CTIF anunță un curs de instruire primară pentru viitorii specialiști în domeniul vămuirii

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF)  anunţă organizarea, cu începere de la 1 octombrie 2018, a unui curs de instruire primară a doritorilor de a îmbrățișa profesia de specialist în domeniul vămuirii, cu o durată de cinci săptămâni. După încheierea cursurilor, audienții vor primi Certificate de instruire, ce le pot ajuta să devină angajați ai companiilor de brokeri vamali sau declaranți vamali în nume propriu.

Audienții vor fi instruiți de către inspectori vamali cu experiență bogată în domeniu. În  programul cursului se regăsesc teme importante, printre care: sistemul general al regimurilor vamale ce se aplică în R. Moldova; calcularea şi perceperea corectă a drepturilor de import/export; modul de determinare şi declarare a valorii în vamă a mărfurilor importate; modul de completare a declaraţiilor vamale în detaliu; nomenclatura combinată a mărfurilor; modul de completare a declaraţiei vamale în sistemul informațional "Asycuda World".

Doritorii de a se înscrie la cursuri trebuie să dețină diplome de studii superioare sau medii de specialitate, să cunoască și să aibă abilități de utilizare a computatorului. La înscriere, ei vor prezenta copia buletinului de identitate, copia diplomei de studii și cererea de înscriere.

Adresa cursurilor: mun. Chişinău, str. Petricani 21/3. Informații suplimentare pot fi obținute la tel: 022 400265, 022 822032, 068669942 sau prin e-mail la adresa: instruire@ctif.gov.md. 

Serviciul de presă al CTIF
21 septembrie 2018
Tel. 079422244
 

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md