Peste 3,2 mii de autorități și instituții publice au beneficiat de serviciile IT oferite de CTIF

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Reprezentanții în teritoriu ai Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) au oferit, în anul 2018, o gamă largă de servicii IT pentru mai bine de 3,2 mii de autorități și instituții publice din republică, dintre care circa 2,8 mii – sunt amplasate în afara mun. Chișinău. 

Potrivit unui raport al Direcției prestări servicii în teritoriu din cadrul CTIF, cele mai multe servicii au vizat acordarea suportului tehnic pentru Trezoreriile regionale, Direcțiile de finanțe și instituțiile finanțate de la bugetul de stat și bugetele locale la implementarea și utilizarea modulelor Sistemului Informațional de Gestionare a Finanțelor Publice al Ministerului Finanțelor. 

În raport se mai arată că 32 de reprezentanți ai CTIF în teritoriu au îndeplinit toate  lucrările, prevăzute în contractele de prestare a serviciilor IT încheiate cu 1511 de autorități și instituții publice din localitățile republicii. Aceste contracte vizează, în temei, executarea lucrărilor de instalare, configurare și deservire a rețelelor de calculatoare, echipamentelor periferice de rețea și de telecomunicații, diagnosticarea tehnică și lucrări de profilaxie a SIA din cadrul Trezoreriilor regionale, autorităților și instituțiilor publice, implementarea aplicațiilor soft, menținerea și dezvoltarea Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C, administrat de CTIF.

Iurie Petcu, șef al Direcției prestări servicii în teritoriu, a relatat că toți cei 32 de reprezentanți ai CTIF în teritoriu sunt specialiști cu studii superioare de profil, au o experiență bogată de muncă în domeniul tehnologiilor Informaționale în sistemul bugetar al R. Moldova și pot oferi consultanță și suport tehnic de calitate la locul de muncă al clienților CTIF, fie în municipii, centre raionale sau în localități rurale.

Clienții CTIF, dar și doritorii de a utiliza sistemele informatice din dotarea autorităților și instituțiilor publice din localitățile republicii, pot solicita consultanță și suport tehnic din partea reprezentanților CTIF în teritoriu. Numele și datele de contact ale acestora le găsiți pe pagina web oficială a CTIF www.ctif.gov.md,  accesând link – ul https://ctif.gov.md/node/53.   

Serviciul de presă al CTIF
28 februarie 2019

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md