Scurt istoric

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

CTIF a fost creat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 125 din 06.02.2018, în urma reorganizării întreprinderilor de stat (ÎS) „Fintehinform”, „Fiscservinform” și „Vamservinform”. Reorganizarea s-a produs prin transformarea ÎS  „Fintehinform” în noua instituție CTIF și prin fuziunea ÎS „Fiscservinform” și ÎS „Vamservinform” cu CTIF.  Procesul de reorganizare a fost încheiat la 1 august 2018, la această dată fiind operate modificările necesare în documentele cadastrale și cele de constituire ale CTIF.

Noua instituție a fost creată în contextul reformei administrației publice realizată  de Guvern și a preluat drepturile, obligațiile, funcțiile și serviciile prestate de întreprinderile de stat „Fintehinform”, „Fiscservinform” și „Vamservinform”.  

ÎS  „Fintehinform” a activat în perioada iunie 2005 – iulie 2018, având drept obiectiv principal administrarea și dezvoltarea sistemelor informaționale de gestionare a finanțelor publice. ÎS „Fiscservinform”, care a activat în intervalul septembrie 2008 – iulie 2018,  a avut misiunea de a dezvolta sistemul informațional integrat fiscal și serviciile fiscale electronice. Obiectivul de bază al ÎS „Vamservinform”, care a activat în perioada martie 2011 – iulie 2018, a fost administrarea și asigurarea funcționării sistemelor informaționale ale Serviciului Vamal și subdiviziunilor acestuia. 

La 1 octombrie 2018, Ministerul Finanțelor, prin Ordinul său nr. 165 din 01.10.2018, a instituit oficial, în calitate de sărbătoare profesională, ziua de 1 octombrie a fiecărui an – Ziua fondării Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”. Decizia respectivă  a fost luată la solicitarea angajaților CTIF în legătură cu împlinirea la 1 octombrie 2018 a 45 de ani de la constituirea Centrului de calcul al Ministerului Finanțelor, care ulterior și-a schimbat statutul de câteva ori și a fost transformat, în anul 2018, prin Hotărârea Guvernului nr. 125 din 6.02.2018, în CTIF.

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md