Desfășurarea cursurilor de instruire

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

   În derulare este cursul de instruire "Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice – SIIECAP" (bazat pe platforma 1C) preconizat pentru Primării cu perioada de la 14.05.2018 - 18.05.2018 la care participă reprezentanți din cadrul primăriilor Drochia, Ungheni, Căușeni, Rezina, Leova, Șoldănești și Orhei.

   Următoarele cursuri se vor desfășura în perioadele:

 • 21.05.2018 - 25.05.2018 (pentru vorbitorii de limbă română);
 • 28.05.2018 - 01.06.2018(pentru vorbitorii de limbă rusă).

   Instruirea se efectuează în grup restrâns de pînă la 18 persoane. Durata cursului este de 5 zile, iar programul cuprinde următoarele module:

 • Completarea nomenclatoarelor;
 • Completarea planului de finanțare;
 • Evidența operațiunilor de casă și bancare;
 • Servicii acordate de instituțiile terțe;
 • Evidența decontărilor cu titularii de avans;
 • Evidența mijloacelor fixe;
 • Evidența materialelor, produselor alimentare, combustibilului;
 • Evidența plății părintești;
 • Incasarea veniturilor de la serviciile cu plată;
 • Retribuirea muncii;
 • Introducerea ordinelor și tarificației;
 • Introducerea soldurilor și altor calculări;
 • Calcularea salariului și formarea rapoartelor privind retribuirea muncii.

   La fel se planifică pentru luna iunie desfășurarea cursului de instruire "Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice – SIIECAP" (bazat pe platforma 1C) preconizat pentru funcționarii Autoritățile Publice Centrale.

   Înregistrarea la cursuri poate fi efectuată la numerele de telefon: 022 262 867, 067195970 sau la e -mail: valeriu.chirica@ctif.gov.md.

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md