Numărul beneficiarilor sistemului informațional SIIECAP pe platforma 1C este în creștere

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

În primul trimestru al anului curent, numărul autorităților și instituțiilor publice care utilizează Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C (SIIECAP), administrat de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), a crescut, față de finalul anului 2018, cu 3,5% și a alcătuit 890 de entități.

Potrivit aprecierilor date de reprezentanți ai acestor entități, SIIECAP pe platforma 1C facilitează procesele de lucru ale contabililor la procesarea documentelor primare în format electronic, introducerea informației în rapoartele financiare și expedierea acestora în adresa instanțelor superioare. Principalul avantaj al utilizării SIIECAP pe platforma 1C constă în faptul că acesta permite contabililor să întocmească mai rapid notele contabile și rapoartele financiare în format electronic și să le coordoneze direct cu Ministerul Finanțelor.

În același timp, utilizatorii acestui sistem beneficiază de consultanță și suport oferit de specialiștii CTIF. În primele trei luni ale anului, aceștia au acordat, la solicitare, beneficiarilor SIIECAP peste 9,3 mii de consultații prin telefon, poșta electronică sau aplicația Skype.

Utilizarea SIIECAP pe platforma 1C asigură automatizarea evidenței contabile a sectoarelor din gestiunea autorităților și instituțiilor publice. Fiind ajustat de către CTIF la planul de conturi și noua clasificație bugetară, acest sistem este unicul program integrat ce conține toate modulele necesare pentru ținerea evidenței contabile conform cerințelor Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 216 din 28.12.2015 și asigură interacțiunea cu sistemele informaționale ale Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat și Casei Naționale de Asigurări Sociale.

În prezent, de acest sistem beneficiază 233 de primării, peste 200 de instituții de învățământ din țară, mai multe Consilii raionale, Direcții raionale de finanțe, de învățământ și de asistentă socială, dar și un șir de autorități publice centrale, printre care  Ministerul Finanțelor, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Serviciul Fiscal de Stat,  Secretariatul Parlamentului, Consiliul Superior al Procurorilor, etc.

Autoritățile și instituțiile publice, interesate de implementarea SIIECAP pe platforma 1C, pot solicita contractarea serviciilor respective la adresa: 1C_SIIECAP@ctif.gov.md sau la tel: 022 820 026.

Detaliile despre procedura de contractare a serviciilor de implementare și mentenanță a SIIECAP pe platforma 1C pot fi găsite în oferta CTIF, accesând link-ul: https://ctif.gov.md/node/75.

Serviciul de presă al CTIF
9 aprilie 2019

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md