Catalogul serviciilor pentru persoane fizice

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

1. Servicii de conectare la serviciile fiscale electronice

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Servicii de conectare la serviciile fiscale electronice

Descrierea serviciului

Serviciile fiscale electronice lansate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) asigură simplificarea şi optimizarea modalității de comunicare a contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat în primul rând pe aspecte care se referă la prezentarea rapoartelor fiscale.

Utilizarea acestor servicii oferă un şir de avantaje, şi anume: posibilitatea de completare şi transmitere în regim on-line a documentelor fiscale; excluderea cheltuielilor suplimentare de resurse în termeni de timp şi bani aferente procesului de raportare şi interacțiune cu SFS, excluderea necesității de imprimare a formularelor pe suport de hârtie şi prezentarea la sediul DDF, disponibilitatea de prezentare a dărilor de seamă 24/24 ore, 7 zile pe săptămână în condiții de maximă comoditate.

Utilizatorii serviciului

Autorităţi şi instituţii publice din Republica Moldova, persoane juridice şi fizice.

Modalitatea de solicitare a serviciului

1. Agentul economic contactează Centrul de Apel al Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, pentru înregistrarea unei programări la unul din Centre de conectare regională :

- CCR pe mun. Chişinău – or. Chişinău, str. Constantin Tănase 6, etajul 3, bir. 303;

- CCR pe mun. Bălţi – or. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 128, bir. 103 (în incinta Serviciul Fiscal de Stat pe mun. Bălţi);

- CCR pe mun. Comrat – or. Comrat, str. Comsomolului 20, bir. 3 (în incinta Serviciul Fiscal de Stat pe mun. Comrat).

2. Ulterior conform programării, persoanele responsabile se apropie la unul din centrele de conectare.

Costul serviciului

Persoane juridice ce cad sub incidența art. 187 alin. (21) din Codul Fiscal

Alte categorii de utilizatori

Gratuit

Conform tarifelor aprobate* şi publicate pe portalul servicii.fisc.md

 

*Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de abonare la serviciile fiscale electronice

Nr. d/o

Denumirea serviciului

Prețul serviciului, inclusiv TVA, lei

1

Conectarea persoanelor juridice la serviciile fiscale electronice

150,00

2

Modificarea datelor de identificare a contribuabilului la utilizarea serviciilor fiscale electronice

100,00

3

Asistență tehnică la domiciliu (2 ore)

175,00

4

Deplasarea la oficiu clientului

4,00 lei/km

2. Certificarea în domeniul semnăturii electronice

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Certificarea în domeniul semnăturii electronice

Descrierea serviciului

Prestarea serviciilor de eliberare, reînnoire a semnăturii electronice înscrise pe dispozitiv cu sau fără aplicabilitate extinsă, în dependență de tipul semnăturii solicitate, precum și suspendarea, restabilirea și revocarea certificatului cheii publice.

Utilizatorii serviciului

Persoane juridice şi fizice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Completarea comenzii on-line pe portalul www.pki.fsi.md sau depunerea cererii de certificare a cheii publice, fizic, în adresa Centrului de eliberare  al Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”:

Acte necesare: *pentru persoane fizice și pentru persoane juridice – actul de identitate (original şi copia)

Costul serviciului

Conform tarifelor aprobate*

 

*Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de certificare în domeniul semnăturii electronice

Nr. d/o

Denumirea serviciului

Prețul serviciului, inclusiv TVA, lei

1

Pachet „Semnătura electronică” - include dispozitivul criptografic şi semnătura electronică avansată calificată (certificat cu forţă juridică) cu încheierea Contractului de prestare a serviciilor de certificare în domeniul semnăturii electronice cu un termen de valabilitate de 1 (un) an

390,00

2

Semnătura electronică avansată calificată, (reînnoirea certificatului cu forţă juridică), al II-lea an

200,00

3

Semnătura electronică (certificat fără forţă juridică)

160,00

4

Semnătura electronică (certificat de autentificare)

80,00

5

Livrare pachetului „Semnătura electronică” pe întreg teritoriu Republicii Moldova

gratuit

3. Servicii de instruire

3.1. Cursuri de instruire primară a declarantului vamal

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea cursului

Cursuri de instruire primară a declarantului vamal

Descrierea serviciului

Oferă o bază teoretică şi practică primară, care permite ascultătorilor cursului dat să acumuleze competențe în următoarele domenii:

- Sistemul general al regimurilor/destinațiilor vamale ce se aplică în Republica Moldova;

- Calcularea şi perceperea  corectă a drepturilor de import/export în corespundere cu regimul vamal anunțat,  modul de determinare şi declarare a valorii în vamă a mărfurilor importate;

- Modul de completare a declarațiilor vamale în detaliu;

- Nomenclatura combinată a mărfurilor;

- Modul de completare a declarației vamale în Sistemul Informațional  „Asycuda World”.

Formatorii  cursului sunt  specialiști cu experiență din cadrul  Serviciului Vamal.

Modalitatea de solicitare a serviciului

Înregistrarea la cursurile de instruire se face la adresa electronică: instruire@ctif.gov.md, prin apel telefonic la numărul: (022) 82-20-32, 068669942 sau pe pagina web Landing page:  cursuri.ctif.gov.md

Depunerea solicitării în adresa I.P. „CTIF” şi a specificației tematicii cursului de instruire.

Informaţii de contact:

Republica Moldova, MD-2005, mun. Chişinău, str. A. Puskin 45, etajul 2, e-mail: instruire@ctif.gov.md, nr. de telefon: (022) 82-20-32, 068669942, fax: (022) 21-12-02

Costul serviciului

Conform tarifelor aprobate*

Alte pachete/opțiuni  de servicii

Altele pachete/opțiuni de servicii se adaptează conform solicitărilor şi specificului clientului

Costul altor pachete/opțiuni  de servicii

Costul se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat

3.2.  Cursuri de instruire privind „Serviciile fiscale electronice”

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea cursului

Cursuri de instruire privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice

Descrierea serviciului

Instruirea clienților în scopul consolidării aptitudinilor de utilizare a serviciilor fiscale electronice.

Utilizatorii serviciului

Autorităţi şi instituţii publice din Republica Moldova, persoane juridice şi fizice.

Modalitatea de solicitare a serviciului

Înregistrarea la cursurile de instruire se face la adresa electronică: instruire@ctif.gov.md, prin apel telefonic la numărul: (022) 82-20-32, 068669942 sau pe pagina web Landing page:  cursuri.ctif.gov.md

Depunerea solicitării în adresa I.P. „CTIF” şi a specificației tematicii cursului de instruire.

Informaţii de contact:

Republica Moldova, MD-2005, mun. Chişinău, str. A. Puskin 45, etajul 2 „Centrul de instruire în finanțe”

e-mail: instruire@ctif.gov.md

nr. de telefon: (022) 82-20-32, 068669942, fax: (022) 21-12-02

Costul serviciului

Conform tarifelor aprobate*

Alte pachete/opțiuni  de servicii

Altele pachete/opțiuni de servicii se adaptează conform solicitărilor şi specificului clientului

Costul altor pachete/opțiuni  de servicii

Costul se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat

* Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de instruire:

Nr.

d/o

Denumirea serviciului

Prețul serviciului, lei (per persoană)

1

Servicii de organizare și desfășurare a cursului de instruire rapid cu tematica „Serviciile fiscale electronice” (1 zi), inclusiv TVA, lei

510,00

2

Servicii de organizare și desfășurare a cursului de instruire desfășurat cu tematica „Serviciile fiscale electronice” (2 zile), inclusiv TVA, lei

730,00

3

Servicii de organizare și desfășurare a cursului de instruire cu tematica SIA „e - Factura” (4 ore), inclusiv TVA, lei

400,00

4

Servicii de organizare și desfășurare a cursului de instruire cu tematica SIA „Declarația electronică” (4 ore), inclusiv TVA, lei

400,00

5

Servicii de organizare și desfășurare a cursului de instruire cu tematica SIA „Colectarea informației din surse indirecte” (3 ore), inclusiv TVA, lei

390,00

6

Servicii de organizare și desfășurare a cursului de instruire cu tematica SIA „Cadastru fiscal” (6 ore), inclusiv TVA, lei

500,00

7

Servicii de organizare și desfășurare a cursului de instruire în week-end cu tematica SIA „e-Factura” (4 ore), inclusiv TVA, lei

590,00

8

Servicii de organizare și desfășurare a cursului de instruire în week-end cu tematica SIA „Declarația electronică” (4 ore), inclusiv TVA, lei

590,00

9

Servicii de organizare și desfășurare a cursului de instruire rapid în week-end cu tematica „Serviciile fiscale electronice” (6 ore), inclusiv TVA, lei

860,00

10

„Cursuri de instruire primară a declarantului vamal” (5 săptămâni), fără TVA, lei

*Cursurile sunt scutite de TVA.

3500,00*

4. Servicii poligrafice

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Servicii poligrafie

Descrierea serviciului

Ansamblul procedeelor de reproducere grafică şi de multiplicare a unui text sau a unei figuri: flayere şi broșuri, buclete şi leaflete, stickere şi abţibilduri, cărți şi reviste, cataloage şi cărți de vizită, etichete, calendare, bannere, sigilii sub formă de etichete adezive etc.

I. Servicii poligrafice esențiale:

1.1. Tiparul digital - este un procedeu de imprimare alb-negru, format de la A5 până la A3+, sau color - format de la A5 până la A3+ (una din 4 culori: albastru, galben, roșu şi negru), similar imprimantelor de birou, dar de o calitate mult mai bună

1.2. Fixarea cu adeziv - presupune lipirea filelor şi a copertei cu ajutorul adezivului

1.3. Capsarea - presupune fixarea cu ajutorul a două sau patru clame a copertei şi blocului cu foi

1.4. Broșare pe spirală din plastic - acest serviciu constă în crearea unor găuri dreptunghiulare în foile care urmează a fi broșate, în care se introduce o spiră din plastic

II. Servicii poligrafice complexe:

1.5. Tiparul offset - este o modalitate de imprimare în care vopseaua de pe presă este transmisă sub presiune pe suprafața elastică intermediară a pânzei cauciucate, iar de pe aceasta – pe hârtie sau alt material care urmează a fi imprimat

1.6. Lăcuirea offset - presupune aplicarea pe suprafața imprimată a unui lac special incolor, mat sau lucios

1.7. Fălțuirea - este procesul de îndoire într-un anumit mod a foilor de hârtie de diferite formate, altfel spus – procesul de împăturire a foilor.

1.8. Biguirea - este operațiunea de creare a unei caneluri (linii reliefate) pe foaia de hârtie.

1.9. Laminarea - la etapa prelucrării post-imprimare este necesar uneori ca produsele poligrafice imprimate să fie acoperite cu o peliculă.

Decuparea - mai este numită şi tăiere sau ştanţare şi este realizată de obicei cu scopul de a conferi produselor finite o formă anumită, precum şi pentru a perfora (cresta) în acestea găuri.

Utilizatorii serviciului

Autorităţi şi instituţii publice din Republica Moldova, persoane juridice şi fizice

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea solicitării în adresa Instituției Publice Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe şi a specificației tehnice, se prezintă descriere detaliată a cerințelor față de serviciile solicitate

Informații de contact:

Republica Moldova, MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr. 7

e-mail: ctif@ctif.gov.mdfax: (022) 21-12-02

Costul serviciului

Costul se stabilește individual în dependență de complexitatea serviciului solicitat.

5. Servicii de efectuarea măsurărilor în domeniul de interes public a sarcinii pe osii, masei totale și dimensiunilor de gabarit a unităților de transport care circulă pe drumurile publice ale R.M.    

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Organism de inspecție din cadrul I.P. ,,Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”

Descrierea serviciului

Efectuarea măsurărilor în domeniul de interes public a sarcinii pe osii, masei totale și dimensiunilor de gabarit a unităților de transport care circulă pe drumurile publice ale R.M.

Utilizatorii serviciului

Autovehiculele rutiere autohtoni și străini.

Modalitatea de solicitare a serviciului

La posturile vamale intrarea/ieșirea R.M. și la terminalele vamale din teritoriu.

Costul serviciului

Costul se stabilește în dependență de volumul serviciilor prestate.

*Tarife aprobate pentru prestarea serviciilor de efectuare a măsurărilor în domeniul de interes public a sarcinii pe osii, masei totale și dimensiunilor de gabarit care circulă pe drumurile publice ale R.M.

Nr. ord

Servicii prestate

 

Tipurile autovehiculelor deservite

Preţul

inclusiv TVA, lei

1.

Posturi de măsurare amplasate la frontieră

 

 

 

Măsurarea / cântărirea autovehiculelor

Autocamioane

cu două osii

60,00

cu trei osii

cu patru osii

Autotren (autovehicul + remorcă, total patru osii)

Combinații de vehicul cu cinci sau mai multe osii

2.

Postul de măsurare intern Bălți (cântar în statică)

 

 

 

Cântărirea autovehiculelor

până la 10,0 tone

50,00

de la 10,1  până la 20,0 tone

100,00

peste 20,1 tone

150,00

6. Servicii de efectuare a expertizelor/constatărilor tehnico-științifice în domeniile examinării tehnice a documentelor, grafoscopiei şi trasologiei

INFORMAȚII DESPRE SERVICIU

Denumirea serviciului

Servicii de efectuare a expertizelor/constatărilor tehnico-științifice în domeniile examinării tehnice a documentelor, grafoscopiei şi trasologiei

Descrierea serviciului

Efectuarea cercetărilor tehnico-ştiinţifice de către specialiştii Laboratorului de cercetări în domeniului protecţiei documentelor (LCDPD) în domeniile examinării tehnice a documentelor, grafoscopiei şi trasologiei, cu întocmirea rapoartelor de expertiză/rapoartelor de constatare tehnico-științifică.

Utilizatorii serviciului

Autorităţi şi instituţii publice din Republica Moldova, persoane juridice şi fizice (rezidente şi nerezidente)

Modalitatea de solicitare a serviciului

Depunerea cererii pentru solicitarea serviciilor  în adresa  I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” cu specificarea detaliată a cerinţelor/întrebărilor înaintate specialistului, încheierea contractului

Informaţii de contact:

Republica Moldova, MD-2068, mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 1A, biroul 520, fax: (022) 21-12-02, Laboratorul de cercetări în domeniului protecției documentelor, nr. de telefon: (022) 82-20-13

Costul serviciului

Costul se stabilește în dependență de volumul serviciilor prestate.

*Tarife aprobate pentru efectuarea expertizelor/constatărilor tehnico-științifice în domeniile examinării tehnice a documentelor, grafoscopiei şi trasologiei

Nr. d/o

Denumire serviciu

Tarif lei, inclusiv TVA

1.

Constatare Simplă (1obiect)

300,00

2.

Constatare Medie (2-5 obiecte)

700,00

3.

Constatare Complexă (6-10 obiecte)

1300,00

4.

Deplasarea specialistului la fața locului

115 lei/oră

5.

Deplasarea specialistului cu mijlocul de transport al întreprinderii (opțional)

4 lei/km

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md