Centrul de instruire în finanțe și-a schimbat sediul

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

În sediul nou al Centrului de Instruire în Finanțe a avut loc, astăzi, cursul de instruire privind utilizarea Sistemului Informațional Automatizat „e- Factura”. Noul sediu este amplasat pe strada A. Pușkin, 45 et.2.

Participanții au avut posibilitatea să cunoască mai multe informații privind procedura de creare, redactare, semnare electronică și circulație electronică a facturilor fiscale.

Formatorii Centrului acordă o atenție deosebită desfășurării cursului sub forma 30% teorie și 70% practică, conform experienței didactice internaționale.

Centrul de instruire în finanțe vă așteaptă la următoarele cursuri cu același generic care vor avea loc în perioada 21-22 martie 2019, la adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 45 et.2

Mai multe informații privind temele, durata și orarul instruirilor organizate de CTIF pot fi găsite, accesând link-ul: https://ctif.gov.md/sites/default/files/inline-files/SERVICII-FISCALE.pdf 


image

image

image

 

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md