CTIF caută candidați pentru suplinirea funcțiilor vacante de declarant vamal

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunţă concurs pentru angajarea personalului în funcţiile vacante de declarant vamal la postul vamal Palanca (raionul Ștefan Vodă). Persoanele interesate în ocuparea acestor funcții pot prezenta CV – urile, până la data de 15 aprilie 2019, către Direcția brokeraj vamal din cadrul CTIF la adresa de e-mail: irina.ribac@ctif.gov.md. 

Declarantul vamal activează în numele CTIF care deține licență pentru activitatea de  broker vamal și efectuează, în baza contractelor de prestări servicii, prin reprezentarea directă în vamă, operațiuni privind declararea mărfurilor și/sau mijloacelor de transport de către agenții economici la posturile vamale din Republicii Moldova.  

Sarcinile de bază ale declarantului vamal și cerințele pentru candidații la ocuparea acestei funcții sunt descrise în Condițiile pentru candidații la ocuparea posturilor de declarant vamal care pot fi găsite, accesând link - ul https://ctif.gov.md/node/129

Candidatul la ocuparea funcției de declarant vamal trebuie să aibă studii superioare juridice sau economice, certificat de absolvire a cursurilor de instruire primară a declarantului vamal și cel puțin un an de experiență profesională în domeniul vămuirii mărfurilor și a mijloacelor de transport. Avantaje vor avea candidații domiciliați în localitățile din raioanele apropiate de postul vamal Palanca.

Persoanele interesate pot obține informații suplimentare la tema angajării de la Irina Rîbac, șef Direcție brokeraj vamal din cadrul CTIF la tel: 060200818.  

Serviciul de presă al CTIF
19 martie 2019

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md