CTIF anunță organizarea a două cursuri de instruire pentru utilizatorii sistemului informațional integrat de evidență contabilă

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Instituția Publică “Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) invită  reprezentanții autorităților și instituțiilor publice bugetare care utilizează sau doresc să  implementeze Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C (SIIECAP) să participe la două cursuri de instruire cu o durată de cinci zile fiecare dedicate practicii de utilizare a acestui sistem.  Primul curs va fi organizat în perioada 15 – 19 octombrie, iar al doilea – în intervalul 22 – 26 octombrie.

Cursurile de instruire se vor desfășura în grupuri de audienți cu un număr de până la 18 persoane. Temele incluse în agenda instruirilor și orarul acestora sunt prezentate în Programul cursurilor, program ce poate fi consultat aici

Pentru a se înscrie la cursuri, persoanele interesate pot suna la tel: 022 822 032 sau 068669942 ori să trimită un mesaj la adresa: instruire@ctif.gov.md. 

În primele nouă luni ale anului curent, specialiștii CTIF au desfășurat cinci cursuri de instruire cu aceiași tematică, la care au participat 63 de reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice bugetare care implementează  SIIECAP.

SIIECAP este administrat de CTIF și ajustat de către specialiștii acestuia la planul de conturi și noua clasificație bugetară. Acest sistem este unicul program integrat ce conține toate modulele necesare, interdependente între ele, pentru ținerea evidenței contabile și asigură interacțiunea acestuia cu sistemele informaționale ale Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat și ale Casei Naționale de Asigurări Sociale.

Actualmente, sistemul nominalizat este utilizat în circa 800 de autorități și instituții publice bugetare din țară.        

Serviciul de presă al CTIF
8 octombrie 2018

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md