Centrul de apel al CTIF oferă servicii de consultanță privind depunerea în mod electronic a Declarației cu privire la impozitul pe venit

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Centrul de apel al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) informează contribuabilii persoane juridice și persoane fizice care practică activitate de întreprinzător și au obligația să depună Declarația cu privire la impozitul pe venit până la data de 25 martie 2019 că dânșii pot beneficia de consultanță și asistență tehnică din partea operatorilor CTIF în ceea ce privește prezentarea în mod electronic a Declarației/Dării de seamă cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018 către Serviciul Fiscal de Stat (SFS).   

Conform prevederilor art. 187 alin. 2 prim din Codul fiscal, obligația de a depune declarația pe venit în mod electronic o au următoarele categorii de contribuabili: subiecţii înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA; subiecţii care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei; rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei și contribuabilii care au cinci şi mai mulţi angajaţi.

Contribuabilii nominalizați pot depune Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit prin intermediul serviciului „Declarația electronică”, cu aplicarea semnăturii electronice. Persoanele juridice beneficiază de acces la acest serviciu în baza Acordului de conectare la serviciile fiscale electronice încheiat cu unul din Centrele de conectare ale CTIF, iar persoanele fizice care deţin semnătura electronică, primesc acces automat la serviciul „Declaraţie electronică” după autentificare pe portalul www.servicii.fisc.md prin sistemul de autentificare MPass și acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare a site-lui www.servicii.fisc.md.

În cazurile în care contribuabilii nu dețin acces la serviciul „Declaraţie electronică” sau au probleme cu accesarea serviciului respectiv, dânșii pot suna la Centrul de apel la  numărul de telefon: 080001525. Aici ei pot afla motivele blocării accesului, modalitățile de înlăturare a cauzelor acestui blocaj, dar și alte aspecte tehnice legate de utilizarea Sistemului Informațional Automatizat (SIA) „Declaraţia electronică”.

Totodată, vă mai informăm că în primele două luni ale anului curent, operatorii Centrului de Apel au preluat și au răspuns la peste 48,9 mii de apeluri telefonice. Numărul apelurilor a crescut de la 23,7 mii, în luna ianuarie, la 25,2 mii – în luna februarie. Această creștere se datorează, în temei, sporirii  esențiale a numărului de contribuabili care au solicitat consultații telefonice privind procedura de conectare și de utilizare a SIA  „Colectarea informaților din surse indirecte”. 

Centrul de Apel al CTIF activează zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00 și 17.00. Apelurile la telefonul 080001525 sunt gratuite și pot fi efectuate din orișicare localitate a republicii de la orice telefon mobil sau fix. În scopul îmbunătățirii calității deservirii clienților, toate apelurile preluate de operatorii CTIF sunt înregistrate. 

Adițional, informăm contribuabilii persoane juridice și persoane fizice care practică activitate de întreprinzător că ei pot găsi mai multe informații privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2018 pe site – ul SFS www.sfs.md, accesând link – ul:  http://www.sfs.md/Impozitul_pe_venit.aspx?file=12249
 

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md