Reprezentanți în teritoriu

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Locația

Mobil

Numele Prenumele

Municipiul CHIȘINĂU

022(262-526)

Chirica Valeriu

Municipiul CHIȘINĂU

022(262-526)

Petcu Iurie

Municipiul CHIȘINĂU, Trezoreria Regională Centru

067195664

Potîngă Roman

Municipiul BĂLŢI

067195645

Sadovici Leonid

Raionul  CANTEMIR, LEOVA

067195381

Coroi Oleg

Raionul CEADÎR-LUNGA

067195637

Apostolov Iuri

Raionul REZINA

067195641

Casian Sergiu

Raionul CĂLĂRAȘI

067195679

Valentin Baxani

Raionul ŞOLDĂNEŞTI

067195626

Bîtea Ion

Raionul STRĂŞENI

067195281

Bodrug Elena

Raionul CRIULENI, DUBĂSARI

067195691

Bradu Adrian

Raionul DROCHIA

067195871

Bulat Mariana

Raionul RÎŞCANI

067195650

Macari Elena

Raionul CĂUŞENI

067195341

Țurcanu Ion

Raionul ŞTEFAN VODĂ

067195608

Coroi Andrei

Raionul CIMIŞLIA

067195668

Gradinar Tatiana

Raionul EDINEŢ

067195977

Masleac Alexandr

Raionul ORHEI

067195690

Macovei Sergiu

Raionul COMRAT

067195670

Croitor Andrei

Raionul SÎNGEREI

067195653

Moldovanu Mariana

Raionul OCNIŢA

067195631

Ciumac Ruslan

Raionul DONDUŞENI

067195684

Padevici Veaceslav

Raionul CAHUL

067195692

Pînzaru Viorel

Raionul ANENII NOI

067195481

Postica Vladimir

Raionul TARACLIA

067195646

Runtov Vasili

Raionul GLODENI

067195649

Rusnac Denis

Raionul TELENEŞTI

067195687

Sasu Maxim

Raionul FĂLEŞTI

067195693

Seraciov Andrei

Raionul UNGHENI, NISPORENI

067195781

Talpă Valeriu

Raionul BRICENI

067195694

Tăutul Igor

Raionul  SOROCA

067195643

Cernei Roman

Raionul IALOVENI

067195686

Manea Grigore

Raionul BASARABEASCA

067195661

Calinicenco Denis

Raionul FLOREŞTI

0250(84-146)

Stîrcu Eduard

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md