Tot mai multe instituiții publice și agenți economici utilizează Ghișeul unic de raportare electronică

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

În nouă luni de la lansarea Ghișeului unic de raportare electronică, numărul total de rapoarte expediate de instituțiile publice, agenții economici și cetățeni prin intermediul platformei on – line raportare.gov.md către Serviciul Fiscal de Stat, Ministerul  Finanțelor, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină și Biroul Național de Statistică a atins cifra de 1 mil. 250 mii. Majoritatea absolută dintre acestea (peste 1 mil. 229,8 mii) au fost transmise de către instituții publice și agenți economici.

Ghișeul a fost lansat la 27 ianuarie curent, acesta fiind primul serviciu centralizat de raportare financiară și statistică la nivel de țară. El a înlocuit vechiul proces de raportare, când instituțiile publice și agenții economici prezentau rapoartele separat pentru fiecare din cele cinci autorități, cu un singur proces unificat de înregistrare, autentificare, validare și raportare prin intermediul portalului raportare.gov.md.

Actualmente, prin Ghișeul unic pot fi transmise 131 tipuri de rapoarte, cele mai multe – 103 – sunt destinate Serviciului Fiscal de Stat. În nouă luni ale anului, cel mai mare număr de rapoarte– peste 433 mii - au fost adresate Serviciului Fiscal de Stat,  Casei Naționale de Asigurări Sociale și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. În aceeași perioadă, Biroului Național de Statistică i-au fost transmise, prin portalul raportare.gov.md, mai bine de 2,8 mii de rapoarte statistice. 

Rapoartele pot fi expediate, cu aplicarea semnăturii electronice, eliberată de centrele acreditate în domeniu. Pentru completarea și transmiterea acestora, este necesar de parcurs următorii pași:
- autentificarea/înregistrarea pe portalul raportare.gov.md.
- selectarea şi completarea rapoartelor din rubricile disponibile (Rapoarte către SFS, Rapoarte către MF, Rapoarte financiare și statistice către BNS, Formulare către CNAS, Formulare către CNAM).
-  semnarea electronică a raportului și expedierea acestuia.

Mai multe detalii despre procedura de completare și expediere a rapoartelor le găsiți pe raportare.gov.md.
   
Implementarea Ghișeului unic de raportare electronică a simplificat procesul de raportare financiară și statistică, a redus durata și costurile procesului de întocmire și prezentare a rapoartelor, precum și a redus dublarea acelorași date în diferite rapoarte cu până la 40 la sută.

Crearea și lansarea platformei unice de raportare financiară și statistică au fost realizate  în conformitate cu Planul de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 966 din 9.08.2016.  Începând cu 1 august 2018, platforma este administrată de către Instituția publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF).

Serviciul de presă al CTIF
23 octombrie 2018

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md