Detalii despre Catalogul serviciilor și produselor CTIF

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Instituția publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) a pus la dispoziția potențialilor săi clienți pe pagina sa web oficială Catalogul serviciilor și produselor sale care conține mai multe informații utile pentru persoanele interesate.

Pentru a înlesni accesarea serviciilor și produselor CTIF, acestea sunt structurate în două categorii: pentru persoane juridice (autorități publice, instituții bugetare și agenți economici) și pentru persoane fizice. Majoritatea serviciilor incluse în Catalog vizează proiectarea, implementarea, administrarea, dezvoltarea, menținerea și asigurarea funcționării sistemelor informaționale în domeniile: finanțe publice, fiscal, vamal, achiziții publice, precum și în domeniul evidenței contabile în instituțiile bugetare.

Catalogul conține denumirea și descrierea fiecărui serviciu și/sau produs oferit de CTIF, categoriile de potențiali utilizatori, modul de achiziționare a serviciului și/sau produsului, precum și referințe la costul acestora.

Persoanele interesate de serviciile și/sau produsele CTIF, le pot solicita pe adresa poștală: MD - 2005, mun. Chișinău,  str. Constantin Tănase nr. 7, secția de marketing, vânzări și promovare, tel: 022 822 022. La acest număr de telefon, persoanele interesate pot obține zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00 și 17.00, informații suplimentare despre serviciile și produsele oferite de CTIF.

În  prezent, CTIF administrează și dezvoltă circa 100 de sisteme informaționale în domeniile sus - menționate. De serviciile oferite de CTIF beneficiază peste 3 mii de autorități publice și instituții bugetare, precum și 52 mii de agenți economici. 

 

 

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md