În luna martie, CTIF va desfășura trei cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunță contribuabilii interesați despre organizarea, în luna martie, a trei cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice. Primul curs cu genericul „Serviciile fiscale electronice” (6 ore) se va desfășura la data de 19 martie (în limba română), iar celelalte două - cu tema: utilizarea Sistemului Informațional Automatizat „e - Factura” (4 ore) – la data de 20 martie (în limba română) și 21 martie (în limba rusă). 

Primul curs are scopul de a instrui contribuabilii în materie de conectare la serviciile fiscale electronice și de utilizare a sistemelor informaționale automatizate (SIA) „Declarația electronică”, „Contul curent al contribuabilului”, „e - Factura”, „Comanda on-line a formularelor tipizate”. Al doilea curs de instruire este destinat agenților economici și are scopul de a le oferi suport în ceea ce privește crearea, redactarea, semnarea electronică și circulația electronică a facturilor fiscale prin intermediul SIA „e - Factura”. 

Cursurile menționate sunt bazate pe exerciții practice, ce cuprind acțiunile şi componentele din cadrul interfețelor de lucru ale SIA „e-Factura”, „Declarația electronică”, „Contul curent al contribuabilului”, exerciții ce ajută contribuabilii să-și poată îndeplini corect și rapid obligațiile fiscale. 

Mai multe informații despre temele, durata și orarul instruirilor organizate de CTIF pot fi găsite, accesând link - ul: https://ctif.gov.md/sites/default/files/inline-files/SERVICII-FISCALE.pdf

Cursurile menționate vor avea loc pe adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 6, etajul 4, bir. 415 A, Centrul de instruire în finanțe al CTIF. Pentru a participa la cursuri, contribuabilii interesați urmează să se înscrie în prealabil la tel: 022 822 032, 068669942 sau prin poșta electronică la adresa: instruire@ctif.gov.md

În decursul anului 2018, CTIF a desfășurat 29 cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice la care au participat 224 de contribuabili.

Serviciul de presă al CTIF
5 martie 2019;

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md