Organele de conducere

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Consiliul CTIF

Consiliul CTIF este organul colegial superior de conducere a instituției. Atribuțiile  Consiliului sunt stabilite în Statutul CTIF, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125 din 06.02.2018. Consiliul CTIF este format din cinci membri, inclusiv reprezentanți ai Ministrului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat și ai Serviciului Vamal. În componența Consiliului este desemnat și un reprezentant al societății civile din domeniul relevant activității CTIF. Activitatea în calitate de membru al Consiliului nu este remunerată.

Componența nominală, președintele și numărul membrilor Consiliului CTIF au fost stabilite prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 63 din 16.03. 2018, modificat ulterior prin ordinele nr. 117 din 26.06. 2018, nr. 200 din 14.12.2018 și nr. 44 din 05.03.2019. Datele actuale despre componența Consiliului CTIF pot fi accesate aici.

Executivul  CTIF

Funcțiile de organ executiv al instituției sunt exercitate de Directorul CTIF. El conduce activitatea CTIF și este responsabil pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor atribuite instituției . Funcțiile Directorului sunt stabilite în Statutul CTIF,  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125 din 06.02.2018.

Directorul CTIF este selectat în urma unui concurs public organizat  de Consiliul instituției. Directorul  selectat în urma concursului este numit și  eliberat din funcție de către Ministrul Finanțelor, în temeiul deciziei Consiliului CTIF.   
Conform rezultatelor concursului de ocupare a funcției de director al CTIF, în această funcție a fost numit, în temeiul deciziei Consiliului CTIF  nr. 3 din 11.05.2018, prin ordinul Ministrului Finanțelor nr. 257- p din 2.07. 2018, dl Corneliu Jaloba. 

La propunerea Directorului CTIF, Consiliul, prin decizia sa nr. 4 din 05.06.2018, a numit în funcțiile de directori adjuncți ai CTIF pe dna Elena Saharnean, responsabilă de domeniul IT, și pe dl Vadim Muntean, responsabil de domeniul prestarea serviciilor.

CV – urile directorului CTIF și directorilor adjuncți ai CTIF pot fi accesate aici.

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md