Echipa IP CTIF a participat la Spartachiada Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova - ediția a XV-a

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

În perioada 25-27 mai 2018 s-a desfăşurat ediţia a XV-a a spartachiadei Angajaţilor din Serviciile Publice la ,,Campingul din Vadul lui Vodă”, organizată de către Asociaţia Sindicală Teritorială Chişinău SINDASP.

La ediția curentă au participat 11 echipe cu circa 250 participanţi din ministere şi alte autorităţi publice centrale şi locale:

1. Ministerul Finanțelor

2. Ministerul Economiei și Infrastructurii

3. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

4. IP ,,Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”

5. ÎS ,,Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”

6. Biroul Național de Statistică

7. Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

8. Centrul Sportiv pentru Pregătirea Loturilor Naționale

9. Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului

10. Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci

11. Primăria orașului Vadul lui Vodă

Echipele au concurat la opt probe: minifotbal, volei masculin şi feminin, tenis de masă, joc de dame, şah, ridicarea greutăţilor şi darts.

Echipa IP CTIF conform genurilor de sport, s-a clasat pe următoarele locuri:

locul II - ridicare greutăți

locul II și III - darts

locul III – minifotbal

Finaliștii au fost premiați cu cupe, diplome şi medalii.

Conducerea instituției aduce cele mai sincere felicitări atît membrilor echipei sportive care au participat cît și suporterilor.

ctifctif

ctifctif

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md