CTIF va stabili relații de cooperare cu Asociația companiilor IT din Lituania „INFOBALT”

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Directorul Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), Corneliu Jaloba, a solicitat sprijinul ambasadei Republicii Lituania la Chișinău în stabilirea relațiilor de cooperare cu companiile IT lituaniene în scopul preluării celor mai bune practici europene în implementarea soluțiilor IT în domeniul finanțelor publice și asigurarea securității cibernetice a sistemelor informaționale. Directorul CTIF a făcut această solicitare în cadrul întrevederii avute ieri cu ambasadorul Lituaniei la Chișinău, Kestutis Kudzmanas.

Corneliu Jaloba a relatat că CTIF este preocupată de dezvoltarea sistemelor informaționale pe care le administrează, de implementarea unor proiecte noi în domeniile finanțe publice, fiscal, vamal și achiziții publice, subliniind că echipa instituției vrea să facă aceste lucrări în conformitate cu standardele și practicile europene aplicate în Lituania.

La rândul său, Kestutis Kudzmanas a arătat că Lituania este una din liderii Uniunii Europene în implementarea sistemului e – guvernare, are experiența cuvenită în digitizarea serviciilor în domeniul finanțelor publice și poate acorda suportul necesar în preluarea experienței sale de către CTIF. Ambasadorul a menționat că va face demersurile necesare pentru a ajuta CTIF în stabilirea relațiilor de cooperare cu Asociația companiilor IT din Lituania „INFOBALT”, entitate care dispune de experiență de colaborare cu companiile IT din Moldova.

În cadrul întrevederii, părțile au convenit să elaboreze de comun acord un prim proiect de cooperare privind perfecționarea profesională a specialiștilor IT din cadrul CTIF în materie de modernizare a sistemelor informaționale în domeniul finanțelor publice.

Serviciul de presă al CTIF
23 ianuarie 2019
Tel: 079422244

                   22.01.2019
                   Întrevederea conducerii CTIF cu ambasadorul Republicii Lituania la Chișinău, Kestutis Kudzmanas 

lituania

 

lituania

 

lituania


 

 

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md