Soluții IT pentru contabilitate

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Instituția Publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) îndeamnă responsabilii din cadrul autorităților și instituțiilor publice bugetare din țară, interesați în  automatizarea complexă a evidenței contabile, să implementeze Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C (SIIECAP), sistem administrat de CTIF și ajustat de către specialiștii acestuia la planul de conturi și noua clasificație bugetară.

Actualmente, SIIECAP este unicul program integrat ce conține toate modulele necesare, interdependente între ele, pentru ținerea evidenței contabile în conformitate cu cerințele Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 216 din 28.12.2015, și asigură interacțiunea acestuia cu sistemele informaționale ale Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat și Casei Naționale de Asigurări Sociale.

Implementarea sistemului include următoarele lucrări:

  • instalarea Platformei licențiate 1C: Enterprise;
  • crearea bazei informaționale și încărcarea versiunii;
  • aplicarea codului de activare și configurarea bazei de date;
  • asigurarea accesului utilizatorilor la sistem și a securității bazei de date;
  • suport la introducerea soldurilor, organizarea instruirilor pentru utilizatorii sistemului.

Procedura de contractare a serviciilor de implementare și de menținere a SIIECAP este descrisă în oferta CTIF care poate fi accesată aici.

Autoritățile și instituțiile publice bugetare, interesate în implementarea SIIECAP, pot transmite solicitările lor la adresa de e-mail: 1C_SIIECAP@ctif.gov.md sau la tel: 022 820 026.

Până în prezent, sistemul informațional integrat de evidență contabilă pe platforma 1C a fost implementat în circa 800 de autorități și instituții publice bugetare din țară.        

Serviciul de presă al CTIF
11 octombrie 2018

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md