Noi instruiri privind utilizarea platformei electronice de achiziții publice MTender pentru autoritățile și instituțiile publice din mun. Chișinău

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunță că, în decursul lunii noiembrie, va organiza 24 de cursuri de instruire privind utilizarea sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice (MTender)” pentru autoritățile și instituțiilor publice din mun. Chișinău ce participă la Programul de utilizare experimentală a acestui sistem. Graficul cursurilor pentru perioada 5 – 29 noiembrie 2018 poate fi accesat aici

În acest interval, în fiecare zi de lucru vor avea loc câte două cursuri de instruire cu durata de trei ore: primul – cu începere de la ora 9.00 și al doilea – de la ora 13.00. Instruirile se vor desfășoară în incinta Ministerului Finanțelor pe adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 7, etajul 4, sala de instruire nr. 2. Specialiștii în achiziții publice din cadrul autorităților și instituțiilor publice din capitală care doresc să participe la cursuri pot să se înscrie în prealabil la tel: 022 822 032 sau pe adresa electronică instruire@ctif.gov.md

Participanții la cursuri sunt familiarizați cu funcționalitățile platformei electronice MTender pentru procedurile de achiziții publice prin cererea ofertei de prețuri și licitație deschisă, oferindu-li-se, totodată, posibilitatea de a testa aceste funcționalități.

În decursul lunii octombrie, CTIF a organizat 70 de instruiri cu aceiași tematică la care au participat specialiști în domeniul achizițiilor publice din cadrul a 1070 de autorități și instituiții publice din 14 raioane, UTA Găgăuzia și din mun. Chișinău.

MTender este un sistem informațional și de telecomunicații complex, compus din mai multe platforme electronice de achiziții publice și portalul web www.mtender.gov.md, conectate la Unitatea Centrală de Date, sistem care urmează să asigure desfășurarea întregului ciclu de achiziții publice în mod electronic.

Programul de utilizare experimentală a sistemului MTender pentru procedurile de achiziții publice prin cererea ofertei de prețuri și licitație deschisă a fost lansat la 17 octombrie 2018. La acest Program participă toate autoritățile determinate în calitate de autoritate contractantă conform art.12 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul Programului menționat, CTIF și platformele de achiziții publice electronice le revine sarcina de a organiza instruiri și a asigura suport metodologic autorităților publice privind modul de utilizare a funcționalităților noului sistem de achiziții publice MTender.

Serviciul de presă al CTIF
5 noiembrie 2018

Secvențe de la instruirea specialiștilor în achziții publice din cadrul primăriei mun. Chișinău, 31 octombrie 2018

p4

p9

p7

p6

 

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md