CTIF a dat start instruirilor pentru autoritățile participante la programul de utilizare experimentală a noului sistem informațional ”Registrul de stat al achizițiilor publice”

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Începând de marți, 18 septembrie, Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) organizează zilnic, până la finalul lunii septembrie, cursuri de instruire privind utilizarea experimentală a sistemului informațional automatizat  „Registrul de stat al achizițiilor publice” (SIA MTender) pentru responsabilii de achizițiile publice din cadrul a 42 de autorități publice centrale care participă  la acest program. Cursurile sunt ghidate de formatorii Centrului de instruire în finanțe din cadrul CTIF, participarea la ele fiind gratuită. 

În prima parte a acestor cursuri, participanții la ele sunt familiarizați cu Conceptul tehnic al SIA MTender, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 705 din 11.07.2018, și cu funcționalitățile sistemului destinate organizării procedurilor de achiziții publice, iar în doua parte – dânșii le testează.  Printre funcționalitățile de bază consemnăm: accesarea platformelor de achiziții, înregistrarea în sistemul MTender, desfășurarea procedurilor de achiziții de tip achiziție de valoare mică cu utilizarea licitației electronice online, înregistrarea online a contractelor de achiziții la Trezoreria Ministerului Finanțelor și publicarea planurilor anuale de achiziții publice.

Cursurile se desfășoară în oficiul Centrului de instruire din cadrul CTIF pe adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 6, etajul 4, bir. 415 A. Doritorii de a participa la cursuri pot să se înscrie în prealabil la tel: 022 822 032 sau, în regim online, pe adresa electronică instruire@ctif.gov.md.

MTender este un sistem informațional și de telecomunicații complex, compus din mai multe platforme electronice de achiziții, portalul web www.mtender.gov.md, conectate la Unitatea Centrală de Date, care asigură accesul către aplicațiile și serviciile informaționale legate de domeniul achizițiilor publice. Sistemul MTender are menirea de a asigura desfășurarea în regim online a tuturor procedurilor de achiziții publice, posibilitatea accesării gratuite a sistemului, depunerea online a ofertelor de prețuri prin intermediul unor formulare interactive și evaluarea propunerilor financiare, factor ce va asigura creșterea transparenței și excluderea definitivă a utilizării hârtiei în derularea acestui proces.

În perioada 28 iunie – 17 septembrie, CTIF a mai desfășurat, în teritoriu, 40 de cursuri de instruire cu tema: ”Implementarea instrumentelor electronice de achiziții publice - MTender”, punând accent pe modul de înregistrare  a contractelor de achiziții publice la Trezoreria Ministerului Finanțelor. La aceste cursuri au participat responsabili de derularea contractelor de achiziții publice din cadrul a 780 de autorități publice și instituții bugetare.

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 157 din 14.09.2018, CTIF a fost desemnat responsabil de organizarea instruirilor și asigurarea suportului metodologic pentru autoritățile publice participante la programul de utilizare a experimentală a SIA MTender  privind modul de înregistrare a contractelor de achiziții publice în acest sistem.

Serviciul de presă al CTIF
19 septembrie 2018
Tel. 079422244
 

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md