Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe a stabilit relații de cooperare cu Ministerul Apărării

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Instituția publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) și Ministerul Apărării au încheiat, la finalul săptămânii trecute, un acord de colaborare în domeniul securității cibernetice și consolidării capacității de apărare cibernetică, pentru a asigura conjugarea eforturilor în vederea sporirii capacităților instituționale ale părților în acest domeniu. Acordul a fost semnat de Secretarul de Stat al Ministerului Apărării, Vladimir Iliev, și Directorul CTIF, Corneliu Jaloba.

Vladimir Iliev a estimat, în cadrul evenimentului, că implementarea acordului de colaborare va avea efecte benefice pentru ambele părți pe motiv că activitățile prevăzute în acord le va ajuta să asigure securitatea cibernetică a sistemelor informaționale pe care le dețin și să combată mai eficient noile amenințări la adresa securității statului.

La rândul său, Corneliu Jaloba a menționat că acesta este primul acord de cooperare încheiat de instituția pe care o conduce într-un domeniu de stringentă actualitate, când incidentele cibernetice și criminalitatea informatică capătă o amploare tot mai mare, aducând pagube enorme guvernelor, mediului de afaceri și cetățenilor. El și-a exprimat încrederea că activitățile comune de asigurare a securității cibernetice vor conduce la  diminuarea pericolelor și atacurilor cibernetice asupra sistemelor informaționale de importanță vitală ale țării.

Acordul de colaborare stabilește obiectivele, domeniile și instrumentele de cooperare între părți, printre care consemnăm: organizarea activităților comune și a schimbului de experiență în domeniul prevenirii atacurilor cibernetice, implementării cerințelor minime de securitate cibernetică, schimbul de informații privind incidentele de securitate cibernetică, identificarea noilor tipuri de atacuri informatice, aplicarea tehnicilor de investigare a acestora. Documentul mai prevede participarea la proiecte și programe de interes comun, organizarea instruirilor, a conferințelor și atelierelor de lucru în materie de securitate cibernetică.

În cadrul evenimentului, reprezentanții MA și CTIF au convenit asupra unor acțiuni concrete pentru a fi incluse în Planul activităților de cooperare în anul 2019, document  ce urmează a fi aprobat de către părți până la finalul anului curent.

Serviciul de presă al CTIF
26 octombrie  2018

ctifctif

ctifctif

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa foto: www.army.md

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md