Tot mai mulți contribuabili apelează la ajutorul Centrului unic de apel 080001525

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

În primele trei luni ale anului, numărul apelurilor preluate de Centrul unic de apel 080001525 al Serviciului Fiscal de Stat (SFS), deservit de operatorii Direcției asistență clienți din cadrul Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), a crescut, față de aceeași perioadă a anului trecut, cu mai bine de 16% și a alcătuit peste 68,3 mii. În acest interval de timp, fiecare din cei 19 operatori ai CTIF a preluat zilnic de la 70 la 100 de apeluri adresate Centrului unic de apel.

Oleg Vîrlan, șef al Direcției asistență clienți din cadrul CTIF, explică creșterea numărului de apeluri prin faptul că în fiecare an tot mai mulți contribuabili, în special în primul trimestru, când se încheie perioadele de raportare anuală a obligațiunilor fiscale către SFS, utilizează în acest scop serviciile fiscale electronice și deseori ei au nevoie de consultanță și suport tehnic în utilizarea serviciilor respective.

Potrivit sursei citate, cele mai multe apeluri la Centrul unic de apel al SFS– peste 25,2 mii – au parvenit în luna februarie 2019. În ianuarie și martie numărul apelurilor preluate de operatorii CTIF a totalizat peste 23,7 mii și, respectiv, circa 19,4 mii. Per total, în primul trimestru al anului, operatorii CTIF au înregistrat peste 45,5 mii de cereri de acordare a asistenței tehnice parvenite de la persoane juridice și circa 8 mii de cereri similare de la persoane fizice, la care acestea au primit ulterior, în termenele stabilite, răspunsurile corespunzătoare.

Cele mai frecvente întrebări adresate Centrului de apel au vizat aspecte legate de prevederile legislației fiscale, procedura de obținere și prelungire a semnăturii electronice, utilizarea funcționalităților portalului www.servicii.fisc.md, a serviciilor fiscale electronice Declarația electronică și Colectarea informațiilor din surse indirecte.

În decursul anului 2018, operatorii CTIF care deservesc Centrul unic de apel al SFS au recepționat și au dat răspunsuri la mai bine de 207,6 mii de apeluri telefonice ale contribuabililor și la 4,5 mii de cereri de acordare a asistenței tehnice parvenite de la ei prin poșta electronică la adresa de e – mail: asistenta@sfs.md.

Centrul unic de apel al SFS funcționează zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00 și 17.00. Apelurile la numărul 080001525 sunt gratuite și pot fi efectuate din orișicare localitate a republicii de la orice telefon fix sau mobil.

Serviciul de presă al CTIF

23 aprilie 2019

 

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md