Orele de audiență a cetățenilor

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Primirea în audienţă a cetățenilor la Instituția Publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) se efectuează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 689 din 13.11. 2009 cu privire la organizarea audienţei cetăţenilor, după cum urmează:

Corneliu JALOBA
Director CTIF
Tel:
022 262 873
e-mail: corneliu.jaloba@ctif.gov.md

în prima și a patra zi de luni a lunii curente, de la ora 16.00 până la ora 17.00

Elena SAHARNEAN 
Director adjunct CTIF
Tel:
022 822 041
e-mail: elena.saharnean@ctif.gov.md

în a doua zi de luni a lunii curente, de la ora 16.00 până la ora 17.00

Vadim MUNTEAN
Director adjunct CTIF
Tel:
022 312 337
e-mail: vadim.muntean@ctif.gov.md

în zilele de vineri, de la ora 14.00 până la ora 17.00

Doritorii de a se înscrie, pentru audienţă la CTIF, o pot face prin expedierea unui mesaj la adresa de e-mail: cancelaria@ctif.gov.md sau la adresele electronice ale administrației CTIF.

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md