În luna februarie, CTIF organizează două cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunță contribuabilii interesați despre organizarea, în luna februarie, a două cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice. Primul curs cu tema: utilizarea serviciului electronic „e - Factura” (4 ore) va avea loc la 14 februarie (în limba rusă), iar al doilea curs - cu genericul „Serviciile fiscale electronice” (6 ore) – la 15 februarie curent (în limba română). 

„e - Factura”  este un serviciu electronic destinat agenților economici pentru crearea, redactarea, semnarea electronică și circulația electronică a facturilor fiscale. Cel de-al doilea curs are menirea de a instrui contribuabilii în cea ce privește conectarea la serviciile fiscale electronice și utilizarea sistemelor informaționale automatizate „Declarație electronică”, „ Contul curent al contribuabilului”, „Comanda on-line a formularelor tipizate”, „e - Factura”, a altor servicii fiscale electronice. 

Amintim că mai bine de 70% din timpul rezervat instruirilor ghidate de formatorii CTIF este dedicat exercițiilor practice de utilizare a serviciilor electronice. Mai multe informații despre tematicile, durata și orarul instruirilor privind utilizarea serviciilor fiscale electronice pot fi găsite pe link - ul: https://ctif.gov.md/sites/default/files/inline-files/SERVICII-FISCALE.pdf

Cursurile menționate vor avea loc pe adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 6, etajul 4, bir. 415 A, Centrul de instruire în finanțe al CTIF. Pentru a participa la cursuri, contribuabilii interesați urmează să se înscrie în prealabil la tel: 022 822 032, 068669942 sau prin poșta electronică la adresa: instruire@ctif.gov.md

În decursul anului 2018, CTIF a organizat 29 cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice la care au participat 224 de contribuabili.

Serviciul de presă al CTIF
11 februarie 2019

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md