În atenţia instituţiilor !!!

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Se anunță înscrierea la cursul de instruire "Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice – SIIECAP" (bazat pe platforma 1C) preconizat pentru:

 • Primării 14.05.2018 - 18.05.2018;
 • Instituții bugetare 21.05.2018 - 25.05.2018;
 • Vorbitori de limba rusă 28.05.2018 - 01.06.2018.

Instruirea interactivă se va efectua în grup restrâns de pînă la 18 persoane.

Durata cursului este de 5 zile, iar programul cuprinde următoarele module:

 • Completarea nomenclatoarelor;
 • Completarea planului de finanțare;
 • Evidența operațiunilor de casă și bancare;
 • Servicii acordate de instituțiile terțe;
 • Evidența decontărilor cu titularii de avans;
 • Evidența mijloacelor fixe;
 • Evidența materialelor, produselor alimentare, combustibilului;
 • Evidența plății părintești;
 • Incasarea veniturilor de la serviciile cu plată;
 • Retribuirea muncii;
 • Introducerea ordinelor și tarificației;
 • Introducerea soldurilor și altor calculări;
 • Calcularea salariului și formarea rapoartelor privind retribuirea muncii.

La finele cursului se eliberează Certificat de Participare, care confirmă studiile urmate.

Costul cursului - 1750 lei (350 lei/zi per persoană).

Rezultatul investiției DVS - cunoașterea prevederilor SNC, noului plan de conturi contabile și a celei mai actuale versiuni a Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice.

Înregistrarea la cursurile se face la numărul de telefon: 022 262 867 sau 067195970.

Prin e -mail: valeriu.chirica@ctif.gov.md.

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md