Mesaj prilejuit de împlinirea unui an de la transformarea ÎS „Fintehinform” în Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Astăzi, 2 aprilie 2019, se împlinește un an de la transformarea întreprinderii de stat (ÎS) „Fintehinform” în Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), cu care ulterior au fuzionat ÎS „Fiscservinform” și ÎS „Vamservinform”. Cu această ocazie, directorul CTIF, Corneliu Jaloba, a adresat, în numele administrației, un mesaj tuturor angajaților instituției. 

Stimați colegi,

Evenimentul de astăzi, când marcăm un an de la transformarea ÎS „Fintehinform” în Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) este a doua filă în scurta istorie a instituției noastre constituită la 1 august 2018.

Cu acest prilej, vreau să adresez cuvinte de mulțumire și recunoștință, pentru munca depusă, foștilor angajați ai ÎS „Fintehinform” și veteranilor acesteia care continuă să muncească cu dăruire în cadrul instituției noastre, oferind exemple de profesionalism și responsabilitate în exercitarea atribuțiilor de serviciu. 

Pe această cale, vreau să mulțumesc tuturor angajaților CTIF pentru dăruirea prin care contribuie în mod direct la îndeplinirea pe cinste a sarcinilor ce stau în fața instituției. Administrația CTIF apreciază eforturile depuse de Dvs. și dă asigurări că va face tot ce depinde de ea în scopul creării condițiilor necesare pentru buna desfășurare a activităților instituției. 

Am convingerea că prin conlucrare eficientă, aplicare în practică a inovațiilor și experienței avansate echipa CTIF va face față actualelor și viitoarelor provocări în domeniul IT.  

Vă urez, stimați colegi, mult succes și realizări frumoase pe plan profesional, energie creatoare, bunăstare și multe bucurii de la cei dragi.

Cu deosebit respect,
Corneliu Jaloba, 
Director CTIF

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md