CTIF dorește să prea experiența companiilor estoniene în domeniul digitizării serviciilor publice

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.


Oportunitățile preluării de către Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) a experienței companiilor IT estoniene în domeniul digitizării serviciilor publice și asigurării securității cibernetice au fost discutate în cadrul unei întrevederi avute, la finalul săptămânii trecute, de conducerea CTIF cu însărcinatul în afaceri, șeful oficiului de la Chișinău al Ambasadei Estoniei în România, Simmu Tiik.

După o scurtă prezentare a atribuțiilor CTIF, directorul instituției, Corneliu Jaloba, a declarat că CTIF dorește să stabilească relații de cooperare cu companiile IT estoniene pentru a prelua cele mai bune practici europene în materie de digitizare a serviciilor în domeniile finanțe publice, fiscal, vamal și achiziții publice. Jaloba a menționat interesul deosebit al instituției pe care o conduce față de experiența Estoniei în domeniul digitizării proceselor de achiziții publice, implementării standardelor internaționale de contabilitate pentru sectorul public (IPSAS), utilizării instrumentelor electronice în administrarea impozitelor și taxelor vamale.

La rândul său, Simmu Tiik a salutat intențiile CTIF de a prelua experiența companiilor IT din Estonia, subliniind că va face tot ce depinde de el pentru a contribui la stabilirea relațiilor de cooperare între părțile interesate. Diplomatul estonian a precizat că schimburile de experiență ar putea avea loc atât în cadrul unor vizite de studiu ale specialiștilor IT moldoveni în Estonia, cât și a vizitelor specialiștilor estonieni la Chișinău.

În finalul întrevederii, părțile au convenit să concretizeze în timp util domeniile de  cooperare a CTIF cu companiile IT din Estonia și să contribuie ulterior prin acțiuni concrete la  realizarea obiectivelor propuse.

Serviciul de presă al CTIF
21 ianuarie 2019

estonia

 

estonia 2

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md