Mesajul de felicitare al directorului CTIF cu ocazia sărbătorii profesionale a contabililor

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Astăzi, când marcăm Ziua contabilului - sărbătoarea profesională a specialiștilor în domeniul contabilității, directorul Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), Corneliu Jaloba, a adresat, în numele administrației instituției, un mesaj de felicitare, prilejuit de acest eveniment, contabililor din cadrul Centrului, al Ministerului Finanțelor, altor autorități și instituții publice care beneficiază de serviciile prestate de CTIF.   

Stimaţi colegi,

Începând cu anul 2011, contabilii din țara noastră sărbătoresc anual, la data de 4 aprilie, ziua lor profesională – Ziua Contabilului. Marchează acest eveniment și  contabilii din Direcția servicii contabile pentru instituții bugetare și din alte subdiviziuni ale CTIF care oferă servicii de suport tehnic pentru toți contabilii care utilizează sistemele informaționale ale Ministerului Finanțelor. 

Ne bucură faptul că atât contabilii din cadrul CTIF, cât și cei din autoritățile și instituțiile publice din țară arată exemple de profesionalism, dedicație și responsabilitate.

În numele administrației CTIF, aduc sincere felicitări şi urări de bine tuturor celor care prin muncă sârguincioasă și dăruire de sine contribuie în mod direct la consolidarea sistemului finanțelor publice, la buna funcționare a autorităților și instituțiilor publice, dar și la eficientizarea activității agenților economici din țară.  

Pe această cale, Vă urez, stimaţi colegi, multă sănătate, energie creatoare, bunăstare şi noi realizări în munca Dvs. dificilă pe care o faceţi în beneficiul cetăţenilor țării noastre. 
Vă mulţumesc pentru eforturile depuse zilnic în exercitarea sarcinilor profesionale şi Vă doresc mult succes!  

Cu deosebit respect,
Director CTIF, Corneliu Jaloba,
4 aprilie 2019

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md