Creșteri ascendente a numărului persoanelor fizice care procură semnături electronice

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Creșteri ascendente a numărului persoanelor fizice care procură semnături electronice În primul trimestru al anului curent, numărul persoanelor fizice care au primit semnături electronice, eliberate de Centrul de înregistrări al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) a crescut, față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 12,8% și a alcătuit peste 4,5 mii. Per total, numărul persoanelor fizice și persoanelor juridice care au obținut,

în primul trimestru, semnături electronice a sporit, comparativ cu perioada respectivă a anului 2018, cu 8% și constituit 5 460.

Potrivit datelor Centrului de înregistrări al CTIF, ponderea persoanelor fizice în numărul total al celor care au obținut semnături electronice în primul trimestru al anului 2019 a crescut, față de aceeași perioadă a anului 2018, de la 79% la 83%, iar ponderea persoanelor juridice s-a micșorat de la 21% la 17%.

Specialiștii Centrului explică ritmul mai rapid de creștere a numărului de cereri a persoanelor fizice privind obținerea semnăturilor electronice prin extinderea și diversificarea fluxului de documente electronice, apariția unor tipuri noi de servicii publice electronice, care necesită autentificarea electronică.

Persoanele fizice și persoanele juridice utilizează semnătura electronică pentru a semna la distanță documente, acte, cereri sau declarații oficiale fără a se prezenta la oficiile instituțiilor publice, economisind timp și resurse financiare.

Doritorii de a obține semnătura electronică de la CTIF pot completa cererea respectivă în regim on – line, accesând link – ul https://office.fsi.md/pki/office/create-order-1 sau o pot completa la unul din Centrele regionale de conectare ale CTIF localizate în municipiile: Chișinău, str. Constantin Tănase 6, etajul 3, biroul 303; Bălţi, str. Ştefan cel Mare 128, biroul 103; Comrat, str. Comsomolului 20, biroul 2.

Specialiștii Centrelor de conectare perfectează documentele în baza cererilor solicitanților și le transmit către Centrul de înregistrări al CTIF pentru generarea semnăturii electronice. Procedurile de recepționare a cererilor, procesarea datelor și eliberarea semnăturii electronice durează cel mult 30 minute.

Mai multe informații despre procedura de obținere a semnăturii electronice le puteți afla de la specialiștii Centrului de înregistrări al CTIF la tel: 022 822 040. Serviciul de presă al CTIF 22 aprilie 2019.

Serviciul de presă al CTIF
22 aprilie 2019

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md