Contribuabilii sunt invitați să participe la cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) îndeamnă  persoanele juridice interesate să se înscrie la unul din cele patru cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice programate pentru luna aprilie. Cursul cu genericul „Serviciile fiscale electronice” (6 ore) se va desfășura la 16 aprilie (în limba română), iar celelalte trei cursuri cu tema: utilizarea serviciului e - Factura (4 ore) – la  15 și 22 aprilie (în limba română) și la 23 aprilie (în limba rusă). 

Primul curs are scopul de a instrui contribuabilii în materie de utilizare a sistemelor informaționale automatizate (SIA) Declarația electronică, Contul curent al contribuabilului, Registrul general electronic al facturilor fiscale, e - Factura, Comanda on-line a formularelor tipizate. Celelalte trei cursuri dedicate utilizării serviciului informațional automatizat e - Factura sunt destinate agenților economici și urmăresc scopul de a le oferi suport în ceea ce privește crearea, redactarea, semnarea electronică și circulația electronică a facturilor fiscale prin intermediul serviciului menționat. 

Grație faptului că mai bine de 70% din durata fiecărui curs de instruire ghidat de formatorii CTIF este rezervat exercițiilor practice, participanții la ele au posibilitatea să-și consolideze abilitățile de utilizare a serviciilor fiscale electronice, abilități ce le pot ajuta să-și îndeplinească corect și rapid obligațiile fiscale.

Mai multe detalii despre temele, durata și orarul instruirilor desfășurate de formatorii CTIF pot fi găsite, accesând link - ul: https://ctif.gov.md/sites/default/files/inline-files/SERVICII-FISCALE.pdf

Cursurile vor avea loc în noul sediu al Centrului de instruire în finanțe al CTIF amplasat la adresa: mun. Chișinău, str. Pușkin 45, etajul 2. Pentru a participa la cursuri, persoanele interesate urmează să se înscrie în prealabil la tel: 022 822 032, 068669942 sau prin poșta electronică la adresa de e-mail: instruire@ctif.gov.md

CTIF exercită funcția de administrator tehnico – tehnologic al sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat și este responsabil de asigurarea funcționalității serviciilor fiscale electronice oferite contribuabililor în regim non stop. 

Serviciul de presă al CTIF
29 martie 2019
 

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md