrat, str. Comsomolului, 20, et.1, of.3
Tel: 022 822 222
e-mail: asistenta@ctif.gov.md

Servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice - Comrat
mun. Comrat, str. Comsomolului, 20, et.1, of.3
Tel: 022 822 040
e-mail: pki@sfs.md

Servicii de antrepozit vamal – Leușeni
r-nul Hîncesti, sat. Leușeni
Tel.: 060 200 816

Servicii de antrepozit vamal – Tudora
r-nul Ștefan Vodă, sat.Tudora
Tel.: 060 200 817

Servicii de antrepozit vamal – Bălți
mun. Bălti, str. Stefan cel Mare,195
Tel.: 0 231 64 413

Servicii de brokeraj
La reprezentanțe situate pe adresele:

 • mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 195
 • r-l Ștefan Vodă, s. Tudora (teritoriul postului vamal Tudora)
 • r-l Florești, s. Lunga
 • mun. Cahul, s. Giurgiulești (postul vamal Giurgiulești)
 • mun. Cahul, str. Viteazul, 4A
 • or. Călărași, str.Călărașilor,3
 • mun. Ungheni, s. Sculeni (teritoriul postului vamal Sculeni)
 • mun. Ungheni, str. M. Eminescu,10
 • mun. Hîncești, s. Leușeni (teritoriul postului vamal Leușeni)
 • mun. Edineț, str. Gagarin, 45
 • mun. Briceni, com. Criva (teritoriul postului vamal Criva)

Servicii de măsurare în domeniul vamal
La terminalele vamale interne - Bălți și Briceni.
În punctele vamale de intrare/ieșire - Leușeni, Sculeni, Giurgiulești, Petricani, Edineț, Florești, Bălți, Călărași, Cahul, Ungheni și Bender

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md