La 1 octombrie a fiecărui an, angajații CTIF vor marca Ziua fondării instituției

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Ministerul Finanțelor a instituit oficial, printr-un ordin al său, în calitate de sărbătoare  profesională, ziua de 1 octombrie a fiecărui an – Ziua fondării Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF). Decizia a fost luată la solicitarea a mai multor angajați ai CTIF în legătură cu împlinirea, la 1 octombrie curent, a 45 de ani de la constituirea Centrului de calcul al Ministerului Finanțelor, care în decursul acestor ani și-a schimbat statutul de trei ori și a fost transformat, în anul 2018, prin Hotărârea Guvernului nr. 125 din 6.02.2018, în CTIF. 

Directorul CTIF, Corneliu Jaloba, a relatat că instituirea acestei sărbători este binevenită și apreciată de către toți angajații instituției. Suntem convinși că marcarea Zilei fondării CTIF va contribui la consolidarea colectivului, ne va ajuta să devenim o echipă unită, capabilă să-și onoreze pe cinste sarcinile ce-i revin și să-și înscrie la activ mai multe realizări frumoase, a subliniat Corneliu Jaloba.

Potrivit directorului, în cadrul acțiunilor ce se vor desfășura în Ziua fondării CTIF vor fi făcute, tradițional, unele bilanțuri, se vor trasa planuri de viitor, dar și se va face o trecere în revistă a evenimentelor care au marcat istoria instituției și a colectivului acesteia, vor fi remarcați cei mai buni specialiști ai CTIF.   

În prezent, colectivul CTIF întrunește peste 480 de angajați, dintre care circa 70 la sută sunt implicați în procesul de furnizare a serviciilor IT în domeniile finanțe publice, achiziții publice, fiscal și vamal. Peste 20 de angajați activează în cadrul instituției de mai bine de 15 ani, mulți dintre ei fiind angajați la fostul Centru de calcul al Ministerului Finanțelor în anii 70 – 80.  

Serviciul de presă al CTIF
4 octombrie 2018

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md