Contribuabilii interesați sunt invitați să participe la cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Instituția Publică “Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) invită  contribuabilii interesați să participe la două cursuri de instruire dedicate utilizării  serviciilor fiscale electronice, cursuri ghidate de formatorii Centrului de instruire în finanțe din cadrul CTIF. Primul curs se va desfășura la 15 august, pentru contribuabilii vorbitori de limba rusă, iar al doilea -  la 20 august, pentru contribuabilii vorbitori de limba română.

Agenda instruirilor cuprinde un set de subiecte actuale, printre care consemnăm următoarele:

  • Ghișeul unic de raportare și modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC 18, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 126 din 4.10. 2017),
  • Contul curent al Contribuabilului, inclusiv modulul ”Contul unic”, precum și Sistemul Informațional Automatizat ”e – Factura”.

Mai multe informații despre tematica instruirilor pot fi găsite pe pagina web www.cursuri.fsi.md.

Grație faptului că mai bine de 70% din timpul rezervat instruirii este dedicat practicilor de utilizare a spectrului de servicii fiscale electronice, participanții la cursuri vor putea să-și consolideze abilitățile de a utiliza corect aceste servicii. La finalul fiecărui curs de instruire, participanților li se va elibera câte un Certificat de participare și manualul utilizatorului ”Servicii fiscale electronice”.

Cursurile nominalizate vor avea loc în oficiul Centrului de instruire în finanțe din cadrul CTIF pe adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 6, etajul 4, bir. 415 A. Pentru a se înscrie la unul din aceste cursuri, contribuabilii interesați urmează să apeleze la tel: 022 822 032 sau 068669942 sau să se înregistreze în regim on – line pe platforma: www.cursuri.fsi.md.

Până la finele anului curent, Centrul de instruire din cadrul CTIF planifică să organizeze pentru contribuabili încă 27 de cursuri de instruire cu aceiași tematică.

Conform statutului CTIF, una din funcțiile de bază ale instituției vizează acordarea suportului instituțional în procesul de dezvoltare a capacităților profesionale ale personalului care activează în domeniile: finanțe publice, achiziții publice, fiscal și vamal. 

Serviciul de presă al CTIF
13 august 2018

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md