Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale a lucrătorilor din sistemul financiar

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Astăzi, când marcăm sărbătoarea profesională a lucrătorilor din sistemul financiar - Ziua financiarului, directorul Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), Corneliu Jaloba, a adresat, în numele administrației CTIF, un mesaj de felicitare, prilejuit de acest eveniment, angajaţilor Centrului, ai Ministerului Finanțelor și altor instituții subordonate acestuia, tuturor celor care activează în sectorul finanțelor publice din Republica Moldova.

Stimaţi colegi,

În ziua sărbătorii profesionale a lucrătorilor din sistemul financiar, ne face o deosebită plăcere să constatăm că acest sistem, grație muncii și eforturilor Dumneavoastră de zi cu zi, se dezvoltă continuu, prin diversificarea și modernizarea instrumentelor financiare, inclusiv celor electronice, prin promovarea soluțiilor inovative și a celor mai bune practici internaționale.

Administrația Centrului apreciază competența, profesionalismul şi contribuţia Dumneavoastră  la edificarea și consolidarea sistemului finanțelor publice care asigură securitatea financiară a statului. Totodată, administrația dă asigurări că echipa Centrului  va depune toate eforturile necesare pentru a asigura o dezvoltare continuă a infrastructurii informaționale și de comunicații, a produselor informatice și serviciilor electronice atât pentru Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate acestuia, cât și pentru întreaga societate.

Pe această cale, Vă adresez, stimaţi colegi, sincere urări de bine şi de sănătate cu ocazia sărbătorii noastre profesionale. Vă urez mult succes, energie creatoare, bunăstare şi noi realizări în munca Dumneavoastră dificilă pe care o faceţi pentru buna funcționare a sistemului financiar al statului, în beneficiul cetăţenilor țării noastre.

Cu deosebit respect,
Corneliu Jaloba,
Director CTIF
15 august 2018

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md