În atenția actualilor și potențialilor deținători ai semnăturii electronice eliberate de CTIF

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) aduce la cunoștința persoanelor interesate de obținerea dispozitivului de creare a semnăturii electronice și a certificatului cheii publice că fostul său Centru de certificare continuă să funcționeze în calitate de Centru de înregistrare al Centrului unic de certificare al Guvernului, entitate gestionată  de Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” (STISC).

Aceste schimbări au survenit în urma implementării Hotărârii Guvernului nr. 414 din 08.05.2018 cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat, prin care centrele existente de certificare a cheilor publice au fost unificate într-un singur Centru de certificare al Guvernului, iar STISC i-au fost atribuite funcțiile de gestionare a infrastructurii unice a cheii publice (PKI) a Guvernului și de prestare a serviciilor de certificare a cheilor publice.

CTIF informează că Centrul său de înregistrare aplică în continuare, pentru persoanele interesate, aceleași proceduri de eliberare, suspendare, restabilire și/sau revocare a certificatelor cheilor publice, practicate până la crearea Centrului unic de certificare al Guvernului. Specialiștii Centrului înregistrează cererile de obținere a semnăturii electronice, în baza validării datelor solicitanților, și solicită  STISC –ului emiterea certificatului cheii publice, după care transmite beneficiarului dispozitivul de creare a semnăturii electronice și certificatul cheii publice. Aceeași procedură se aplică și în cazurile de suspendare, restabilire și/sau revocare a certificatelor cheilor publice. Fiecare din procedurile enumerate durează cel mult 5 minute.

Totodată, CTIF informează persoanele care dețin dispozitive de creare a semnăturii electronice eliberate până la data de 31 iulie 2018, inclusiv, că acestea, la autentificarea prin serviciul MPass și/sau la semnarea documentelor electronice, trebuie să acceseze butonul „Fiscservinform” de pe portalul guvernamental msign.gov.md.   Deținătorii certificatelor cheii publice, generate cu începere din data de 1 august 2018, la autentificarea prin serviciul MPass și/sau la semnarea documentelor electronice prin serviciul MSign, urmează să acceseze opțiunea: Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică.

Cererile de obținere a dispozitivului de creare a semnăturii electronice și a certificatului cheii publice pot fi depuse la Centrul de înregistrare al CTIF pe adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 6, etajul 3, biroul 303. Doritorii pot completa cererile respective și în regim on – line, accesând link – ul https://office.fsi.md/pki/office/create-order-1

Pentru a afla mai multe informații despre procedura de obținere a semnăturii electronice și a certificatului cheii publice, puteți apela Centrul unic de apel al CTIF la tel: 080001525 sau Centrul de înregistrare al CTIF la tel: 022 822 040.

Serviciul de presă al CTIF
22 noiembrie 2018

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md