Directorul CTIF consideră că echipa instituției poate face față tuturor provocărilor în domeniul IT

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Primul bilanț al activității noii instituții publice „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” (CTIF), create în anul 2018 în contextul reformei administrației publice promovate de Guvern prin fuziunea a trei întreprinderi de stat: „Fintehinform”, „Fiscservinform” și „Vamservinform”, precum și principalele priorități ale acesteia pentru anul 2019 au fost consemnate de directorul CTIF, Corneliu Jaloba, într-un interviu publicat pe portalului curentul.md (http://curentul.md/stiri/interviu-corneliu-jaloba-avem-o-echipa-de-profesionisti-care-poate-face-fata-provocarilor-in-domeniul-it.html ). 

Potrivit directorului CTIF, în cele cinci luni de activitate (reorganizarea și fuziunea întreprinderilor menționate a fost finalizată la 1.08.2018) instituția a reușit să obțină două rezultate importante: a asigurat continuitatea în administrarea și dezvoltarea sistemelor informaționale automatizate (SIA) ale Ministerului Finanțelor și autorităților din subordinea acestuia, onorându-și astfel obligațiile contractuale, și a efectuat toate lucrările necesare pentru ajustarea și actualizarea funcționalităților SIA legate de implementarea reformelor promovate de Guvern în domeniile finanțe publice, fiscal și achiziții publice. 

Corneliu Jaloba a subliniat că numai implementarea reformei fiscale a necesitat modificarea a 10 sisteme din cadrul SIA al Serviciului Fiscal de Stat (SFS), iar lansarea și dezvoltarea unor sisteme informatice în acest domeniu au contribuit la simplificarea și înlesnirea interacțiunii contribuabililor cu SFS prin intermediul serviciilor electronice. „În 2018 numărul acestor servicii s-a ridicat la 38, iar numărul declarațiilor fiscale prezentate SFS în format electronic a depășit pragul de 70%”.

Referindu-se la cele mai importante proiecte pentru anul 2019, directorul CTIF a remarcat elaborarea noului SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, dezvoltarea SIA  „e – Factura” în vederea utilizării facturii fiscale în cadrul achizițiilor publice electronice, a sistemului de calculare a impozitului pe proprietate pentru autoritățile publice locale și al celui de evidență contabilă pentru autoritățile și instituțiile bugetare. 

El a precizat că noul sistem informatic va permite recepționarea informațiilor despre toate tranzacțiile efectuate de către agenții economici prin intermediul echipamentelor de casă și de control, automatizarea procedurilor de evidență, administrare și monitorizare a vânzărilor, fiscalitate online, monitorizare și analiza riscurilor, factori ce vor contribui în mod direct la diminuarea evaziunilor fiscale. 

Corneliu Jaloba a mai spus că una din prioritățile cheie ale administrației CTIF pentru anul 2019 este consolidarea colectivului, perfecționarea abilităților profesionale ale angajaților, dar și extinderea echipei de specialiști IT. „Deși dispunem de o echipă de profesioniști care poate face față provocărilor în domeniul IT, vom continua să recrutăm specialiști tineri care vor da o nouă respirație echipei CTIF”, a menționat directorul CTIF. 

Serviciul de presă al CTIF
19 februarie 2019

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md