Sfaturi practice pentru persoanele fizice plătitoare a impozitului pe venit

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Persoanele fizice plătitoare a impozitului pe venit care au neclarități și/sau întrebări referitoare la întocmirea și depunerea declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018 pot suna la Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat (SFS) la numărul 080001525, unde vor primi consultațiile de care au nevoie. Operatorii Centrului activează zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00 și 17.00. Apelurile la numărul 080001525 sunt gratuite și pot fi efectuate din orișicare localitate a republicii de la orice telefon mobil sau fix.

Oleg Vîrlan, șef al Direcției asistență clienți din cadrul Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF)  ce deservește Centrul de apel, a relatat că, în urma reformei fiscale din toamna anului 2018 și modificării pragurilor de impozitare, persoanele fizice plătitoare a impozitului pe venit urmează să completeze și să depună două declarații cu privire la impozitul pe venit. Prima este Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru veniturile obținute în perioada 1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018 (Formularul CET 15) și a doua - Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru veniturile obținute în perioada 1 octombrie 2018 – 31 decembrie 2018 (Formularul CET 18).     

Formularele CET 15 și CET 18 pot fi obținute de la orice oficiu teritorial al SFS sau descărcate de pe site – ul https://servicii.fisc.md/formulare.aspx. Persoanele care dețin semnătura electronică sau mobilă pot completa și depune formularele CET 15 și CET 18 în format electronic, prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică” de la calculator sau telefonul mobil. În acest caz, persoanele respective au posibilitatea să completeze formularele menționate manual sau prin selectarea Declarației precompletate.

Contribuabilii care nu dețin semnătura electronică sau mobilă pot personal depune declarațiile cu privire la impozitul pe venit pe suport de hârtie, la orice direcție de deservire fiscală a SFS în baza actului de identitate sau prin poștă, expediind formularele declarațiilor completate prin scrisoare recomandată la adresa oficiului fiscal la care contribuabilul se deservește.

Potrivit lui Oleg Vîrlan, contribuabilii care nu au acces la serviciul „Declaraţie electronică” sau au probleme cu accesarea serviciului pot suna la Centrul de apel pentru a afla motivele blocării accesului, modalitățile de înlăturare a cauzelor acestui blocaj, dar și alte aspecte tehnice legate de utilizarea serviciilor fiscale electronice.

Amintim persoanelor fizice plătitoare a impozitului pe venit pentru anul 2018 că termenul limită de depunere la SFS a declarațiilor pe veniturile obținute anul trecut expiră la 2 mai 2019. Adițional, informăm contribuabilii interesați că ei pot afla mai multe informații privind întocmirea declarațiilor pe venit pentru anul 2018 și modalitățile de determinare a creșterii de capital pe site – ul SFS www.sfs.md, unde vor găsi cursurile video cu tematicile corespunzătoare.   

Serviciul de presă al CTIF
27 martie 2019 
 

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md