Procesul de instruire continuă

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Întru facilitarea procesului de implementare și menținere a Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autorităţile Publice bazat pe Platforma „1C” (SIIECAP), Instituția Publică ,,Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (IP CTIF) începînd cu 14 mai 2018 a organizat - 4 cursuri saptămînale cu contabilii din cadrul instituțiilor bugetare.

În cadrul cursurilor  au fost instruite 69 de persoane din cadrul a 59 de instituții, în rezultatul căruia contabilii au obţinut cunoştinţe şi abilități de utilizare  a modulelor din Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autorităţile Publice bazat pe Platforma „1C”:

 • Completarea nomenclatoarelor;
 • Completarea planului de finanțare;
 • Evidența operațiunilor de casă și bancare;
 • Servicii acordate de instituțiile terțe;
 • Evidența decontărilor cu titularii de avans;
 • Evidența mijloacelor fixe;
 • Evidența materialelor, produselor alimentare, combustibilului;
 • Evidența plății părintești;
 • Încasarea veniturilor de la serviciile cu plată;
 • Retribuirea muncii;
 • Introducerea ordinelor pe personal și tarificației;
 • Introducerea soldurilor și altor calculări;
 • Calcularea salariului și formarea rapoartelor privind retribuirea muncii.

Pornind de la politica instituției de a asigura calitatea serviciilor, produselor, precum și eficientizarea proceselor de activitate, suntem dispuși să ne consolidăm eforturile pentru dezvoltarea și implicarea continuă în procesele de instruire a contabililor în domeniul bugetar.

De aceia la data de 11 iunie 2018 este planificat organizarea ultimului curs de instruire planificat pentru semestrului I al anului 2018, cu durata de 5 zile pentru 22 de contabili din 12 instituții.

Următoarea sesiunea cursurilor de instruire privind utilizarea SIIECAP se preconizează să fie petrecute în lunile septembrie-octombrie 2018. Nu ezitați să participați la cursurile de instruire organizate de Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”. Pentru detalii sau înregistrare la cursuri: telefon fix: 022 26 28 67; mob.: 067195970.

e -mail: valeriu.chirica@ctif.gov.md.

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md