Agenții economici sunt invitați să participe la un curs de instruire privind utilizarea serviciului e - Factura

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) îndeamnă agenții economici interesați să se înscrie la cursul de instruire privind utilizarea serviciului electronic e - Factura, organizat de CTIF la 17 mai 2019. Cursul are o durată de patru ore și se va desfășura, cu începere de la ora 9.00, la sediul Centrului de instruire în finanțe al CTIF pe adresa: mun. Chișinău, str. Pușkin 45, etajul 2. 

Scopul principal al instruirilor cu tema respectivă este de a oferi entităților ce desfășoară activități economico – financiare suport consultativ și tehnic în ceea ce privește crearea, redactarea, semnarea electronică și circulația electronică a facturii fiscale în format electronic prin intermediul sistemului informațional automatizat e - Factura, administrat de CTIF. 

Potrivit prevederilor Codului fiscal, subiectul impozabil inclus în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice, aprobată de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării, este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea în cauză factura fiscală electronică, eliberată în modul stabilit de SFS. În plus, începând cu 1 iulie 2019, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat, să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică.

Amintim că mai bine de 70% din durata instruirilor cu tema respectivă este rezervat exercițiilor practice și 30% - aspectelor teoretice. Acest fapt oferă agenților economici posibilitatea de ași consolida abilitățile de utilizare a serviciului e - Factura, abilități ce le vor ajuta să-și îndeplinească corect și rapid obligațiile stabilite în Codul fiscal.

Mai multe detalii despre temele, durata și orarul instruirilor privind utilizarea serviciilor fiscale electronice pot fi găsite pe pagina web oficială a CTIF la următorul link: https://ctif.gov.md/sites/default/files/inline-files/Serv%20fisc.pdf.

Agenții economici care doresc să participe la cursul de instruire nominalizat urmează să se înscrie în prealabil la tel: 022 822 032, 068669942 sau prin poșta electronică la adresa de e-mail: instruire@ctif.gov.md. 

În primele patru luni ale anului curent, CTIF a desfășurat opt cursuri de instruire privind utilizarea serviciului electronic e - Factura la care au participat 104 agenți economici. 

Serviciul de presă al CTIF
13 mai 2019

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md