CTIF anunță angajări în funcțiile vacante de contabil și operator introducere, validare și prelucrare date

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunţă demararea procesului de angajare în funcţiile vacante de contabil și operator introducere, validare și prelucrare date în Direcția servicii contabile pentru instituții bugetare din cadrul CTIF. Termenul limită de prezentare a CV – urilor în adresa CTIF este 15 februarie 2019.

Sarcina de bază a funcției de contabil este ținerea evidenței contabile în sistemul contabil 1C pentru sectorul bugetar, ținerea evidenței pe note contabile în sistemul bugetar, perfectarea documentelor primare. Sarcina funcției de operator constă în introducerea, validarea și prelucrarea datelor în sistemul contabil 1C pentru sectorul bugetar. Cunoașterea  Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C (SIIECAP), administrat de CTIF, reprezintă un avantaj pentru candidații la ocuparea funcțiilor menționate. 

CTIF asigură angajaților salariu competitiv și pachet social integral, program de lucru de luni până vineri, între orele 8.00 și 17.00, lucru în echipă și oportunități de dezvoltare profesională.  

Persoanele interesate pot transmite CV-ul la adresa de e-mail: iana.betivu@ctif.gov.md, cu indicarea funcției pentru care aplică.

Informații suplimentare la tel: 060200832. Persoană de contact: Iana Bețivu, șef Direcție servicii contabile pentru instituții bugetare din cadrul CTIF.

Mai multe detalii despre cerințele față de candidații pentru ocuparea funcțiilor vacante  le găsiți la link – ul: https://ctif.gov.md/node/18.  

Serviciul de presă al CTIF
5 februarie 2019

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md