Noi instruiri pentru utilizatorii platformei de achiziții publice MTender și a sistemului informațional integrat de evidență contabilă

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunță, pentru luna decembrie, organizarea a cinci cursuri de instruire privind utilizarea sistemului informațional automatizat  „Registrul de stat al achizițiilor publice (MTender)” și a două cursuri pentru utilizatorii Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C (SIIECAP). Graficul cursurilor poate fi consultat aici.

Cele cinci cursuri de instruire sunt destinate responsabililor de achizițiile publice din cadrul autorităților și instituțiilor publice din mun. Chișinău. Primele trei cursuri se vor desfășura, începând cu data de 4 decembrie, în incinta Ministerului Finanțelor pe adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 7, etajul 4, sala de instruire nr. 2, iar celelalte două – la sediul Centrului de instruire din cadrul CTIF pe adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 6, etajul 4, biroul 415 A. 

Cursurile nominalizate sunt gratuite și durează trei ore. Participanții la ele sunt familiarizați cu funcționalitățile platformei electronice MTender pentru procedurile de achiziții publice prin cererea ofertei de prețuri și licitație deschisă, accentul fiind pus pe exercițiile de utilizare a acestor funcționalități. 

Cursurile pentru utilizatorii sistemului SIIECAP durează cinci zile și sunt organizate contra plată. Datele despre orarul și temele acestor cursuri pot fi accesate pe adresa: https://ctif.gov.md/sites/default/files/inline-files/SIECAP-1C.pdf 

Persoanele interesate pot să se înscrie în prealabil la cursurile sus – menționate la tel: 022 822 032 sau pe adresa electronică instruire@ctif.gov.md

În perioada iunie – noiembrie 2018, CTIF a organizat 203 cursuri de instruire privind utilizarea noului sistem informațional automatizat MTender la care au participat specialiști în domeniul achizițiilor publice din cadrul a 3165 de autorități și instituiții publice din țară. În același timp, formatorii CTIF au desfășurat, pentru utilizatorii sistemului SIIECAP,  patru cursuri de instruire la care au participat 51 contabili din cadrul autorităților și instituțiilor publice care implementează  acest sistem.

Conform statului CTIF, una din funcțiile de bază ale instituției este acordarea suportului instituțional, inclusiv în domeniul contabilității în sectorul bugetar, și în procesul de dezvoltare a capacităților profesionale ale specialiștilor ce activează în domeniile: finanțe publice, achiziții publice, fiscal și vamal.  

Serviciul de presă al CTIF
3 decembrie 2018
 

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md