Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Mondiale a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Directorul Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), Corneliu Jaloba, a adresat astăzi, în numele administrației CTIF, un mesaj de felicitare, cu prilejul Zilei Mondiale a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, angajaţilor instituției, partenerilor acesteia, tuturor celor care activează în sectorul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) din țară. Acest eveniment este marcat în 193 țări membre ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, inclusiv în Republica Moldova.  

Stimaţi colegi, 

Am o deosebită plăcere să constat că pe an ce trece sărbătoarea profesională a lucrătorilor din domeniul TIC este marcată, cu trecerea anilor, de tot mai mulți concetățeni, o bună parte din care sunt beneficiari ai serviciilor IT oferite de instituția noastră. Mă bucură faptul că numărul beneficiarilor serviciilor IT creşte, iar sistemele informaționale implementate și dezvoltate de CTIF le oferă tot mai multe oportunități  pentru modernizarea și eficientizarea activităților pe care le desfășoară.  

Acest fapt reprezintă un rezultat firesc al muncii asidue a specialiștilor IT din cadrul CTIF care contribuie în mod direct la edificarea unei societăţi informaţionale accesibile pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova. 

Cu această ocazie, vreau să mulțumesc tuturor angajaților CTIF pentru munca depusă și contribuția substanțială la procesele de digitizare și asigurare a bunei funcționări a sistemului financiar al țării, sistem care joacă un rol cheie în dezvoltarea și consolidarea economiei naționale. Administrația CTIF apreciază eforturile depuse de Dvs. și dă asigurări că va face tot ce depinde de ea în scopul creării condițiilor necesare pentru buna desfășurare a activităților instituției și onorarea sarcinilor ce stau în fața ei. 

Pe această cale, Vă adresez, stimaţi colegi, sincere urări de bine şi de sănătate cu prilejul Zilei Mondiale a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. Vă urez mult succes, bunăstare şi noi realizări în activitatea Dvs. profesională, energie creatoare şi perseverență în atingerea obiectivelor CTIF.  

Cu deosebit respect,
Corneliu Jaloba, 
Director CTIF

17 mai 2019
 

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md