Anna Statnic: ”Gestionarea finanțelor publice este de neconceput fără tehnologii informaționale moderne”

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

La 1 octombrie 2018 se împlinesc 45 de ani de la constituirea Centrului de calcul al Ministerului Finanțelor, care în decursul anilor și-a schimbat statutul de trei ori și, în anul 2018, a fost transformat, prin Hotărârea Guvernului nr. 125 din 6.02.2018, în Instituția publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), cu care au fuzionat două întreprinderi de profil din subordinea Ministerului Finanțelor. Cum au evoluat în timp activitățile Centrului de calcul? Cu ce probleme s-au confruntat specialiștii IT la început de cale? Ce au reușit dânșii și ce experiențe pot fi preluate de la ei de către actualii specialiști IT? La aceste întrebări a răspuns unul din veteranii CTIF – Anna Statnic, șef al secției suport sisteme informaționale în domeniul finanțelor publice.

- Cea mai dificilă perioadă a fost cea din primii ani de activitate a Centrului de calcul. Ne-am ciocnit cu deficitul de specialiști IT, dar și cu problema depășirii mentalității tradiționaliste a angajaților Ministerului Finanțelor în ceea ce privește aplicarea noilor metode de procesare automatizată a datelor financiare. Rezolvarea acestei probleme a durat un timp mai îndelungat din simplul motiv că mentalitatea oamenilor se schimbă  greu.

Chiar dacă în 1975 a început implementarea primului sistem informațional automatizat  de procesare a datelor privind asigurările de stat, iar în 1976 – încă două sisteme: privind evidența executării planului de venituri din beneficiile obținute în teritorii și privind calculele alocațiilor pentru ocrotirea sănătății, o bună parte din angajații ministerului nu credeau în succesul automatizării proceselor de prelucrare a datelor financiare. Ei, spre exemplu, nu - și imaginau că întocmirea bugetului de stat, generalizarea și modificarea 
acestuia pot fi făcute la mașina de calcul, și nu în cărțile voluminoase cu care lucrau dânșii.

A fost nevoie de timp, de multe eforturi și perseverență din partea echipei noastre, formată din tineri specialiști cu vârste de până la 30 de ani, pentru a demonstra că noi nu vrem altceva, decât să eliminăm munca de rutină a angajaților Ministerului Finanțelor și să le oferim instrumente moderne de procesare a calculelor financiare care să corespundă cerințelor și necesităților de lucru a acestora. Marea schimbare în mentalitatea angajaților ministerului s-a produs peste 10-12 ani, când ei s-au convins din propria experiență că automatizarea proceselor de lucru și tehnologiile informaționale sunt în beneficiul lor, iar gestionarea finanțelor publice este ne neconceput fără aplicarea acestor tehnologii.

În cei 45 de ani de la constituirea Centrului de calcul, în gestionarea finanțelor publice, a avut loc un salt tehnologic uriaș. Dacă la etapa incipientă, datele pentru întocmirea bugetului de stat se introduceau în mașina de calcul pe benzi perforate și pe carduri, atunci în prezent toate aceste informații pot fi accesate în regim online. Actualmente, toate procesele bugetare: planificarea, executarea bugetului, raportarea financiară se procesează în timp real.

Folosindu-mă de ocazie, vreau să adresez, pe această cale, cuvinte de mulțumire veteranilor Ministerului Finanțelor, dlui G. Abramov și dnei E. Caraulova, care, la timpul lor, au fost îndrumători ai tinerilor specialiști ai Centrului de calcul, familiarizându-ne cu abc – ul finanțelor publice, clasificarea bugetului și cu alte reguli din domeniul financiar. Această formulă de îndrumare a tinerilor specialiști, care includea nu numai instruiri, dar și prezentarea acestora de către îndrumători în fața comisiei de testare, condusă de ministrul finanțelor, s-a dovedit a fi o modalitate eficientă de formare și dezvoltare profesională a tinerilor specialiști IT din colectivul Centrului de calcul.

Se știe că, în prezent, având o concurență mare pe piața muncii în sectorul IT, este complicat să menții specialiștii IT numai cu un salariu motivant și condiții bune de muncă. În opinia mea, tinerii specialiști pot fi menținuți și prin implicarea lor în implementarea proiectelor de importanță statală și realizarea unor proiecte noi ca dânșii să poată să învețe din experiența acumulată de colegii săi cu un stagiu mai mare de muncă și să preia practicile bune dezvoltate de aceștia. Am convingerea că instituția noastră va avea numai de câștigat în urma îmbinării armonioase a tinerilor specialiști IT cu colegi din generații cu o experiență mai mare de muncă.

Serviciul de presă al CTIF
21 septembrie 2018
Tel. 079422244

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md