CTIF anunță organizarea a două cursuri de instruire privind utilizarea sistemului informațional integrat de evidență contabilă

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) invită contabilii din cadrul autorităților și instituțiilor publice bugetare care implementează Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C (SIIECAP), administrat de CTIF, să participe la cursurile de instruire privind utilizarea acestui sistem ce vor avea loc în ultima decadă a lunii mai. Primul curs va fi desfășurat în perioada 20 –24 mai, iar al doilea – în intervalul 27 – 31 mai.

Cursurile nominalizate, cu o durată de cinci zile fiecare, au scopul de a oferi contabililor   suport consultativ și tehnic în materie de utilizare a modulelor SIIECAP, module ce facilitează procesele de lucru ale acestora la procesarea documentelor primare în format electronic, introducerea informației în rapoartele financiare și expedierea acestora în adresa instanțelor superioare.  

Utilizarea acestui sistem informatic asigură automatizarea evidenței contabile a sectoarelor din gestiunea autorităților și instituțiilor publice. Fiind ajustat de către CTIF la planul de conturi și noua clasificație bugetară, SIIECAP este unicul program integrat ce conține toate modulele necesare pentru ținerea evidenței contabile conform cerințelor Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 216 din 28.12.2015 și asigură interacțiunea cu sistemele informaționale ale Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat și Casei Naționale de Asigurări Sociale.
 
Cursurile de instruire se vor desfășura în grupuri de audienți cu un număr de până la 18 persoane. Temele incluse în agenda instruirilor și orarul acestora pot fi consultate pe pagina web oficială a CTIF la următorul link: https://ctif.gov.md/sites/default/files/inline-files/SIECAP_0.pdf

Contabilii care doresc să participe la cursurile de instruire nominalizate urmează să se înscrie în prealabil la tel: 022 822 032, 068669942 sau prin poșta electronică la adresa de e-mail: instruire@ctif.gov.md. 

În primele patru luni ale anului curent, CTIF a desfășurat două cursuri de instruire privind utilizarea SIIECAP, la care au participat 31 de contabili din cadrul autorităților și instituțiilor publice bugetare care implementează acest sistem informatic.

La finalul primului trimestru al anului 2019, sistemul nominalizat era utilizat de către 890 de autorități și instituții publice bugetare din țară.

Serviciul de presă al CTIF
15 mai 2019

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md