Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe îndeamnă tinerii specialiști în domeniul IT să vină în echipa sa

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunţă tinerii specialiști IT interesați că ei pot candida la ocuparea funcţiei vacante de proiectant coordonator al sistemelor informaționale în Direcția proiectarea sistemelor informaționale și serviciilor (DPSIS) din cadrul CTIF. Termenul limită de prezentare a CV – urilor este 31 mai 2019.

DPSIS are misiunea de a asigura derularea proceselor aferente gestionării proiectelor și a lucrărilor de proiectare a sistemelor informaționale și serviciilor. Proiectantul coordonator din cadrul DPSIS este responsabil de asigurarea procesului de analiză și proiectare a sistemelor informaționale conform cerințelor beneficiarilor și necesităților CTIF.

Sarcinile de bază ale proiectantului coordonator rezidă în executarea lucrărilor de analiză a cerințelor sistemelor informaționale necesare de implementat, definirea specificațiilor software și hardware pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, elaborarea și coordonarea concepțiilor, caietelor de sarcini, sarcinilor tehnice, ghidurilor de utilizare și a schemelor de business – procese ale sistemelor informaționale noi. 

Mai multe detalii despre sarcinile proiectantului coordonator al sistemelor informaționale și cerințele față de candidații la ocuparea acestei funcții pot fi găsite la următorul link: https://ctif.gov.md/node/145.

Persoanele interesate de ocuparea funcției nominalizate sunt rugate să remită CV – urile lor la adresa de email: tatiana.iutis@ctif.gov.md.

Informații suplimentare la acest subiect pot fi obținute de la Liviu Pojoga, șef al DPSIS, tel: 068777810, sau Tataina Iutiș, șef adjunct al DPSIS, tel: 069156938.  

Serviciul de presă al CTIF
2 mai 2019

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md